.

Resensie: Wat moet ons met ons Kerk doen?

Wat moet ons met ons Kerk doen?

Die paleontoloog Jurie van den Heever gooi behoorlik 'n kat in die duiwehok met sy nuwe boek: Wat moet ons met ons kerk doen? Veral die NG Kerk loop skerp onder sy pen deur en die kerkvaders gaan beslis nie daarvan hou nie.

Hy reken onder andere die ondeurdagte besluite en uitsprake deur amptenare plaas veral die NG Kerk in 'n toenemend onverdedigbare posisie, deurdat relevante bydraes deur bybelwetenskaplikes, argeoloë en veral bioloë met eentonige reëlmaat geïgnoreer word.

"Dit lyk inderdaad of die punt bereik is waar die amptenare van die kerk nie bevredigende antwoorde kan of wil verskaf nie. Baie lidmate voel dus tereg dat hulle 'n beter begrip van die Kerk se rol in die samelewing het as wat die amptenare openbaar."

Hy verwys ook na die "gevare" waarteen die kerk sy lidmate oor die jare gewaarsku het wat eintlik maar koue pampoen was en skryf soos volg:

"Daar word dan ook teen die gevare wat die stedelike Afrikanerjeug mee te kampe gehad het, as volg gewaarsku: "En dan die Dans! Tweelingsuster van Dronkenskap, die bondgenote van Duisternis en Dood! ... Een ding staan vas: Dobbel, Dronkenskap en Dans begin nie verniet met dieselfde letter as Duisternis, Dood en Duiwel nie – hulle staan aan mekaar se kant."

Hy sê die geestelike nood moes inderdaad groot gewees het, "want dit is onvermydelik dat die outeur nie daarvan bewus was dat die woorde Dominee, Diaken en Dogma sowel as die Dortse Leerreëls ook met dieselfde letter begin nie.

Volgens hom is die kerk in die moeilikheid en dit lyk beslis of die amptenary teologies behoorlik gestonk is, want, ten spyte daarvan dat gesoute teoloë voortdurend op ongerymdhede in die amptelike dogma wys en oplossings voorstel, gryp die Kerk telkens terug na uitgediende en verkeerde uitsprake.

"Dit laat lidmate toenemend twyfel aan die eerlikheid en opregtheid van die Kerk en hoe ampsdraers met die bediening omgaan."

Hy kom tot die gevolgtrekking dat 'n kerk wat in homself gekeer is en poog om mense uit te sluit, soos die NG Kerk tans met die Gay-gemeenskap doen, uiteindelik in 'n sekte kan ontaard.

Die wat belangstel kan dit by Naledi Uitgewers bestel.

Resensie: Jean Oosthuizen

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.