Briewe 2011, 2010

«  Briewe 2012

Briewe Desember 2011

Nes met Sodom en Gomorra gebeur het ... net so sal die Almagtige Vader nie met Hom laat spot nie! Al wat gaan oorgebly van die sg. Sentrum vir spiritualiteit, is as! En soos Sodom en Gomorra, sal alles veras – heeltemaal verwoes word, in so 'n mate dat NIKS ooit weer daar sal kan lewe of groei nie. NIKS sal dan van die Sentrum oorbly nie en NIKS van Abel Pienaar en kie nie ... en niks sal daarna ooit weer groei vanuit sulke valsheid en spot nie! NIKS!
– Potgieter Jacobs

Nee, dankie Abel, jy bied net wind. En jammer om te sê, dis 'n stink wind. Dan maar nou jou afskryf as onbekeerbaar en totaal verlore.
Hannelie

'n Geseënde Christusfees en 'n wonderlike Nuwe jaar wens ek elkeen toe wat in die tyd hierdie webtuiste gaan besoek. Mag ons Here en God, Redder en Verlosser elkeen van julle lewens verlig in die tyd! Dis my gebed vir julle. AMEN.

Ons gebed vir 2012 is dat SES 'n vinnige dood sal sterf. Dat hierdie Jezebel gees vernietig sal word en dat die valse woorde sal stop!
Gebedsbediening, Pretoria-Noord

Abel en die res van die valse stemme, dit is waarom dit so belangrik is dat 'n mens weer gebore moet word. Daarsonder struikel mense rond in die donker ... soos duidelik sigbaar is hier!
Hendrik de M.

Ek het vanoggend vir een of ander rede op u webwerf afgekom. Ek kan nie anders as om hierdie brief te skrywe nie ... Die finale waarheid (my opinie) van die christelike geloof is dit: Jeremia 16:19, "O HERE, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde af kom en sê: Net leuens het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kon bring nie." ...Miskien sal u ook deur die Heilige Gees oortuig word dat u bedrywe nou eeue oue mistieke gebruike is wat vir millennia bedrywe is deur die heidene wat ander gode liewer gehad het as die God van Israel? U sal besef dat u die Kundalini Gees in uself wakker gemaak het en dat u daaraan onderdanig is? Eeue oue bygelowe meditasie spiritualisme, dinge wat tot niks lei nie. U sal dalk besef dat die vyand in hierdie tyd soos 'n brullende leeu is in die geesteswêreld wat iemand soek om te verslind? En as hy iemand prominent en "slim" soos u onder sy mag het, hy dink hy berge kan versit? Gaan u aanhou om 'n instrument in sy hand te wees? My gebed is dat u sal wakker word uit die slaap anders sal u soekend bly. Ek wil u hier meedeel dat ek alreeds 'n dekade nie 'n kerk besoek nie, maar dat ek 'n dekade lank die Torah bestudeer het, en die Skepper en die God van Abraham, Isak en Jakob leer ken het. Dit is in my opinie die hele probleem. Die persone wat by u betrokke is, ken Hom eenvoudig nie. Ek hou vas aan Sy Woord alleen, soos aan my geopenbaar deur die Heilige Gees. As't ware 'n prentjie van ek sit op 'n eiland en hier val 'n boek uit die lug. Ek gehoorsaam alles wat in daardie boek staan, heeltemal vry van enige doktrines of mensgemaakte leringe. Dis 'n vryheid wat ek kan aanbeveel ... daar is geen ander.
HdH

Dankie vir die Sentrum se pogings om mense weer vir hulle self te laat dink! Hou so aan en sterkte vir 2012!!
Pieter vM.

Geniet julle artikels baie! Kwaliteit skrywers.
Dr. Arie van Wyk

Dok Abel, Ek lees in dr. Stephan Janse van Rensburg se nuwe boek: "Abel Pienaar is 'n voormalige predikant van die NG Kerk wat 'n Boeddhis geword het..." Is dit waar? Hoekom wil mense jou so graag in 'n boksie indruk?
Johan V.

Dankie vir die span van SES se getrouheid om elke maand se artikels te publiseer. Daar is altyd stof tot nadenke, inspirasie en insig. Dit is veral lekker om dit in Afrikaans te lees. Dit is jammer dat meeste denkende skrywe in engels is en die Afrikaners meestal net pienkboekies lees. Dit wys maar seker waar die Afrikaners se vlak van denke is ... en dit is regtig jammer. Darem is SES nou daar, dankie vir julle.
Piet en Ivonne Kuhn

Briewe November 2011

Haai daar Abel,
Ek het bietjie vanoggend op jul webwerf gekuier en twee goed het bly kriewel:
1. Die Logo van die Sentrum toon nogal sterk ooreenkoms met die Jung-Jang spirituele logo. 'n Logo vir vrydenkers? Toevallig?
2. Op die aanhalings-blad is daar nie 'n enkele aanhaling van Jesus Christus nie. Plaas gerus 'n aanhaling oor wat Hy oor Homself aan die skrifgeleerdes gesê het. Alhoewel ek julle dinkery nie oordeel nie, sien ek myself eerder as 'n vrygekoopte denker as 'n vrydenker.
Groete,
Johann van der Watt

Hi Abel,
Eerstens wil ek vir jou sê God het jou lief! Hy het dit bewys deur sy enige gebore Seun te stuur om in jou plek te sterf sodat jy die ewige lewe kan beërwe! Ek is 'n wedergebore Christen en ervaar God op 'n persoonlike vlak sonder begeleiding van 'n Dominee, 'n Priester of enige ander religieuse figuur. Ek is 'n fundametalis wat glo in die Bybel as die Woord van God en dat die Woord ook die absolute waarheid is. Ek wil vra dat jy of eerder ek wil jou graag uitdaag om vir die ware lewende God te vra om Homself aan jou te openbaar sodat jy Hom ook kan ervaar en Hom kan aanbid in Waarheid en in Gees. Ek weet jy het 'n diepe soeke na God, en die goeie nuus is dat Hy wel te vinde is. Strek jou hand uit na Hom vandag en vra Hom om Homself aan jou te openbaar. Hy sal jou nie om die bos lei nie. Neem 'n besluit vir Jesus vandag!
Beste groete,
Spreading The Truth

Abel Pienaar wie het jou gevra vir 'n opinie? Wie het enigsins 'n aanduiding gegee dat jy iets mag sê? Jy is 'n self aangestelde idioot! Die wêreld sou 'n soveel beter plek gewees het sonder jou.
J du Bruin

Dagsê Dr. Abel,
Ek lees die uiteenlopende briewe in julle briewekolom en is verbaas dat moderne mense nog vasklou aan eeu oue dogmatiek. Vir my gaan dit oor hoe oppervlakkig mense die Bybel lees en dan opinies wil lig. Wanneer ek bv. die skeppingsverhaal lees dan kom daar by my verskeie vrae na vore, soos: Hoekom het God die boom van kennis en kwaad in die tuin van Eden aangebring? As God alwetend is, soos meeste Christene glo, het Hy derhalwe geweet die mens, wat Hy na Sy beeld geskape het gaan sondig wees, anders hoekom so 'n boom aanbring? God het derhalwe in Sy eie skepping van die mens gefaal. So lees ons ook baie duidelik dat God se opdrag nie uitgevoer is nie. God straf toe ook nie die mens met die dood nie, net soos die slang aan Eva gesê het. Hoekom sou God so 'n boom aangeplant het as Hy alreeds in Sy voorsienigheid geweet het die mens gaan nie gehoorsaam wees nie? Wat verder vir my verbysterend is, is die feit dat die moderne mens, wat veronderstel is om denkende mense te wees, nog aan hierdie dinge glo. Dit is 'n bewese feit dat sommige mense nog steeds glo dat die wêreld niks ouer as 10,000 jr. is nie, terwyl ons weet dat die aarde miljoene jare oud is. Wat vir my baie duidelik is, is die feit, deur eeue heen is die mens so gebreinspoel deur eeu oue gesktifte, en self aangestelde profete en konings dat dit hulle rasionele denke verstomp het. Dit is tog 'n feit dat die gelettertyd van die mens 5000 jaar gelede nie vergelyk kan word met die van die moderne mens nie. Wat ek ook baie goed agtergekom het, tot vandag mense nie weet, geskiedkundig oor hoe die Bybel deur die eeue ontstaan het nie. So bv, die Nuwe Testament is eers 360 jaar na Christus as 'n geloofwaardige boek bevestig deur die Konsilie van Hippo en Kartago. Dit was as gevolg van die feit dat die toe vroeë kerk (wat meer die Katolieke kerk was), besluit het dat hulle Jesus as 'n "goddelike wese" kon regverdig. Weereens mense lees die Bybel so oppervlakkig hulle besef nie die implikasie van wat hulle lees nie. So bv. Jesus se geboorte. God laat toe dat Herodes, duisende baba seuntjies vermoor sodat Hy, Sy kosmiese plan met Jesus kon bewerkstellig. Dit is verbasend dat 'n almagtige God nie net Herodes met bv. 'n hartaanval uit die lewe wegneem nie. Wat wel opvallend is, is die feit dat "godsdiens" met die vloei van bloed gepaard gaan. Dit is ook die geval met meeste godsdienste. Die vloei van bloed is 'n vereiste. Ek kan nog oor vele "absurde" verhale wat in die Bybel opgeteken staan skryf, maar kom ek laat dit vir eers hier. Ek het ook 'n boek wat Desember vrygestel word geskryf getiteld: WAAR IS GOD? Die boek word deur Real Dream Publishing in Mosselbaai uitgegee.
Groete
At Fourie

As ek nie meer in 'n god kan glo nie, kan seker aanspraak maak op die etiket van 'n 'ateïs'. Ek wil egter beswaar maar teen hierdie titel. Dit is gekies uit die hubris van 'n oorwinnaar, wat andersdenkendes op 'n manier wil karakteriseer asof hulle iets kortkom – 'ateïs' beteken tog eintlik sonder-god. In die ou dae het ons swartmense met ons hubris beskryf as nie-blankes, asof dit hulle is wat iets kortkom deur so vermetel te wees om swart te wees. Ek verkies die positiewe beskrywing van 'vrydenker', wat nogal (natuurlik!) my opinie oor my en andere se status veel raker beskryf.
– Klasie

Abel, ek volg jou blogs en skrywes in die koerante al 'n geruime tyd en ek stem saam met jou sienings – dankie dat jy bereid is om 'n stem te wees vir baie van ons wat weens omstandighede nie hardop kan praat nie! Met groot waardering.
Anoniem

