.

Resensie: Teologie op die Markplein

Teologie op die Markplein

Deur Sakkie Spangenberg – self uitgegee

Prof. Sakkie Spangenberg se eie woorde oor boek: "Ek tree uit. Ek tree af. Toe besluit ek: Kom ek maak 'n boekie en vertel iets van my reis met die teologie en die Christelike geloof. Dit bevat 'n handvol van my koerant-artikels en ander populêre opstelle. 'n Poging om te illustreer hoedat die drieverdieping-heelal in die Bybel en die belydenisse neerslag gevind het. En dis waar die knoop lê! Die Christelike meesterverhaal is verweef met die antieke wêreldbeeld en die antieke denke oor die mens."

Kort uittreksel:

Die evangelie wat kerke verkondig (oftewel die meesterverhaal van die Westerse Christendom) begin met die kernwaarheid dat die Drie-eenheid die ganse kosmos (die drieverdieping-heelal) gemaak het (pentagoon 1: skepping). In hierdie kosmos is die aarde een van die vernaamste skeppingswerke. Dis immers die ruimte vir plante, diere en mense (die kroon van die skepping). Alles was aanvanklik perfek en afgerond, maar dan tree die Duiwel na vore en verlei die vrou. Sy oortree die verbod om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Sy gee ook aan Adam van hierdie verbode boom se vrugte en só moet ook hý die straf vir haar onbesonne daad dra. Deur hierdie daad van ongehoorsaamheid versteur hulle hul verhouding met God, maar dis nie al nie – hul ganse nageslag ly onder hierdie daad. Elke kind wat later gebore word, is besmet met die erfsonde. Hulle word almal "in sonde ontvang en gebore en leef onder God se toorn." Ons kry hier reeds met die tweede kernwaarheid te doen – die sondeval (pentagoon 2: sondeval). Hierdie oortuiging berus natuurlik op 'n verkeerde interpretasie van Genesis 2-3. Daardie hoofstukke handel nie oor 'n sondeval nie, maar oor die feit dat Eva en Adam kennis verkry het deur die toedoen van 'n baie bekwame en wyse dier. Hulle het geëet van die Boom van Kennis en nie van die Boom van Lewe nie! Het hulle vir laasgenoemde gekies sou hulle onsterflik gewees het soos die gode. Maar nou is hulle egter so wys soos die gode.

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.