.

Resensie: The Power of Childhood:
A Key to Life, Love and Forgiveness

The Power of Childhood

"Ek begryp self nie wat ek doen nie," skryf Paulus, "want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dít doen ek." Wie van ons kan nie daarmee identifiseer nie? Paulus skryf dit aan die sonde toe, maar waar kom die 'sonde' vandaan?

In The Power of Childhood gee Douwe van der Zee 'n heel ander verklaring, sowel as 'n oplossing: Vergifnis.

Wanneer ons die wêreld binnekom verwag ons van nature 'n natuurlike kindertyd: volkome aanvaarding, onmiddellike kontak met die ma, borsvoeding waar en wanneer ons wil, feitlik permanente fisiese kontak met die ma en ander vir die eerste jaar of so en volle vertroue in ons inherente ontwikkelingsproses.

In beginsel is daar in patriargale kulture geen sprake van so 'n kindertyd nie. Patriargale kulture, en dit sluit die abrahamitiese godsdienste in, is inherent onnatuurlik, hoewel die krag van kinder-bewussyn ironies genoeg volgens Douwe 'n groot rol in hul instandhouding speel.

Hierdie boek kan as 'n soort interpretasie van 'Jesus-sielkunde' beskou word. Wanneer ons by die tradisionele interpretasie van 'n hemel en 'n hel in die toekoms verby beweeg word dit moontlik om die geweldige diepte van Jesus se woorde as 'n riglyn vir ons daaglikse bestaan te begin verstaan. Dan is die 'koninkryk van die hemel' die simboliese verwysing na 'n toestand van gees in die hier en nou wat ons (groot!)menslike begrip ver te bowe gaan.

As klein kinders was ons in 'n toestand van geestelike eenheid met alles. Toe daar nie aan ons natuurlike behoeftes voldoen is nie, het ons – letterlik met die krag van God – 'n soort emosionele skild geskep wat ons die ego kan noem. Ons natuurlike outentisiteit is ontken en vervang met 'n vreesgebaseerde gedragspatroon wat op selfgelding en oorlewing ingestel is. In 'n godsdienstige kultuur waar kinders deur die eeue nog as inherent sleg beskou is wat 'goed' gemaak moet word, het ons geleer om onsself as 'goed' voor te gee en dit wat as 'sleg' veroordeel word, diep in ons onbewuste weg te bêre. Die effek daarvan is presies dit waaroor Paulus gekla het. Slegs deur die 'slegte' in ons te erken, te beleef en te aanvaar – vergifnis – kan ons inherente outentieke volmaaktheid weer na vore kom.

In The Power of Childhood bespreek Douwe die verwerking van sy eie pyn in sy reis na vrede met 'n soms ontstellende eerlikheid, en bring dit in verband met sy jarelange ervaring van met kinders werk (speel). In sy wroeging met die godsdiens het hy besef dat, hoewel die Bybel nie die 'Woord van God' is soos die kerk dit interpreteer nie, dit nie beteken dat daar nie 'n onpeilbare diep waarheid in die woorde van Jesus opgesluit lê nie. As wetenskaplike moes hy ook die beperkings van die wetenskap ervaar. Daardeur het hy onder meer besef dat 'n 'sielkunde' wat die oorsprong van die menslike psige in die brein soek (en daardeur die 'siel' effektief ontken!) nooit vir ons diepgaande antwoorde kan gee nie.

Aan die hand van sy eie ervaring en insig gee Douwe vir ons 'n aanduiding van hoe ons eie kindertyd, sowel as dié van ons kinders, ons kan help om die vrede te vind waarvan Jesus gepraat het. Dat ware religie ("om weer saam te bind") en ware kennis van die siel een en dieselfde ding is. Hy bespreek die geweldige krag en vatbaarheid van klein kinders se bewussyn, hoe dit ons vir die res van ons lewens beïnvloed, wat ons daaraan kan doen en hoe ons dit vir ons eie kinders makliker kan maak.

Net 'n waarskuwing: Volgens die Evangelie van Thomas het Jesus ons gewaarsku dat die waarheid ons eers gaan ontstel voordat dit ons vry maak...

The Power of Childhood kan van Douwe se webwerf (www.douwevanderzee.co.za) of van homself af bestel word (), en is ook op Amazon.com en as e-boek op Amazon Kindle beskikbaar. Kyk gerus hier na 'n deel van die boek en hier na ander se sienings. Die prys is R169 (posgeld ingesluit).

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.