Lede van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit,
Ek woon in die Weskaap en is 'n lid van die Kaapstadse Unitariërgemeenskap. Toe een van my vriende in Pretoria my van u vertel het, het ek onmiddellik gevoel dat daar moontlik 'n aanknopingspunt tussen Unitarianisme en SES is. Die herformulering van die geestelike soeke, wat ons hedendaagse wêreld beter weerspieël, is van kardinale belang.
Unitarianisme is 'n religie sonder voorgeskrewe leerstellings waarin elke lid aangemoedig word om sy of haar eie antwoorde, teologie en geestelikheid te ontdek. Ons akkommodeer persone met uiteenlopende denkregtings: ateïste, nie-teïste, agnostici, politeïste, monoteïste, moniste, transteïste en vrydenkers. Unitarianisme is oop vir verandering en aktivisme, en ontvang mense van alle seksuele oriëntasies.
Alhoewel ons die ganse wêreld as ons "gewyde geskrifte" beskou – alle beskikbare moderne en antieke bronne – het ons nie 'n tipiese preek in ons byeenkomste nie. Sprekers gebruik enige bron waaruit hulle persoonlik inspirasie geput het – die Bybel, die Qur'an, die Bhagavad Gita, selfhelpboeke, filosofiese werke, persoonlike ervarings, sosiale bewegings, YouTube-video's, gedigte, ensovoorts. Ons handhaaf ook 'n oomblik van stilte gedurende 'n byeenkoms, in plaas van die tradisionele gebed tot 'n spesifieke god/godin of gode/godinne. Unitariërs het wel Sewe Beginsels wat ons 'n sin vir samehorigheid, medelye en fokus gee.
Die sentrale Engelstalige gemeente is in Kaapstad, wat ongelukkig die enigste volwaardige gemeente in die land is. Roux Malan is ons predikant en het 'n voorliefde vir Boeddhisme. Gordon Oliver is ons oudpredikant en het deelgeneem aan protesaksie tydens die struggle-jare. Daar is ook satellietgroepe in Somerset-Wes, Vishoek en 'n rondgaande Afrikaanse groep bekend as Kringloop. Die skrywer van dié e-pos is die sameroeper van die Afrikaanse groepie. Die enigste groep in Gauteng is in Johannesburg. En KZN se enigste groep is in Durban. Besoek gerus ons webwerf by http://capetownunitarian.org.za. Ek vertrou dat ons vriendskapsbande met u groep kan smee. Mag u soeke na waarheid en innerlike groei met sukses bekroon word.
Met multiversele liefde en goeie wense
Willem H. Oosthuizen

Jesus is die eniggebore Seun van God wat aarde toe gekom het, uitsluitlik om vir mense verlossing te bewerk. En Jesus is lief vir elkeen van sy kinders en wil hulle eendag kom haal om saam met hom in die Heiligste van Heilige plekke te gaan woon. Abel is jy reg? Kobus is jy reg? Piet is jy reg? Hansie is jy reg? Celia is jy reg? Dit is een ding om self nie reg te wees nie en so die ewige verdoemenis te beërwe. Maar om mense te laat wankel in hulle geloof en hulle te laat twyfel verdien die ergste van strawwe – Ewige hel! Luister na my waarskuwing en bekeer julle voor dit te laat is.
Kobus Burger

Briewe Oktober 2011

Abel,
Ek bid tot God om julle te vergewe vir die ongeloof en verwarring wat julle in die wêreld saai want julle weet nie wat julle doen nie.
Jesus en Sy profete in die Bybel beloof dat elkeen wat glo en sy/haar sondes opreg bely voor die Vader, Seun en Heilige Gees nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal be-erwe. Die Here is 'n liefdevolle barmhartige God en dit is nie Sy toedoen dat die wêreld so sondig is nie, dit is die mens te toedoen.
Ek vertrou dat julle op een of ander stadium tot besinning sal kom, veral jy wat 'n belydende Christen op jou tyd was.
– Thea Pienaar

SES is BOOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pastoor Gert

Sterkte met jou soektog Abel, ek bid jy sal tog eendag vind. Want ek het familie en vriende wat nes jy nie gered is nie, vir wie ek bid. Oppas net dat jy nie jou twyfel in ander mense se harte plant. Want is jou soektog nie maar net een dimensioneel en menslik nie?
Stephan du Plessis

Julle klomp sg. vrydenkers en soekers is maar net 'n verwarde en heidense klomp ongehoorsame sondaars! Komaan maak bietjie julle oë oop vir die ware God!
Hennie van Vuuren

Abel Pienaar is die antichrist! Jy is 'n Boeddhis en lieg oor jou kamstige oop wees. Jy is 'n verleentheid vir die Afrikaner.
Hendrik Pienaar

Ek wil graag julle bedank vir die wonderlike artikels wat maand na maand in SES geplaas word. Dit verruim en verryk my denke. Dankie en hou so aan!
Kobus M

Daar is altyd stof tot nadenke en inspirasie te vind op hierdie uitstekende webblad ... asb moet nooit ophou met wat julle hier doen nie!
Wilma Heyns

Kwaliteit – Inspirasie – Kreatief, dit som SES op.
Christa Steyn

Dr. Abel, jy is 'n nuwe stem vir 'n nuwe generasie. Hou aan skryf en hou aan jou opinie gee. Elke keer wat jy in die koerant skryf is my vriende en ons kerk up-in-arms, jy maak dinge weer interessant en opwindend. En daarmee saam begin almal weer besin en praat oor die belangrike dinge.
Trudie H

Abel jou ore het seker getuit met die afgelope NG Sinode sitting. Ek was daar en ek dink jy was meer as Belhar bespreek in die klein groepies ... goeie werk jy hou my kollegas op hulle tone.
Dominee KM

Ek vind julle webwerf oor eietydse spiritualiteit interessant en vind ook die hele konsep van nuwe manier van dink en praat oor die goddelike fassinerend! Abel jy is verseker baie braaf om jouself so bloot te stel. Maar ek is dankbaar dat jy dit wel doen want dit gee my die guts om dit ook te doen.
Sendeling van KwaZulu-Natal

Ek wil graag weet wat julle en die nuwe reformasie se wêreldbeskouing is? Is julle nie maar net 'n omskrywing van die ou oosterse wyshede nie?
Jan

Volgens mij is SES knap en eindelijk nen deftige webtuiste, kan nie beter zoeken. Ah ja, en de artikels is beste.
Zanja voor Brussel

Briljante youtube video van Abel ... ek beveel dit aan vir almal wat inspirasie nodig het!! Klik hier.
Steve H

Briewe September 2011

Abel
Weereens baie dankie vir die jongste reeks artikels. Ek sien ook dat daar heelwat persone is wat vir my (ons) bid omdat ek (ons) so verdwaal het. Ek wil diegene bedank, want as hulle glo in die krag van gebed moet hulle asseblief voortgaan. Die ander wat weer so vloek en verwens is seker ook besig met 'n gebed ... Hulle moet my (ons) net die voorreg gun om ons verstand en intelligensie die vrye teuels te gee om te dink, te soek en te ervaar. Dit verskaf my dus soveel verrykende genot om die artikels deur al die begaafde en denkende geleerdes te lees. Ek sien uit na die beloofde artikels van Prof. Neels Moolman oor die verdere ooreenkomste tussen die verskillende gelowe.
– Vollie, TBZ

Dr. Abel en almal by SES, dankie vir wat julle alles doen en vir 'n veilige ruimte wat julle skep sodat ons kan soek en bevraagteken.
E.

Hallo dr Abel
Ek het vandag sommer drie maande se artikels en briewe gelees, nadat ek bietjie agter geraak het daarmee. Soos vantevore gemeld, het ek my weer verstom aan die "Christene" se briewe. Dit lyk amper of hulle die getrouste lesers van "ons" webblad is! Baie dankie weer vir al die wonderlike artikels, dit is manna! Hou asseblief so aan.
By die lees van die briewe kom ek agter dat so baie mense soek na persone met wie hulle kan gesels en gedagtes uitruil. Is daar nie 'n manier waarop ons in kontak kan kom met mekaar nie? Ek sien twee name van mense in of naby Bloemfontein. Ek sal graag met hulle wil kontak maak, maar kan weens die haatspraak in sommige briewe nou nie my besonderhede in hierdie brief plaas nie. Ek gee vir jou 'n ander e-pos adres van my indien iemand my wil kontak: teendiebult@gmail.com
Baie dankie.
Elgru

Whatdahell! This crap is unbaleeeevable!
John

Ek kan glad nie verstaan dat iemand nie Abel Pienaar aanvat en ontbloot as 'n egosentriese, satans aanbidder en antichris nie.
PG

Abel het jy al ooit daaraan gedink wat met jou gaan gebeur as jy verkeerd is. Wat gaan jy sê vir ons Liewe Heer wanneer Hy eendag op die wolke kom en jou onvoorbereid vind. Wat dan?
GG

Hier is geen verskille tussen hierdie filosofie van SES en die Heidendom se huigelary nie! Heidene glo dat die heelal reeds perfek is, en daarom word die Aarde en die Natuur as heilig beskou. Besef julle nie dat dit GLAD nie waar is nie! Ons is gebore en ontvang in sonde en die ewige vloek rus op ons as sondaars, die heelal is VERSEKER nie perfek nie. DAAROM IS DIE BLOED VAN CHRISTUS SO NODIG!!! Hou asb. op om hierdie heidense valshede te verkondig en draai terug na die WAARHEID. Indien nie, dan sal julle eendag beleef dat elke knie sal buig en elke tong erken ... en dat die HEL 'n werklikheid is!
Barend Frederik Mouton

Sakkie, Hansie, Pieter, Abel en al die ander valse leraars, asseblief, shut the #$%@ up!
Kammakazi

Briewe Augustus 2011

Dankie Abel vir die woorde: "As ons maar net besef dat, godsdiens is deel van die vraag, nie deel van die antwoord nie. En daarmee saam dat ons moet onthou as jy jou kop moet afskakel om vir jou hart plek te maak, is jy besig om geloof dom te maak, en dom geloof is bygeloof. Die geheim lê by die balans tussen kop en hart ... albei saam gebruik, logos en mythos." Ek stem 100% saam!!!
Paul K

Ek wonder dikwels, waar ek my bevind op die geestelike reis? Post-teïsties? Panenteïsties? Agnosties? Moet of kan 'n mens weet? Dankie vir al die artikel skrywers, julle eerlike skrywes help my baie!
Steve

God, wie Hy ook al is, gee immers vir ons verstand ook. Ek wonder soms of die oproep tot kinderlike geloof nie maar net manipulerend is nie? Moenie dink nie, glo maar net! Dit werk eenvoudig net nie meer nie! SES se kwaliteit artikels help my baie meer as hierdie toe-oë geloof...
Hentie Serfontein

In Willie Oosterhuis (skuilnaam) se artikel, oor Misterie (Deel 4) – Konsepte rondom die "First Cause", is daar twee anonieme aanhalings so in die middel van die artikel maar ek wil hom graag vra dat hy die regte kwotasies en die oorsprong van die kwotasies daar in die artikel kan aandui. Ek sal dit baie waardeer. Hier is die kwotasies en verwysing:
Die eerste een is: (35.1) 2:1.8 In these ways and in many others, in ways unknown to you and utterly beyond finite comprehension, does the Paradise Father lovingly and willingly downstep and otherwise modify, dilute, and attenuate his infinity in order that he may be able to draw nearer the finite minds of his creature children. And so, through a series of personality distributions which are diminishingly absolute, the infinite Father is enabled to enjoy close contact with the diverse intelligences of the many realms of his far-flung universe.
Die tweede een is: (68.6) 5:5.3 The fact-seeking scientist conceives of God as the First Cause, a God of force. The emotional artist sees God as the ideal of beauty, a God of aesthetics. The reasoning philosopher is sometimes inclined to posit a God of universal unity, even a pantheistic Deity. The religionist of faith believes in a God who fosters survival, the Father in heaven, the God of love.
Die kwotasies kom uit The Urantia Book. Aai my hart is bly om dit te lees in 'n artikel.
Groete Billy

Dr. Abel, laat weet indien daar enige seminare in Bloem of omgewing aangebied gaan word. Groete met hierdie grootse poging ons het dit nodig.
RV

Geagte Abel en SES, ek lees al die afgelope maand julle artikels en boekresensie. Ek vind ongelooflike insig en waarde uit dit. Ek kry antwoorde tot vrae wat ek al lankal het en oor bespiegel. Bly doen wat julle doen!
Chantelle en gesin uit Kanada.

