.

Resensie – Bybelstories in perspektief

Bybelstories in perspektief

Skrywer: Prof. Sakkie Spangenberg
Uitgewers: Naledi Uitgewers

Prof. Sakkie Spangenberg hervertel enkele bekende Bybelstories en help om op 'n nuwe manier iets te sê van die aarde waarop ons leef en die heelal waarvan ons deel is. Deur mites te dekonstrueer en nader te bring aan die wetenskap van ons dag. Hy doen dit deur telkens twee stories te vertel – eers 'n baie ou Bybelse storie en dan 'n nuwe wetenskaplike een. Tussendeur verwys hy ook graag na David Kramer se lied getiteld "Die ou aarde."

Met die stories en die lied help hy kinders om met nuwe oë na die aarde en alles daarop te kyk. Ook om nuut te kyk na hulle geloof en oortuigings in 'n nuwe era van logika en wetenskap. Hierdie boek is vir kinders ouderdom 12 en ouer bedoel. Hierdie boek is 'n groot hulp vir ouers en grootouers om met kinders te kan praat oor die dieper sake van wie is ons en waarvandaan kom ons.

Boekwurm

.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.