.

Netwerk

Omdat die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit oop en vry dialoog voorstaan, is dit vir ons ook belangrik om saam met ander soekers te werk en te netwerk. Solank 'n groep oop, eerlike en vrye gesprek voorstaan assosieer ons graag met hulle.

www.renaissancegem.co.za
Renaissance Gemeente is 'n onafhanklike, gnostiese gemeente in Pretoria en Kaapstad. Hulle benut stilte, meditasie, klassieke atmosfeer, woord en musiek.

www.nuwe-hervorming.co.za
Die Nuwe Hervorming Netwerk. Hier voer mense oop religieuse gesprek oor hoe hulle nuwe inligting aangaande die heelal en lewe op aarde integreer met nuwe inligting oor die Bybel, Jesus, en ander godsdienste.

www.smilewarrior.co.za
Die doel van die lewe is om die inner smile te ontdek.

www.stil.co.za
Stil is 'n kleine weg in Afrika waarlangs mens 'n geestelike praktyk beoefen om stil te word, sodat jy met deernis in jou wêreld betrokke kan wees.

www.skeptic.co.za
Sceptic South Africa volg die dictum voorgestel deur astrofisikus Dr. Carl Sagan: "Extraordinary claims need extraordinary evidence."

www.kletskerk.co.za
Kletskerk is 'n onafhanklike gespreksforum oor geloofsake waar gelowiges sowel as ongelowiges informeel met mekaar in gesprek tree.

www.markplek.co.za
'n Ruimte vir interaksie oor menswees.

www.hulle.co.za
Die Afrikaanse Vrydenkersbeweging (AVB) het ontstaan uit 'n behoefte onder Afrikaans-sprekende ouers om skole aan te moedig om omgewings te skep waar kinders hulleself vrylik kan uitdruk sonder vrees vir konformering en groepsdruk. Die beweging is in 2011 opgevolg deur die Organisasie Onderrig en Demokrasie (OGOD).

www.teo.co.za
Webdiens van die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria.

www.fsi.org.za
Free Society Institute – defending liberal, secular and Enlightenment ideals.

www.integralinstitute.org
Providing research, education and events that foster intentional, behavioral, cultural and social self-awareness.

www.samharris.org
Devoted to spreading scientific knowledge and secular values in society.

www.julianmuller.co.za
Idees oor God, denkbeelde van God en taal oor God is menslike maaksels...

Filosofiekafee is 'n plek van samekoms vir almal wat wyd, diep en nuut dink. Elke maand, sedert 1998 in die Soffkamer van Café Riche, Kerkplein, Pretoria. Tel. 012 328 3173.

KOPSTUKKE: Denke en Debat oor Geloof. 'n Nuwe tuiste waar daar geskryf en gedebatteer word oor geloofsake.

www.afrikamasutra.net
Plek waar oopkop Afrikaners oor seksualiteit en spiritualiteit en allerhande goeters oor menswees kan lees en saam praat.

www.onskompas.co.za
KOMPAS is 'n gemeente binne die Christelike tradisie. 'n Plek waar daar ruimte geskep word vir oop en ondersoekende geloofsgesprekke en waar almal welkom is ongeag oortuigings, ras of seksuele oriëntasie.

www.jouwereld.co.za
'n Afrikaanse e-tydskrif met 'n verskil. Lees saam en praat saam!

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.