Abel, net een versoek: Almal het nodig om jou weeklikse rubriek te lees, dit is briljant! Plaas dit assssssebbblief ook maandeliks hier op SES!
Fanie vd M

Dankie dat daar meer mense is wat ook saam 'op soek' is, wat meer lees, wat meer vry dink, wat meer wil hoor hoe ander dinge interpreteer, wat ook hulle 'filters' kan identifiseer en afhaal ens...
– Kalego Manu

Ek moet wel sê dat ek lanklaas soveel eensydigheid gelees het, aanhoudend, wat die duiwel se werk vir hom doen. Plaas bietjie gelowiges se standpunte ook.
P Geldenhuis

Swak, swakker ... SES!
Anoniem

Ouens soos Abel, Hans, Piet, Sakkie, Jaco ens ... is onnodig. Net God sal seker hulle pyn ten volle kan verstaan. Want net iemand wat eensaam, seer en verwerp voel kan so voort teem rondom hulle ongeloof en twyfels. My hart huil vir julle.
M Jordaan

Ek wil graag by Abel weet – hoekom dink hy wil enigiemand sy of enige van hierdie ander duidelik verwarde groep mense se opinie hoor? Hoekom Abel? Hoekom?
AvN

Ek bid vir my God om julle klomp ateïste te straf! Ek bid en sal my verheug in daardie dag.
Mighty Man

Ek was geskok toe ek op hierdie webblad afkom. En dit nogals verwys deur 'n tydskrif soos Vrouekeur. Ek het dan gedink hulle is 'n christelike tydskrif? En hierdie Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit is niks meer as 'n Satanistiese beweging nie.
Bets van Jaarsveld, Potchefstroom.

Beste Dok,
Wat my geloof aanbetref het ek besluit dat ek nie meer gebuk wil gaan onder kerklike dogmas nie. Ek wil nie kerke sleg maak nie maar glo dat as die kerk nie 'n groot paradigma skuif maak nie dit op die ou end heeltemaal irrelevant gaan word.
Ek glo dat die bybel nie naastenby die boek is wat dit veronderstel is om te wees nie.
Iemand skryf en ek haal hom aan, "In the recent history of this planet no other book has been used so often to inflict so much guilt, pain and suffering and to cause more conflict, disharmony and war than this evil, distorted collection of useless and garbled legends, myths and plagiarized half-truths." Ons kort 'n nuwe geloofsbelydenis of credo.
Vir my gaan dit om 'n persoon Jesus. Hy en ander wyse manne het vir my kom wys dat ons ook 'n "god bewussyn" kan kry. Jesus het gesê dat ons soos hy kan word. Elke mens het 'n god potensiaal in hom of haar.
Ek glo dat ons is die produkte van evolusie. Hierdie evolusie word bestuur deur 'n krag of mag. Wat staan in die mens se pad om in vrede te lewe? Wat keer hom? Die mens self is sy eie grootste vyand maar hy weet dit nie of wil dit nie aanvaar nie. Ek doen nou meer introspeksie deur middel van meditasie.
Ek glo dat as die mens homself ontdek het dan sal hy ook sy God ontmoet. Ek wil 'n beroep doen op my mede broers en susters. Ek gewaar baie konflik, slegsêery en vyandige gesindheid. Kom ons verdra mekaar.
Kom ons behandel mekaar met liefde, deernis en respek. Ons is almal in dieselfde bootjie. Laat ons liewer mekaar se laste help dra. Ek glo dit is presies wat Jesus van ons sou verwag. Aan dok Abel en andere, gaan so voort, julle bly in my gedagtes. Beste wense.
W. Burger

Briewe Julie 2011

Nogmaals baie dankie vir wat julle doen en baie seen en sterkte met die uitdagings! Moet net nie ophou nie!
- L.

Hi Abel,
Ek kan nie genoeg dankie sê vir hierdie ruimte wat jy geskep het nie. Die artikels is baie insiggewend en ek kry die gevoel dat ons stelselmatig aanbeweeg na duidelikheid oor 'n meer sinvolle benadering tot ons spiritualiteit. Ek verkeer egter onder geen illusie dat dit 'n vinnige en maklike pad gaan wees nie. Ek wil ook met hierdie brief al die lesers wat soekende is vra om pen op papier (of vinger op keyboard) te sit en met oop koppe oop te maak oor jul eie ondervindings en soeke.
FvL

Julie se artikels is van die bestes wat ek nog gelees het. Dit het my so beïndruk want dit sê presies wat ek ook voel en die ervarings van onder ander Hendrik Pelser en Prof Neels Moolman stem so met my eie ooreen dat ek wonder hoe hulle my ervarings en denke so kon weergee. Dankie. Ek sit egter met 'n probleem. Die Heilige Gees. Is dit nie maar net die intellegente denke, jou gewete en jou opgevoede siening en bewustheid van alles nie. Kan een van julle manne nie vir ons die saak bietjie beter toelig nie. Hier op die konsewatiewe platteland bly die lees van die maandelikse artikels 'n ware vreugde vir my. Om dan ook weer die briewe te lees van veral die gelowiges wat sulke lelike vloekwoorde gebruik, ontstel my nie. Dit bewys maar net elke keer weer dat hoe kleiner die verstand, hoe swakker en leliker die taalgebruik. Ek wonder hoeveel van hulle sou ons op 'n brandstapel wou sit as hulle kon, soos die Christene van ouds.
Vollie van TBZ.

YESHUA SAL NIE MET HOM LAAT SPOT NIE!
Oom Gert

Wat hoor mense wanneer hulle met mekaar in gesprek tree? Miskien belangriker, wat wil hulle hoor? Want hoeveel kan ons van mekaar se waarhede verwerk? Ek's 'n Christen, maar ek WIL luister en ek WIL verstaan. Dankie vir hierdie webtuiste ... ek hoor wat julle sê, ek probeer!
Hettie Swanepoel

Ek is 'n groot aanhanger van SES!
Chris C

As jy Abeltjie, bietjie jou huiswerkies gedoen het sal jy sien dat daar veel meer Christene as blinde soekertjies soos jy is. Ek bedoel, wil jy nou regtig vir my sê dat jy dink jy weet meer as God? Soek en gevind, jy's bietjie agter ou Abeltjie...
H Meyer

Ek is 'n fundamentalist en ek vat die Bybel letterlik op, Ek glo alles wat daar staan, want dit is die WAARHEID! Gays, afgod aanbidders en julle veragtelike ant-christe, moet weet, julle gaan brand. My profeet is Oom Angus. Luister maar na hom ... daar sal julle die waarheid hoor.
Barend

Haai,
Ek is baie beïndruk met wat julle doen! Ek is juis een van die Afrikaners wie nooit die kerkstorie gekoop het nie, en in 1987 hoop opgegee het dat dinge ooit sal verander, en na die buiteland getrek het (VSA in my geval). Wow, die mees bedreigde mense wat so gif spoeg is so vreeslik venynig! So ook hier in die VSA, die 'religious south' kan onmoontlik nie 'leef en laat leef' nie. En ja, dit gaan definitief hand-aan-hand met 'n laer vlak van opvoeding, en dikwels plein dom dus hul afguns word gestalte gegee in die hatigheid teen iemand wat kollege of universiteit toe gegaan het. So, bottom line ... hierdie venynige groep gee julle 'n yslike kompliment deur te erken hoe hewiglik 'you rock their boat!'
DG

Ek geniet die artikels op SES baie, het egter een probleem – ek het al twee keer die aansluitingsdeel voltooi en het tot dusver nog geen terugvoering ontvang nie. Ek weet nie of daar 'n probleem by jou site is nie – my email client wys dat die boodskap wel gestuur is. Die tipe kritiek wat sekere persone op die site lewer laat my nogal stom van verbasing, veral weens die feit dat hulle roem op hul christenskap. Ek voel egter die webtuiste is vir baie 'n eye-opener. Jy, Hansie, Jaco en andere se artikels is volgens my eerlik, goed nagevors en op die man af. Dit alles in maklik verstaanbare Afrikaans. Jammer ons het dit nie jare terug al tot ons beskikking gehad nie!
- JJB

Julle doen great werk, baie sterkte!!!
Nic van Kingman, Arizona, USA

Wat my betref het elkeen die reg om te glo en te doen soos hy wil. Net jammer dat julle hier by SES 'n veldtog teenoor Christene voer! Lyk my julle vind maar net nuwe maniere en dinge om aan te glo. Evolusie neem die plek van geloof in. Julle rede verplaas gehoorsaamheid. Jammer dat julle so geslote en eenogig is! Julle beskuldig die Christelike kerk van dinge waaraan julle self skuldig is! Julle is seker waarvan Jesus gepraat het ... die saad wat val op onvrugbare grond. En jy Abel, is die groot voorloper. As jy maar net by my kerk kon kom aanbid! My predikant straal van liefde en verkondig NET liefde! Dalk sou jy en al die "soekers" in my kerk tot ruste kom. Miskien het julle maar nog net nie julle tuiste gevind nie. Ek bid vir jou Abel en elke naam wat ek op SES sien.
Christine van der Merwe

Stunning website! Ek is 'n gevangene (weens poging tot moord). Dit is dinge wat agter my is. Ek betaal vir dit vir die res van my lewe! As ek hierdie Vryheid wat julle oor en van skrywe jare terug kon ken ... wie weet miskien sou dinge soveel anders verloop het ... allegeval, wou 'n message stuur ... thanks vir die inspirasie.
HERMAN

Dr. Pienaar, ek het jou op TV gesien praat en BAIE gehou van wat jy sê. Toe gaan google ek jou en so by die site uitgekom. WOW, soveel meer as wat ek gedink het. Ek is nou 'n fan! Laat weet wanneer jy in Bloemfontein kom praat, ek is daar!
Jeremy Huysteen

Briljante rubrieke Abel! Hou so aan. Jy gee woorde vir wat binne my aangaan ... jy's my hero!
Veronica

