Resensie: God, Ek is ook hier!

Hendrik Venter: God, Ek is ook hier!

Skrywer: Hendrik Venter. Uitgegee deur Griffel Uitgewers,
beskikbaar by www.griffel.co.za. Prys R180.
Resensent: Schalk Naudé (afgetrede NG predikant).

'n Gedagte wat Paulo Coelho in sy boek The Fifth Mountain beklemtoon, is dat 'n mens meermale geforseer word om 'n bepaalde "journey" te stap.

"When a man journeys toward his destiny, often he is obliged to change paths. All this is part of the apprenticeship."

Dit lyk vir my dat as jy eers met hierdie "journey" begin het, is omdraai nie maklik of moontlik nie. Jy moet doodeenvoudig vasbyt en deurdruk anders mag jy 'n wêreld se ervarings, lesse, lewenswyshede en belewenisse mis wat onvervangbaar is.

Daarom dat Hendrik Venter in sy boek die volgende aanhaling aanhoudend beklemtoon: "Take your soul on a drive or else it will take you for a ride."

Dit is baie duidelik uit hierdie boek dat Venter inderdaad 'n baie moeilike en gekompliseerde reis op voetsoolvlak beleef het. Op hierdie reis is hy oop en krities-soekend na godsdienstige antwoorde op sy eie pad en ervarings. Hy skryf: "wanneer ek by die kerk uitstap, is ek op my eie en moet ek self kies. Nadat ek by die sielkundige klaar is, is ek ook op my eie en moet ek self gaan doen. Êrens hier op my eie moet ek by myself begin; moet ek kies wat ek gaan doen om sin te gee aan my lewe."

Die inhoudsopgawe is oorweldigend. Noem 'n onderwerp en dit word bespreek of kortliks aangeraak. Die agterblad meld dat die boek "uitsonderlik reguit, eerlik en diepgaande na dinge kyk waaroor ontelbare mense in die Christelike tradisie wroeg, maar te bang is om openlik te sê, soos dat die kerk mense van God vervreem; dat die kerk se belydenisskrifte, oud of nuut, net sekere mense se opinie is; dat die kerk 'n ongesonde ding het oor seks – homo- en heteroseksuele seks insgelyks; dat boosheid in the eye of the beholder is, en nie noodwendig uit die Ooste uit kom nie; dat die Bybel steeds oop is vir interpretasie..."

Daar word selfs á la C. Louis Leipoldt, breedvoerig beskryf hoe om regtig "stamp en bone" te kook – 'n hele dag lank. Soms word 'n onderwerp aangeraak om dan te eindig met "maar dit is seker 'n ander onderwerp." Hy vra duisende vrae in die boek en die meeste word nie beantwoord nie. Hierdie boek vra dat die leser dit oor en oor sal lees. Soortgelyke boeke soos "God, ek is ook hier!" sal sekerlik weer uit sy pen kom.

Vir my persoonlik het die hoofstukke oor "Sjakras" (p. 62) asook "meditasie aan die hand van die sjakra-sisteem" (p. 380) vir my opnuut die belangrikheid van hierdie on-ontginde begrippe in ons Westerse kultuur onderstreep.

As jy die boek wil lees, stel ek voor jy begin met deel 3 – die emosionele en spirituele spiraal-model. Deel 3 vra nie vir "vinnig lees" nie. Daar is 'n baie handige "vou-blad" agter in die boek wat jy maar deurentyd byderhand moet hou vir die lees van deel 3 en ook van die hoofstukke in deel 1 en 2.

In deel 3 word jy geforseer om te "kies wat jy moet doen om sin aan jou lewe te gee". Dit gaan oor die "interaksie tussen die mens se denke en emosies – oor wat bekend en onbekend is. Hoe dit ons aard en optrede bepaal en hoe om dit bewustelik te gebruik vir 'n beter lewe..." Jy word gekonfronteer met jou eie "catch-22 situasie: jy het slegs vrede met jouself as jy vrede met God het, en jy het slegs vrede met God as jy vrede met jouself het."

Inderdaad: "Take your soul on a drive or else it will take you for a ride..."

Hierdie boek is 'n wonderlike metgesel op die reis waarop ons elkeen is.

Schalk Naudé

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za