Briewe Junie 2011

Abel, Piet, Sakkie ... julle is die manne waarteen ek al baie gewaarsku is. Die vals leraars, die mense wat die groot afvallig van geloof veroorsaak en wat die "antichrist" verteenwoordig. Nou skryf ek vir julle! 'n Paar maande terug sou dit vir my ondenkbaar wees maar hier skrywe ek nou ... Wie moet ek glo? Net die Bybel? Net my kerk? Maar as ek sonder enige dogmas of verduideliking die Bybel moes lees sou ek dit nooit verstaan het nie. Ek is regtig baie deurmekaar. Ek het vas geglo dat dat 21 Mei 2011 die einde van die wêreld gaan wees, die begin van 'n verheerliktetyd, wat nou!? Op die ou end soek ek net die waarheid! Waar gaan ek dit kry? Wie kan ek glo?
Anoniem

Het so pas by julle blad aangesluit omdat ek die artikels oortuigend geskryf en goed uitgesit vind. As 'n gelowige Moslem, kan ek die houding, taalgebruik en uitsprake van sogenaamde christene nie verstaan nie en net met ongeloof my kop skud oor die dinge wat hier gesê word. As ek nie met iets saamstem nie, kan ek my eie oortuigings hier noem en dan verduidelikings soek. Dit is egter nie nodig om andere se oortuigings en dogmas met vloekwoorde te verdoem nie!
Ek sal julle blad nou gereeld lees en ook my pennie in die bord gee.
Met vriendelike groete uit 'n warm Duitsland
Saeed Hass

Kan julle klomp drolle net oor godsdiens skryf. Dit is soooo envoudig! Julle IS eenvoudig. Dankie tog ek's 'n wedergebore kind van die Here! Daarom kan ek konsentreer op lewe en liefde nie heeltyd gesanik na sin en kritiek nie. Komaan julle poepolle, kry 'n lewe!
- Maanstraal

Net soos wat die internet 'n uitstekende hulpmiddel vir die verspreiding van kennis en feite is, net só is dit 'n voertuig vir die bose, waardeur misleiding die wêreld in versprei word. Kyk maar net na die gemors wat Abel Pienaar en sy medewerkers versprei as sg. nuwe insig.
- Ligkind

Ek kan net bid vir julle siele. En ek doen dit ook. In die naam van Jesus Christus, bid ek sy verlossing oor elkeen wat hierdie artikels lees. Here, God maak hulle oë en harte oop vir die waarheid, U WAARHEID, U LIEFDE! Amen in die naam van Jesus!
Anoniem

Hierdie Christene wat so erg aangaan en mense vloek wat probeer goed doen vir die geloofslawe en selfs die wat nie meer glo nie. Net omdat die kerke van vandag nie meer sin maak nie en daar nie meer voeding vir jou siel gekry kan word in kerke nie. Julle moet liefs julle ore en oë oopmaak dit is nou net soos Jesus gesê het as hy weer moet terugkom dan sal almal nog hier wees wat in sy tyd hier was. Julle gaan kerk toe en doen 'n erediens in die oggend en bid vir die Duiwel en gee so aan hom sterkte. En vanaand gaan julle 'n erediens bywoon en gee eer aan die Vader, Seun en Heilige Gees, julle word net weer hier gebore want julle maak nie julle ore en oë oop nie. Op hierdie webtuiste het ek al baie meer wys geword, veral van die skrywers wat artikels plaas wat vir die normale Christene vreemd is. Dit is juis hoe waarheid werk, eers is julle geskok oor wat jul lees, dan kwaad, dan kom verstaan en uiteindelik aanvaarding. Hoekom, omdat die kerke vir julle 'n leuen verkondig, net omdat dit aanvaar word deur hulle leerstellinge al is dit verkeerd, maar volgens hulle is dit die regte manier van doen. Maar kyk meeste van ons kan lees en skryf en verstaan wat in die Bybel staan lees dit net presies soos dit is, julle lees nie 'n storieboek geestelik nie julle lees wat daar staan. Abel Pienaar ek hou van jou werk. Onthou daar is baie mense wat besig is om die kerk teen te gaan en daaraan werk om 'n beter begrip oor te dra aan die mense en nie hulle stellings op mense af te dwing soos die kerke dit verstaan nie. Daardie mense soos Abel plaas selfs die vloeke sodat almal kan besef dat alle insette welkom is. Die kerk gaan dit beslis nie toelaat nie. Die vader gee wel om hoe die gepeupel geleer word daarom het Jesus gekom om ons in te lig, maar ongelukkig is dit 2000 jaar daarna en is die Christene nog steeds net blinde geloofslawe. Daar is net drie artikel skrywers op die web wat sin begin maak en ek geniet dit hoe die skille van my oë afdop, dan besef ek net meer dat die kerk instelling daar is vir die geld en nie meer vir die mense is nie. En almal wat hulle teengaan word net eenvoudig verwerp. Ek wil nie weer 'n rondte terugkom na hierdie helput toe net omdat die kerke ons verkeerd inlig en nie net ons geld nie maar ook ons groei bly steel het, net om weer onder die straf van God te kom bly nie.
Baie dankie
Gail

Ek het op hierdie webwerf afgekom en was baie verras met die kwaliteit en inhoud, ek wil ook net sê dankie en geluk met julle sinvolle werk. Hou so aan!
TS

Op die oomblik is ek 'n ateïs en dit voel vir my op my reis na die regte plek om nou te wees. Maar ek bly behoefte hê aan spiritualiteit en die mistiese, dankie dat SES ook hieraan aandag gee ... dit help my verskriklik baie. DANKIE.
Deon M

Ek is 'n groot aanhanger van SES en dr. Abel Pienaar. Alhoewel meeste van my vriende my waarsku teen Abel, weet ek dat hy een van die min stemme in my lewe is wat my eerlik en oop hou.
Andre le Roux

Abel jou boek Saam op soek na God het my pa net betyds bereik. In sy laaste maand voor sy sterwe het hy baie gely. Jou boek het egter vir hom soveel vrede gebring dat hy by meer as een geleentheid met trane in sy oë gesê het nou kan hy maar sterf. Hy het dan ook met 'n nuwe vrede en rustigheid gesterf. Dankie dat jy eerlik is oor jou twyfel, snaaks genoeg maak dit mense vry van baie skuldgevoelens. Dankie Abel en dankie vir SES.
Mathilda van Durbanville

Dankie SES! En veral dankie aan al die skrywers van die artikels. Ek lees getrou elke maand al die artikels. Ek sit hier in New York (VSA) en mis Afrikaans en my land geweldig baie. My woede teenoor die kerk en konserwatiewe Afrikaner kultuur het egter gemaak dat ek tevrede was met my nuwe tuiste. Maar nou verlang ek van vooraf want ek kan nie glo dat daar soveel vrydenkers is nie, veral nie in AFRIKAANS nie!
Dr. Johan van den Berg

Ek geniet en waardeer die interessante artikels. Dit is vir my opwindend om te kan dink buite die kader van kerklike dogmas. Die venynigheid en banaliteit van sekere briefskrywers verbaas my nie. Mense word paniekerig want skielik word sy valse geloof en veiligheid bedreig. As ek die Bybel stroop van Joodse geskiedenis en mites bly daar vir my die vraag: Wat het die man Jesus vir ons kom leer en demonstreer? Hy sê vir my dat ek ook God is, met ander woorde dat elke mens die kaptein van sy eie skip is. Die lewe is die see waarop ons reis. Hoe ek die sip laat vaar bepaal of ek veilig gaan aankom en of ek gaan strand. Wat jy saai sal jy maai. Ons bepaal tot 'n groot mate ons geluk of ongeluk.
Ek wens julle voorspoed toe vir die toekoms. Beste wense.
Willie

Abel ek sien jy's op twitter! So jy is tegnologies nie te ver agter nie, Dude! ... Hahaha! Ons jonges hou daarvan om julle oues raak te tweet! My raad is: Volg Abel op twitter by: DrAbelPienaar.
- Twitfacer

Briewe Mei 2011

Hi Abel, weereens dankie dat jy vir ons ouens wat dit nie meer onder die kerkdogma kan uithou nie, die SES-ruimte geskep het om oor die goed te kan praat.
Frik

Kan ek vra dat SES nie asb bietjie meer gebalanseerd sal wees in die aanbieding van logos sowel as mithos nie? Tans weeg die artikels swaar oor na logos.
Getroue SES aanhanger

Dr. Pienaar, dankie vir jou visie en deursettingsvermoë!
Pieta Louw

Abel en span, wonderlike werk.
Dr. P. van Niekerk

Wat gaan hier aan? Ek't nie besef dat daar soveel verlore siele is nie. Ek bid vir julle en julle famlies!
Johan Erasmus

Aag ou Abeltjie jy en jou maatjies speel-speel nog op die speelgrond van 'n kleuterskool, terwyl die res van ons al lankal ons grade gekry het aan 'n universiteit...
GrX

Die implikasies vir hoe ons die lewe beskou en ons interpretasie van mening hier op aarde is baie interessant. Dankie vir die insiggewende artikels! Dit help verseker met my mening vind.
Soeker

Abel wil so graag hê mense moet dink hy's slim, maar eintlik is hy maar net 'n eenvoudige poepol.
PR

Janee ons hoef nie te worry oor hierdie klomp snert wat hier voorkom nie! Hierdie klomp is so slim maar eintlik is hulle 'n grap...
-Nar

Beste Abel,
die kosmos is groot, selfs groter as wat my denke my toelaat om dit te skep
die kosmos is klein, selfs kleiner as wat my denke my toelaat om dit te reduseer
iewers tussen-in weet ek dat ek nie weet nie
'to be holy does not mean to live in a hole'
die oog toeknyp, mog troffe geloof in die onsienlike – 'n menslike swakheid
liefde vir self en vir ander is die fundamentele fondasie vir christenskap
uit briewe lei ek af dat die kwaai god wat gevrees moet word volgens die Ou Testament
meeste skrywers se idee van die Godheid is
wat 'n hartseer jammerte
onbewustelik word die God van sommige gedagtes, 'n goue kalf
wie die laaste lag is – skoppensboer
laat hy wat glo hy is seker in sy geloof, so bely
laat hy wat sy onsekerheid ervaar dit ook uitspreek
sou daar werklik 'n verskil tussen uitsprake se uitkomste wees?
-Spooktrap

Briewe April 2011

Dankie vir die kwaliteit artikels!
Deon M

Om hierdie dinge so openlik te hoor is voorwaar 'n riem onder die hart vir my. Ek's 72 jaar oud en woon in 'n aftree-oord. Hier word gemeen almal glo en dink dieselfde. Maar voorwaar is dit nie so nie. Die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit gee vir my hoop vir die nuwe generasie. Dankie.
Marie du Toit, Brits.

Wonderlik, wonderlik, wonderlik!
PP

Ek het so pas hierdie maand se artikels gelees. Toe gaan lees ek ook weer die briewe wat die afgelope tyd geplaas is. Dit is net verstommend om die mentaliteit te sien wat die taalgebruik van sommige skrywers openbaar. En dit is seker Christene of gelowiges wat so lelik kan wees. Is dalk maar 'n kwessie van hoe kleiner die verstand, hoe swakker die taal en dus seker moeiliker die verstaan ... Ek kry soveel meer begrip uit hierdie webwerf want daar is nie juis mede-denkers hier om mee te gesels nie. Ek het al 'n paar keer so terloops in gesprekke iets laat glip, wat dan gewoonlik tot 'n ongemaklike stilte lei. So ek lees meer en mediteer.
Groete Vollie.

Julle is 'n verwarde klomp losers!!
Pieter P

Dit is tog duidelik ... Jesus Christus is die ENIGSTE VERLOSSER.
Eddie

Maandeliks lees ek die artikels, en maandeliks sien ek hoe SES mense verder in die verderf af trek. Wees gewaarsku almal wat hier lees!
Kind van God

Briewe Maart 2011

Hi, ek het nou net Abel se laaste artikel gelees en kan nie anders as om met hom saam te stem nie. Ek dink mense sien nie kans om vir hulleself te dink nie, die meeste mense kan nie die verantwoordelikheid van hulle eie toekoms in hul eie hande neem nie. Die 'buck' moet by iemand anders stop. In my gesprekke met van my familie ondervind ek ook die aggressie wat ontstaan as daar iets in stryd met die Bybel gesê word. Dankie vir die insig en die meedeling daarvan, daar is mense wat vir hulleself wil dink en nie soos 'n klomp skape in 'n trop wil loop nie.
Sterkte
Dankie
Chris inni Kaap

Abel, dink jy God praat met mense deur hul drome? Wat is jou en SES lede se gedagtes daaroor?
M Labuschagne

Daar is net EEN waarheid, EEN God, EEN Gees en EEN Kerk! Bely julle sondes en draai terug na die EEN WEG!
AK

Abel Pienaar is laer as die laagste ding wat onder 'n klip uit kan kruip. Hierdie slym wat in die naam van spiritualiteit verskyn verdien nie eers 'n slak se aandag nie.
Antislym

Kan jy glo dat Afrikaners so kan dink! Abel jy glo nie in die Duiwel nie, sal jou gekerm in die Hel tog maar hoorbaar wees eendag, sodat die sogenaamde denkende Afrikaners gewaarsku kan word en hulle dwaling bely – dit is my gebed!!!
Jordaan de Klerk van Rustenburg

Hahahaha klomp sotte!
H van Tamboerskloof

Hoe kan die skrywers van hierdie artikels so blind wees vir die WAARHEID? Wil hulle nie sien nie of kan hulle nie sien nie? God is dan orals sigbaar! Kyk ek na die natuur sien ek sy HAND, kyk ek na die mensdom sien ek sy BEHEER, kyk ek na die Bybel hoor ek sy STEM.
Bybel se Christen van Orania

OOEEE ... Julle dink julle is soveel slimmer as God AL WAT EK SIEN IS KLOMP MAK MOERE WAT NIE EERS HULLE EIE SKADUWEES SAL VIND NIE
-PIETPROFEET

DANKIE vir SES!
JJ

SES is soos warm sop en vars brood in die winter, lekkkkkker...
Danie du Plessis

Wat 'n heerlike ontdekking, Abel moenie jou steur aan die blaffende hondjies nie. Dit wys dat wat hier gesê word aan oop senuwees raak. Hou so aan en onthou om eerlik en oop te bly.
Dr J le Roux

Kwaliteit en Sinvol!!!!
Willem Boshoff

Moet asb nie ophou nie, sonder SES sal ek heeltemal verlore voel!
Tannie Essie van Brits

SES is besig om 'n nuwe stem te word vir duisende stemloses ... dankie Abel en jou span.
Susan, Los Angeles, VSA

Abe en Jaco Steyn is julle broers? Ek het julle artikels baaiiiiiiiieeeee geniet! Skryf nog, asb!!!!
Steve H.

Briewe Februarie 2011

Dit wat ek by SES ervaar het, het die band wat my denke geknel het los gemaak. Dis gedagtes wat ek jare al mee geloop en worstel maar te bang was om met iemand te bespreek. Ek vind dit egter steeds moeilik om net al die dogma waarmee ek deur soveel jare ingestop is net so weg te wens. Dis snaaks hoe daardie gedagtes dat as jy anders dink jy op pad na die hel is steeds soos 'n skim in my kop bly vassteek. Dit vat baie van my om los te breek, veral hier op die platteland, ver van die stad en in 'n baie konserwatiewe gemeenskap.
-V

Hallo Johan,
Dankie vir jou skrywe oor filosofie. Ek deel jou siening dat dit wat tradisioneel as "bo-natuurlik" beskou is, nie werklik bestaan nie.
Spiritualiteit as 'n verhouding tot bo-natuurlike magte en kragte maak nie sin nie.
Persoonlike beskou ek spiritualiteit as die wyse waarop ek sin gee aan die lewe, veral waar dit gaan om in verhoudings te staan wat helend, positief en lewegewend is, en persoonlike selfsug transendeer.
Die filosofie bied 'n fantastiese wyse om hieroor te praat; dit is een van die vorme van diskoers tot ons beskikking.
Ongelukkig is dit nie vir baie mense toeganklik nie. Tradisioneel is mense gewoond aan religieuse diskoers.
Om te vergelyk: mens kan oor donderweer in wetenskaplike terme praat, of in mitologiese (religieuse terme).
Beide vorme van diskoers is waardevol.
Dus: solank ons nie mitologiese (religieuse) diskoers letterlik opneem nie (net soos kinders wanneer hulle groter word die tandmuis, Rooikappietjie, en Kersvader nie letterlik opneem nie), kan ons nog hierdie diskoers gebruik om oor waardes en singewing te praat.
Vriendelike groete,
Hansie Wolmarans

Beste Abel,
Ek kan dit beswaarlik glo dat ek nou op my oudag geesgenote onder mede Afrikaners gevind het. En onder hulle nogal 'n voormalige NG predikant!! Ek bewonder die moed wat jy aan die dag moes lê. Ek wat maar net 'n gewone mens is, moes maar my hele lewe lank alleen met my "afwyking" deur worstel. Ek is 'n bietjie bekommerd dat jou groep nie moet ontaard in 'n platform vir akademiese diskussies nie. Dan gaan ons ook in sirkels ronddwaal. Kom ons hou dit eenvoudig.
Beste groete,
PP

Beste Doktor,
Kerke en religie het die mensdom gefaal, na meer as 2 duisend jaar het dit nog geen morele of sedelike impak op die mens gehad nie. Wat kan ons anders verwag want die mens is die produk van evolusie. In my soeke na die mening van ons teenwoordigheid hier op aarde het ek 'n paar hindernisse geïdentifiseer. Dit is onkunde, dogmas, blinde geloof en ons onvermoë om 'n oop gemoed en gees te hê. Iemand skryf: Openmindedness is a willingness to learn. It is leaving the door of your mind open by which new truths may enter.
As ek na die mens kyk kan ek nie glo dat ons in die 21ste eeu lewe nie. Hoe moderner ons word hoe wreder word ons.
Ek glo dat ons 'n spirituele evolusie nodig het. John Busby skryf "The necessary condition for peace and joy to exist is the awareness that peace and joy are available." Ons moet 'n "god bewustelikheid" kry.
Dit het tyd geword vir nabetragting en bestek-opname en herbesinning.
Niemand kan die mens red nie. Elkeen moet sy eie heil uitwerk.
WB

Na aanleiding van die uitstekende artikel van Dr. Flip Schutte van Des. 2010, die volgende kommentaar; en ook om te sê dat sy "Diaspora" my reaksie van "As ek kon skryf sou ek alles ook net so wou sê" uitgelok het.
As God in jou brein geskep is, is dit mos ook net jou brein wat Hom vir jou kan vind. G'n wonder dat jy Hom moeilik vind nie, want jou brein het, as gevolg van dit waaraan dit vir so lank aan gewoond was, nog nie lekker alles verdiskonteer nie. Die onsienlike bly in elk geval vir die brein 'n misterie indien dit nie wetenskaplik verklaarbaar is nie. As ons nie 'n vir nou aanvaarbare uitdrukking kan vind nie, bly almal wat nog nie goeie breinontwikkeling bereik het nie, steeds rigtingloos. Wat nie 'n probleem vir die brein is nie, het mos nie oplossing nodig nie. Sodra 'n misterie egter gedefinieer kan word, is daar niks om oor te wonder nie; dan word die brein weer aktief en al wat dit later kan doen, is om 'n ander god/misterie te bedink. Die brein kan/wil nie ledig wees solank die bloed nog vloei en prikkels gewaar word nie.
My brein verkies om God as 'n misterie te beskou. Dit stel my brein in elk geval in staat om aanpassings te maak na gelang van die ander insigte wat gedurig aanmeld vir aandag.
Aangesien ons nou bekend is met die term "singularity" en dit 'n moderne weergawe van "iets" of "niks" van die skepping kan verteenwoordig, is daar mos nie rede om nie dié misterie as uitgangspunt en die eindpunt van ons huidige soeke te aanvaar nie? (Die singularity is die matematiese, dimensielose punt met zero volume met oneindige digtheid, vanwaar ruimtetyd, materie en energie (en 'lewe') oorsprong het. [Dit is waar die 'oerknal' oorsprong het.]
Is dit nie 'n manier om oor die 'Misterie/God/JHWH' agter die misterie van 'Singularity' te dink en te berus nie? Dan weet ons dat wat ons sien en aanvoel en belewe, het 'n oorsprong in die goddelike misterie van 'die begin.' Eintlik het niks regtig verander nie, maar dit raak ontslae van 'n hele boel van al die ander wroeginge wat tog niks met geloof te doen het nie.
Ek wonder maar net en poog ook om ander trae breine wat nie in rat wil kom om van ou uitgediende on-/halwe- oerwaarhede ontslae te raak nie omdat dit die heiligheid daarvan sal aantas. Religieuse waarhede is ook gesetel in die brein en is nie vir ewig nie, maar verander met tyd, omstandighede en insig.
Ek is glad nie kleinserig vir enige opbouende, nie-absolute, nie-fundamentalistiese kommentaar nie. Dis deel van "soek."
Dankie SES en voorspoed in 2011 met die soek en bekendstel pogings en aksies om gelowiges te akkommodeer en te behou sonder beklemmende dogma.
Gert Brynard

Hi Abel,
Ek geniet die webtuiste en die vriendekring op Facebook. Sterkte vorentoe. Ek lees graag wat jy skryf asook die briewe en kommentare van die ouens op die brieweblad. 'n Rukkie terug het Edgru gewonder hoekom jy en SES so bitsig aangeval word deur Christene. Die aggressie wat SES van Christene beleef is mak vergeleke met die aggressie en kommentare wat Amerikaanse Christene teenoor Richard Dawkins en Daniel Dennet (onder andere) uitbasuin. Die taal en trant wat daardie mense gebruik klink soos dronk matrose – vloeke, skeltaal, dreigemente met die hel, ens. wat teen wetenskaplikes van hoogstaande integriteit gerig word. Kommentare in skrille kontras met die kalm, beredeneerde gedrag en hoë integriteit van die betrokke wetenskaplikes.
Dis lyk my 'n algemene verskynsel dat Christene so reageer as iemand van hulle verskil oor geloof en die dogma wat daarmee saamgaan verwerp. Aggressie en woede aanvalle is altyd sekondêre reaksies. Dit volg altyd op primêre emosies soos verleentheid, onsekerheid, vrees, ens. Die Christene raak kwaad vir jou en ander rasionele denkers omdat hulle nie hulle dogma met rasionele logika kan verdedig nie en dit maak hulle onseker en verbouereerd. Hulle moet staatmaak op die Bybel, wat op sy beste so vaag en verwarrend is dat 10 000+ sektes daaruit ontstaan het. As jy vir Christene sê jy aanvaar nie die gesag van die Bybel nie, bly daar net een uitweg vir hulle oor: Dreigemente met die hel. Die duiwel word nadergeroep om te kom help brand aan die "ketters."
Ek wil my Christen familie en vriende nooi om te kom saamgesels op SES – maar los die duiwel en die hel by die huis. Dink vir jouself en laat ons probeer om die Christelike geloof te laat saamleef met die voortstuwende wetenskapsontwikkeling. Die Geloof het 'n belangrike rol om te speel en ekself het ook 'n behoefte om God te ken. Ek wil ook graag kerk-toe gaan, maar ek wil my rasionele, logies-denkende brein saamvat!
Groete
Frik van Eeden

Hierdie sg. "Nuwe Teologie" wat hier bedryf word, dui op vlakheid en domheid.
AA

Ek lees nou deur 'n paar van die artikels op SES. Ek kan net my kop skud ... Hoe kan mense so blind wees vir die WAARHEID! Daar is net 1 waarheid, net 1 GEES en 1 GOD! Hoe het dit so ontaard? Hoe het die Duiwel soveel mag verkry om kamstige denkende mense so te verlei? Ek bid vir julle!
Jesus Hart

Abel, ek onthou jou as 'n eerlike en denkende predikant. Ek onthou selfs jou briljante intree-preek en dat dit gehandel het oor die liefde. Ek het jou altyd bewonder vir jou besondere vermoë as spreker. Maar nou is ek net hartseer! Jy het heeltemal die pad verloor. Jy hou jou op met menslike praatjies en het jou eerste liefde verlaat. Wat moet die jongmense wat so aan jou lippe gehang het nou glo? Jy's besig om baie mense te laat twyfel. Onthou dat jy sal eendag moet rekenskap gee.
Eks-lidmaat

Sjoe, broeders en susters, maar julle kan darem lekker kak praat!
HE

NEE, NEE, NEE!
- ANAH

Abel en al jou maatjies, kom tog net by! Julle is sooooo stupid en dof! Verbeel jou mense met so min verstand!
AntiAbel

Dr. Pienaar het die plot verloor. En nou probeer hy met sy dwaallering volgelinge werf. Lyk my daar is 'n paar mal mense wat saam met hom die plot verloor het, lees maar net die drek op Ses ... Julle klomp het die f#^*#&* plot verloor!!!
Chris van Wonderboom

Wil Abel Pienaar nie sy opinies vat en in sy moer vlieg nie. Niemand wil meer hoor wat hy en die verwardes hier dink nie!!?!
'Jesus Freak'

Briewe Januarie 2011

"Abel Pienaar, is 'n moroon."
Pieter

Hi SES span,
Dankie vir maand na maand se bevrydende artikels! Ek mis dit nie vir die wêreld nie ... hou so aan!
Tannie Rita

Wanneer begin SES met byeenkomste ek smag na meer van SES se mense te ontmoet! Ek begin alhoemeer mense raakloop wat gereeld SES se artikels lees. Die beweging is besig om te groei en ek's so bly ek's deel daarvan!
- Andre

Hi Abel, dankie vir die stem wat jy besig is om te word, vir almal wat vrydenkend is.
AVB

BRILJANTE idee met die ABEL PIENAAR PROJEK op Facebook!!! Ek het kontak gemaak met 'n ou skoolvriend wat daarop ingeskryf het en wie ek nooit sou dink ook 'n ander verstaan oor godsdiens het nie. Ek sou nooit direk met hom daaroor gepraat het nie. Ek praat eintlik met niemand direk daaroor nie – te bang vir die gevolge. Maar hierdie projek maak dit moontlik om anoniem te kyk wie is eenders denkend, dankie!
L van Belville

Ai Ai Ai! Ek word nou moeg vir al die sinlose menslike praatjies. Draai terug na die WARE GOD en bely julle sonde en dwaling! Abel, net soos jy het ek ook die pad verloor, maar met die genade van Jesus Christus, my enigste verlosser!!, het ek weer die pad gevind. My gebed is dat jy ook weer die pad sal vind en ook almal wat hier op SES se webtuiste rond ploeter na antwoorde. Hier is geen antwoorde nie, net dwaallerings en verdraaings. Draai terug – wees gewaarsku!
Albert du Toit

Abel Pienaar en die res van die f.... idiote wat hier rond tas KOM NET BY!!!!!!
WWJD

Dankie Dr. Piet Muller vir 'n kwaliteit artikel. Ek het dit ongelooflik baie geniet. SES en Abel, hou so aan! Die vryheid wat ek beleef om te weet daar is mede-vrydenkendes is onbeskryfbaar!
A Davel

Ek het nou eers die sentrum vir spiritualiteit ontdek, en al wat ek kan sê is mind blowing. Ek lees nou al vir twee dae aan die artikels en al wat ek kan sê is I'm home!
Alex, New York, USA

Abel Abel Abel – jy skop Kain se gat
Abelfan

Briewe Desember 2010

Abel, ek is nie jaloers nie (haha), maar jy het nou al wragtag meer uitroeptekens en snerte gekry as wat jy verdien. Ek is seker jy jok van hulle by. Maar indien nie, gaan so voort. Von Bismarck was van opinie dat indien hy goeie verslae van die vyand kry, dan doen hy iets verkeerd. En ek dink hy is reg. Moet net nie moeg raak van al die twak nie, asof jy sou, maar ek sê maar net. Sterkte in die stryd.
Groete Gustav

Hi Abel,
Ek het weer jou artikel baie geniet, en ek HOOP saam met jou vir die dag waar mense vir hulle self begin dink! Dit mag dalk tot nog toe onrealisties klink vir meeste, maar dis verseker nie onmoontlik nie!
BB

Ek glo ook dat Jesus 'n voorloper was en 'n leermeester. NIE God nie maar 'n persoon soos ek en jy!
Belinda van Niekerk

Hi Abel
Ek het vanoggend jou brief in die Beeld gelees – baie goed geskryf! Jy skryf gereeld in die pers, so ek wil voorstel dat daar 'n bladsy op SES se website is, iets soos "Abel in die pers" of "SES in die pers."
J Oppel

SES is lewenswater! Dankie dankie dankie dankie.
Nina Swart

SES SES SES! Hoef ek nog iets te sê!?
Walter B

Aaggg tog, SES is 'n sukkelende klompie New Agers. Ons is mos gewaarsku teen hierdie snert, juis van die vroegste tye af!!
Anoniem

My man lees nou die gemors wat hier geskrywe staan ... die Sentrum en Abel Pienaar sal verseker eendag vir sy siel moet boete doen. Shame on you!
A

Die vervloeking rus op SES!!!
Profeet vir die Eindtye

21 Desember 2012 – SAL vir almal eens en vir altyd wys wie was reg en wie was verkeerd! Maak maar reg om die einde van alles tegemoet te gaan soos voorspel is! Hou op praatjies maak en kry jou saak reg!
MT

Briewe November 2010

Baie dankie vir 'n wonderlike webtuiste. Ek en my selgroep gebruik julle artikels as besprekings-dokument by elke selgroep byeenkoms. Ons almal in die selgroep is nog in die NG Kerk maar ons denke is reeds ver verwyderd van ons kerk se denke. Maar vir ons kinders se onthalwe bly ons in die kerk.
Jannie en die selgroep van Nelspruit

Dr Abel baie dankie vir jou aktiewe skrywe in die media. Daardeur het ek en my vrou SES ontdek. Dankie!
Pieter en Marie

Die artikels is (weereens) great! Dankie vir die hoë standaard, maand na maand!
Gawie

Ja ek glo ook vandag dat Jesus 'n voorloper was soos Boeddha en ja dat God nie 'n persoon is nie maar 'n Devine Lig en Energie hoor graag van meer inligting hieroor.
Groete
Anna-Maré Buys

Geluk dok Abel, jou boek 'Saam op soek na God' is op Exclusive Books se lys as een van die beste verkopers vir 2010. Goeie werk en ons is trots op jou!!
Shane en Sanet Peters

Paar vragies: hoeveel lede is daar in Alberton en kan ek kontak maak?
Ek ondervind werklik geestelike groei en medelewendheid in julle artikels, baie dankie. Ek is nie meer alleen nie.
Liefdegroete,
Floris

Ek het al in 'n vorige brief geskryf oor die bitsigheid van sommige van ons briefskrywers. Ek het vandag weer al die briewe gelees en sit nou met 'n wrang smaak in my mond. Hoekom is mense so onbeskof teenoor iemand wat hulle glad nie ken nie? Wat gee hulle die reg op hulle eie fundamentalistiese idees, terwyl niemand anders hulle eie sienswyse mag uitpreek nie? Ek skryf dus hierdie brief om weer vir dr. Abel te bedank vir hierdie stukkie kalmte en vryheid van denke wat hy aan ons bied.
Elgru

Sekerheid kom wanneer jy 'n ontmoeting gehad het en dan begin die verhouding waar jy weet en leef in die sekerheid van God. Miskien moet SES se lesers eerder op hulle knieë gaan en pleit vir die sekerheid, God sal hulle gebede verhoor en hulle sekerheid gee!
- Hantie

Klomp New Age nonsense! Hierdie dwaling word in die Bybel uitgewys as misleiding van die Dier.
Anti-Abel

Ek lag vir hierdie klein groepie mense wat sg. nuut dink ... julle vergelyk nie met oom Angus se getalle nie. Eintlik is julle niks! Shame!!
- Kind van die Lig

Die Nuwe Hervormings Netwerk kon dit nie maak nie. Klomp ou omies wat saam gal braak! Nou probeer Abel Pienaar en kie 'n nuwe strategie. Dit gaan ook nie werk nie want julle werk sonder die Heilige Gees van God!!!!! SES is dood gebore!
- GODSKIND

Ek is beïndruk met Spiritualiteit.co.za :o
Arno

Briewe Oktober 2010

VOORDENKER toekenning aan Prof. Kobus Krüger, by SES se Dagkonferensie!

Beste Abel, Angus Taylor en Piet en SES,

Abel, ek wil uit my hart vir julle dankie sê vir die wonderlike gebaar en die ongelooflike kunswerk wat ek van julle ontvang het. Niks kon vir my meer beteken het as om juis van julle so 'n erkenning te ontvang nie. Julle opregte vriendskap en liefde verruim my lewe, en is 'n geweldige inspirasie. Dit is nie net dat julle aan my gegee het nie, maar wat julle gegee het, wat so ongelooflik is.

Angus, opreg dankie vir die wonderlike werk. Dit vat op so 'n unieke manier saam wat ek glo vandag herontedek moet word: die heiligheid van materie, klip, as moeder van lewe, gevoel, bewussyn. Die beeld lewe. In verskillende posisies gedraai, neem dit elke keer 'n heeltemal nuwe vorm aan. Met verskillende beligtings word dit elke keer iets anders, en gloei die metaal soos oë. Die wonderlikste is dat mens jou oë kan toemaak en jou hande daaroor kan laat beweeg; dan word dit weer iets heel anders, en dit is asof die taktiele sensasie jou nog nader bring aan die wese van waaroor dit hier gaan: bot, ruwe klip as simbool van alles, insluitende die fynste vorme van bewussyn. Dit vat vir my persoonlik 'n groot ontdekking van die afgelope jare saam: die misterie – en mistiek – van klip, materie, eenvoud, natuur. Hierdie beeld, fisies klein maar werklik monumentaal, is nou deel van my simboliese verwysingsraam.

Piet, ek wil nie veel op skrif sê nie. Hoeveel jaar loop ons al saam, het ons saam gemediteer? Het ons ooit gedink dat ons sou sien wat nou gebeur? Baie dankie my vriend. Jy is vir baie 'n kalyana-mitta. Dit was vir my 'n onvergeetlike oomblik.

Net wat goed is vir julle almal.
Ook namens Christina,
Kobus

Ander briewe:
So pas aangesluit by SES. Eiteindelik!
-CV

God is oral ons hoef Hom nie te soek nie. Die sentrum vir eietydse spiritualiteit, die ontluikendes, is maar net weer 'n dwaling soos die destydse Jesus People, hulle moet weet God ken sy kinders. Ons as kinders van die Vader moet bid vir hierdie mense dat hierdie dwaalleer in die kiem gesmoor sal word.
Nanda L

Die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit is suiwer New Age propaganda! Christene sal moet wakker skrik en hierdie gemors beveg!!
Soldaat vir Christus

Ek sien die Nuwe Hervormers en SES is bedmaatjies ... nou verstaan ek alles.
Ontnugterde

Abel Pienaar is 'n eerlike stem in 'n oneerlike wêreld.
Pieter van Wyk

Wat 'n interessante artikel van Francois du Toit oor "Die soeke...." Hy dink so helder en nugter oor die lewe en hoe mens sin maak en moet maak. En dan verloor hy my. Van die paragraaf af wat begin met "Die feit is..." maak hy allerhande stellings en aannames oor die mens en oor god en die soeke na god en reïnkarnasie en gees en vlees ens. Is daar enige bewys dat daar enigiets ewigs is aan die mens of die mensdom of enigiets van die mens – selfs sy sg. 'gees'? Dit wat hy beskou as feite is ook maar gelowe en sienings en aannames – waarmee ek graag sou wou saamstem – maar as mens die hoofstroom godsdiens en die bybel bevraagteken en kritiseer dan bevraagteken ek ook die sekerheid waarmee hy die paragraaf begin nl: "Die feit is..." Tog jammer – maar steeds interessant.
Dr. Hanneli Bendeman

Beste Abel,
Na aanleiding van die baie gesprekke, geskryf, gedink, gepraat en gesoek na God.
Ek hou al meer as 25 jaar skool. In al my ondervinding met veral klein kinders lyk dit vir my hulle weet waar God is. Ek het vir kinders in die stad en op die platteland, wit- en swart- en bruinkinders skool gehou en hou steeds vir hulle skool en hulle kan God sien en weet waar Hy is. Hulle God het nooit verdwyn nie en dus hoef hulle hom nie te soek nie. Ek geniet julle artikels.
Groete l

Sjoe maar die artikel van Dr. Gustav Barnard is op 'n baie hoë vlak – dit prikkel my regtig. Hansie s'n was ook treffend, hy skryf regtig goed en duidelik. Ek probeer regtig mense inspireer om julle site te besoek!
AK

Ek sou almal wat aan SES behoort, aanraai om die Bybel te lees. Die Heilige Gees sal kragtig in julle werk en al die ketterye uit julle verstand en harte wegvaag. En Abel, jy gaan die swaarste gestraf word, want jy is die grootste ketter!!
-J

Briewe September 2010

Ek wil kommentaar lewer op dok Abel se artikel "Godsdientige waarheid voor 'n kruispad" van 1 Augustus 2010 en die begrip van "uit niks geskep" van Prof Callie Coetzee van TSP.
Het jy al jou interne mikroskoop opgestel om waarnemings te maak by 0m? Nee-nee, ek praat nie van opstelling daardie fraksie van 'n nanometer net vóór nul (0) nie – maar presies by nul (0). Jy sien, dit is waar die wetenskaplike nano-tegnologie mikroskope (en wie sê hulle is enigsins akkuraat?) te kort skiet want as hulle dit sou kon regkry om tot by 0m in te zoom, gaan hulle net mooi niks kry nie want daar is so baie spasie (so baie niks) tussen die klein goetertjies wat hulle wel op 'n nanometer (kamstig dalk) kan sien.
Daarom het die Hebreeuse taal 'n woord bârâ – om te sê "skep uit niks uit" en daardie werkwoord word slegs gekoppel aan die EEN wat dit kan doen! Wonderlike nuus, nie waar nie? En nou lees ek in Prediker 1:2 "... alles kom tot niks" en hierdie wyse man herhaal dié 4 woorde nog sommer 'n hele klomp kere in dieselfde boek – en dan is daar so 'n warm gevoel om te weet ek (ons) is uit niks en kom tot niks – want ons (alles en almal) IS daardie EEN onsigbare, onbeskryflike spasie waarin baie klein goetertjies, wat (kamstig) deur nano-tegnologie mikroskope 'gesien' kan word, rondswerf!
Jippeeee!
Groetnis
PierrevL

Dr Abel – Die artikels 'n spirituele belewenis!
CP

PSALMS 53:2 Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie!
JOHANNES 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Dit is die onfeilbare woord van God wat niemand kan verander nie!!
CVS

Abel, jy kan eietyds soek soos jy wil maar sonder wedergeboorte en 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus sal jy die hemel nie ingaan nie.
Pieter

Hoekom sal daar 'n geween en gekners van tande in die hel wees? (Matt 13:42-50.) Omdat diegene wat God se genadegawe naamlik Jesus Christus ontken het – dit ewig sal berou. Luister mooi almal wat so "slim" is op SES!! (seker wees 666!)
-Christen

Stunning, stunning!!! Ons is 'n groep studente wat nie kan glo wat ons hier lees nie! WOW! Great stuff!
-TUKS OF NIKS

Briewe Augustus 2010

Ek verwys na die volgende teks: "Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is." Kol 2:3. As AL die skatte van wysheid in Christus is, en as AL die skatte van kennis in Chrístus verborge is, hoekom moet ons dan enigsins kennis neem van wat die sogenaamde soekers soos Abel Pienaar e.a. dwaalleraars?
-In Christus

Hallo Abel,
Ek geniet julle website baie en verslind al die artikels. Dis baie lekker om in Afrikaans oor al die dinge te praat, want op die stadium het ek nie 'n enkele mede-afrikaner met wie ek oor die dinge kan praat nie. Ek dink meestal soos jy oor God en die skepping ensovoorts, maar een ding wat ek nog mee sukkel is om die donker kant te verstaan, hoe om nuut daaroor te dink. Ek sien nie meer die duiwel onder die aarde in die hel met sy bokkop, horings, stert en drietandvurk nie, maar daar is nog te veel donker, lelike energie op aarde wat nie vir my weg verklaar kan word met alles is God en God is in alles nie. Wat van al die moordenaars, verkragters, ateïste, pa's wat hul dogtertjies jaar in en jaar uit verkrag en molesteer, hierdie mense se siele is mos donker, wat van al die demone waarvan almal altyd praat, is daar sulke goed, en spoke wat nie tot rus kom nie. Waar pas al die donker goed in en hoe moet mens daaroor dink??? Ek glo in reïnkarnasie en dat mens aarde toe kom om sekere goed te doen en te leer, maar wat is die sin van al die lyding, die blootstelling aan donker goed. Hoe kom mens ooit oor al die trauma en lei 'n sinvolle lewe daarna? As God dan net liefde is, hoekom doen ons as siele hierdie lelike goed aan mekaar op aarde???
T

"We see a world where all people have discovered their individual calling – their Soul's Intention – and are living, working, playing, and loving in alignment with it."
Marietjie

Abel,
Jou skisofreniese uitlating teenoor kreasionistiese denke het 'n herrie hier in ons geselsgroep veroorsaak.
EM

Ek is op 66 jarige ouderdom in die baie gelukkige posisie om los te wees van enige formele kerk of godsdiens oortuiging. My uitgangspunt deesdae is: "Ek gee nie om wat enige iemand glo/nie glo nie, maar wys vir my die lewe wat jy lei en ek kan besluit of ek 'n pad saam met jou kan loop." Met die lees van sommige briewe wat aan SES geskryf is het dit my weereens opgeval dat dit die "christene" is wat sulke bitsige en persoonlike briewe skryf. Soos maar die geval is met hulle, is slegs hul denke korrek en dan val hulle mense persoonlik aan wat dit waag om hul eie siening oor dinge te hê. Hoekom nie eerder in 'n intelligente tweegesprek betrokke raak en respek toon vir mekaar se idees nie? Seker omdat die meeste van hulle geen idee het van die ontstaan en oorsprong van die christen geloof nie.
E. B

Dankie vir die ongelooflike skatkamer van inligting!
PP

Dr. Abel, ek geniet jou skryfwerk baie, jy weet nie wat jou blog al vir my en my omgee groepie beteken het nie. Ons bespreek nou elke week wat jy daar skrywe en ons gebruik vrylik van SES se kwaliteit artikels. Dankie!
EL

SNERT, snert, snert, snert! Hiervoor gaan julle nog brand ... en veral jy dr Pienaar! Jou straf gaan veel swaarder wees!!!!!!! SNERT!
Anoniem

Ek is bly dat Prof. Adrio König jou so aanvat in die koerante! Hoekom is jy so stil? Lyk my as dit kom by jou gelykes in die akademie dan weet jy nie wat om te sê nie!! Ek stem 100% saam met die prof. – hou op soek na God, maak jou Bybel oop en lees daar van hom!
Dr. E van Niekerk

Briewe Julie 2010

Die God van die Bybel bestaan nie meer vir Abel Pienaar nie, die Bybel self is nie meer God se onfeilbare Woord nie maar tog, verbasend, praat hy tóg van "God". Pienaar en sy medestanders (prof. Willie Esterhuyse, Sakkie Spangenberg en Hansie Womarans) is inderdaad verstrengel in hulle eie dwaashede, en het die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle is verduister in hulle verstand, en "Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander..." (Rom 1:22, 23).
G.A

Waarom is daar iets soos 'n Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit nodig? Die oomblik as iemand begin praat van "Eietyds", weet ek hulle is die Bybelse Geestelikheid kwyt! Weet niemand in die NG Kerk dan waarmee die belhamels van die sg. "Sentrum" hulle besig hou nie? Word asseblief wakker!
Dr. G

Ek was bly om die lewendige gemeenskap van spiritualiteit te ontdek. My worsteling met Afrikaner-wees en die kerk is verby. Ek werk al vir jare in gemeenskapsontwikkeling m.a.w. met diegene wat uitgesluit was/is van materiële en kennis oorvloed. Dit was my blootstellling aan dualiteit. Om met dualiteite te werk het my tegniek geword om weer kontak te maak met my Hoër Self en Ek is Wat Ek Is. Ek het 'consciousness' bestudeer om te begryp waarom ons so van mekaar verskil en so dieselfde is.
Mathilda

Die artikel van Dr. Sandra Ferreira het dadelik my oog gevang. Ek het lankal 'n kleintjie dood aan die Westerse wêreld se klem op groei en meer spesifiek, ekonomiese groei. Dit word, soos Dr. Ferreira tereg aandui, as die medisyne wat alle "verkoues" gesond maak voorgehou. Die feit dat die natuur slegs as hulpbron beskou word en ontken word dat die mens 'n integrale deel daarvan is, veroorsaak dat "die hulpbron" sy ereplek in ons siening van die werklikheid verloor.
        Die meeste christelike kerke plaas ook die mens op 'n troontjie, verhewe bo die res van "die skepping". Die aarde word gesien as van verbygaande aard en gevolglik nie van soveel belang nie. Baie mense wat onvergenoegd is met hulle wêreldse bestaan gryp ook na die uitkoms wat die belofte van 'n hemelse bestaan hulle bied. Ek stem ook saam dat daar 'n groot verskil is tussen godsdienstig en spiritueel wees. Die meeste godsdienstige mense is spiritueel dood en bloot godsdienstig omdat dit of sosiaal aanvaarbaar is of hulle vrees vir die oordeel deur 'n wraaksugtige god besweer. In die moderne tyd met sy kitsoplossings vir alle probleme word van spirituele leiers verwag om ook met sulke kitsoplossings vir spirituele vrae vorendag kom. Dit is verseker 'n spirituele krisis wat die moderne mens in die gesig staar. Die verband tussen hierdie omgewingskrisis en die spirituele krisis en die moontlikheid wat dit bied om maatskaplike probleme op te los is baie interresant.
        Om dit egter reg te kry sal die "glo" groep na die "weet" groep omgeskakel moet word en soos Dr. Ferreira tereg opmerk: "As jy iets weet, het jy nie 'n behoefte om dit te verdedig of om andere te bekeer nie. Jy is gelukkig om te deel en het vrede in jou hart en het geen kompulsie dat andere met jou moet saamstem nie."
        Die "weet" groep gaan gevolglik maar hel vreet om die "glo" groep te laat "weet" want "glo sonder weet lei daartoe dat mense wil verdedig, veg en andere bekeer".
Louis v Z

Ek woon in Glendale, California, en geniet dit wat ek sien op Afrikaanse webwerwe soos SES. Ek is baie beïndruk met die vlak van debat en temas wat bespreek word. Ek is gereeld in gesprek met mense wat nie Afrikaans magtig is nie, en voel dan altyd jammer dat die webwerf van SES totaal ontoeganklik is vir sulke mense. Dis 'n groot skade! Ek pleit vir meer Engelse materiaal. Ek probeer nie 'n punt maak oor die voortbestaan van Afrikaans nie, al wat ek vra is meer toeganglikheid vir mense wat nie "die taal" magtig is nie. En julle het beslis iets om te deel met ander! Dalk sal dit al help om 'n opsomming van die artikels in Engels te plaas. Ek kan gelukkig Afrikaans lees, skryf, praat, dink en droom! Groete
Rudolph van Graan, Boerseun in LA

Ek sou sê as ons Spirituele evolusie wil omarm dan loop ons die gevaar om weg te beweeg van die Christelike geloof. Al wat SES dus bied is om onder die vaandel van 'eietyds' ons heeltemal weg te lei van die Ware God.
Jesuskind

Beste Abel,
Ek is bly dat ek jul webwerf ontdek het. Soveel jare al lees ek wyd, soekend na 'n manier om my behoefte te vul, 'n behoefte na 'n beter begrip van God en 'n opregte, persoonlike geestelike ervaring wat vir my sinvol is. Ek is op die oomblik besig om Kabbalah te ondersoek.
BvdM

Omdat ek nog redelik nuut is op hierdie "waag-dit-om-te-twyfel" journey van my lewe, sukkel ek om woorde te kry om te beskryf wat ek ervaar. Ek voel dit, weet dit, leef dit, maar het nog nie die "tools" om dit te beskryf nie. Koos Kombuis se artikel hierdie maand een van die beste beskrywings is van hierdie journey wat ek nog teëgekom het – ek gaan sy artikel oor en oor lees. Veral die heel beste en mooiste paragraaf wat sê: 'n Mens kan God eers vind nadat jy alle pogings om hom te vind, opgegee het. En wanneer jy hom eindelik vind, is hy nie daar nie. Al waarvan jy dan bewus is, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n eindelose berusting, 'n innerlike versoening en 'n matelose gevoel van vervulling en tevredenheid. Hoor, hoor, vrinne!
Johan

Beste Abel
Ek het toevallig op hierdie webblad afgekom. Ek is 'n 60 jarige vrou wat jare lank reeds 'n worsteling met die kerk ervaar. Dit het altyd gevoel of ek die enigste mens op die planeet is wat teen die tradisionele dogma en veral die farisisme en vooroordeel van die tradisionele kerke skop. Nou lees ek soveel mense raak wat dieselfde vrae het.
        Ek woon deesdae op 'n plattelandse dorp wat mens seker as ortodoks kan beskou. Veral hier bly jy maar tjoepstil, gaan sit in die kerk om nie vir jouself probleme te maak nie. Daarvan het ek reeds genoeg omdat ek weier om die beskikbare bybelstudies by te woon. Baie dankie vir julle artikels wat ek gereeld met groeiende belangstelling en 'n besef van openbaring lees.
Soekende

Briewe Junie 2010

"The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism." – Albert Einstein.
Bruce

Diegene wat so teen die dogma van die kerk gekant is, doen dit omdat die Bybel nie meer vir hulle God se gesagvolle Woord is nie. As iemand soos dr. Pienaar en die ondersteuners van SES dit verwerp of daaraan twyfel, is hulle nie Christene nie! Om 'n ortodokse Christen te wees, is om die gesag van die Bybel en die kernwaarhede daarin vervat sonder twyfel te bely en te verkondig. Dr. Pienaar se humanistiese postmoderne idees lei ongelukkig na net een ding en dit is ongeloof.
Nico Greyling van Polokwane

Ek is verslaaf aan julle webblad. Ek het klaar al die maand se artikels gelees en kannie wag vir die volgende maand nie. Ek is baie beïndruk met die gehalte van die artikels, die openlikheid, die eerlikheid en die ruimte vir andersdenkendes.
A.K.

Kom loer in by die Filosofiekafee, SES se gesprekke word by ons ook gevoer, Vrydag: 23 Julie 2010 vanaf 19:30 "Wetenskaplike kennis en geloofskennis: konflik of versoening?" – Prof Anton van Niekerk. Die gesprek sal handel oor die vraag of die soort kennis wat in geloofsbelydenisse of geloofsaansprake gemaak word, versoenbaar is met die kennisaansprake van die moderne eksperimentele wetenskappe.

Ek het deur van die artikels gelees. Dit lyk my julle is baie mooi op pad en daar is duidelik 'n behoefte ... soos ons almal weet. Ek dink dit is brawe en baie nodige pionierswerk. Mag die rivier 'n Grand Canion word!
SLR

Briewe Mei 2010

Hi Abel, net vir interessantheid ... Ek het 'n advertensie vir 'n dvd gesien – Oh my God deur Peter Rodger – dieselfde konsep as wat Saam op soek na God is, net op 'n globale skaal. Kan net interessant wees om te sien wat mense regoor die wêreld oor God dink.
Elza Botha

Dis ongelooflik om te sien hoe daar al meer oor hierdie dinge gepraat word. Baie jare kon ek nêrens inligting kry oor al die dinge nie, ek moes maar tevrede wees met skelm skelm boeke lees! Nou die wonderlike bevryding toe ek hierdie webtuiste ontdek. Dankie vir julle puik webtuiste!! Op die 2-3 September 2010 word daar 'n seminaar aangebied: Homo Transcendentalis?: Transcendence in Science and Religion. Interdiciplinary Perspectives. Dit klink vir my baie na dieselfde dinge as waarmee julle by SES besig is. Ek dink dit word deur UNISA aangebied, maar meer inligting kan seker by die e-pos gevind word.
Nog skelm-skelm

Geagte dr Pienaar,
Dankie vir jou brawe stap! In die artikel in Beeld op 8 Mei "Ons Almal se God", het ek vir die eerste keer gelees van Afrikaners wat ook verder dink en nie net vasgevang sit in die ou kerklike dogmas nie ... Ek het dadelik jou boek gaan koop en kan nie vir jou sê wat dit alles vir my beteken het nie. Ek het nou al twee kopieë weggegee en het vandag vir myself weer een gaan koop. Jy besef (heelwaarskynlik nie!) watter groot hulp jou boek en SES is vir soekende mense daarbuite nie! En glo my daar is baie!
Die artikels is puik en goed geskrywe, baie dankie en hou so aan.
Dalene van Pretoria

Geagte dr. Pienaar
Deur 'n vriend wat 'n beriggie in Beeld gelees het, het ek nou hierdie webblad ontdek, die eerste van sy soort in my moedertaal! Hier in Rustenburg woon ek op 'n eiland, hoewel ek 'n paar vriende het wat in verskillende stadiums van ontwaking is, is ek maar eensaam in my soeke. Die artikels is briljant!!!! Ek kan nie wag vir volgende maand se artikels nie, daar is nie dalk 'n kans dat u meer as vier artikels kan plaas nie? Ek drink dit in soos "lewenswater"...
Pieter vdm

Geagte Abel,
Hierdie nota is net om u oor nog 'n ondersoekende gespreksgroep wat bestaan in te lig. Ek het die artikel gelees en verstaan waar u vandaan kom. U het seker al gehoor van die "Seekers". Ons is 'n groep wat by die Hervormde Kerk Wapadrand onstaan het omdat daar 'n behoefte onder baie van die kerk se mense is om antwoorde op kritiese vrae te kry. Baie het nie meer kerk toe gekom nie maar het 'n groot behoefte aan 'n omgewing waar vrae om Spiritualiteit bespreek kan word. Ons vergader tans so eenmaal in 2 maande en prof. Andries van Aarde is die gesprekleier. Die aspekte in die artikel in By se strekking is baie naby aan die onderwerpe wat ons behandel. Dit is oop vir almal en daar is selfs 'n paar predikante van die NG Kerk wat dit bywoon. Een kom gereeld van Potgietersrus af en twee van Randse gemeentes.
Johan Wessels
Selfoon: 082 806 3642 of

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za