.

Resensie: Spiritualiteit – modewoord van ons tyd

Spiritualiteit - modewoord van ons tyd

Deur Dr. Flip Schutte
Uitgewers: Naledi

"Spiritualiteit" is deesdae 'n gonswoord binne en buite die kerk. Al hoe meer mense hunker na 'n minder formele, meer spontane belewenis van hul diepste behoeftes.

Dr. Flip Schutte se boek maak ruimskoots voorsiening vir soekers, twyfelaars en andersdenkendes wat moontlik voel hulle is die pad byster omdat hulle nie langer inpas by konvensionele religieuse gebruike nie.

Die skrywer ondersoek alle fasette en nuanses van spiritualiteit. Hy bekyk die tema vanuit verskillende hoeke en gee leiding sonder om nuwe dogma te skep. In 'n stimulerende en toeganklike skryftrant betrek hy die leser by onderwerpe soos die volgende: Hoe dink mense deesdae oor God? Mites en spiritueel wees, Hoe bid ons tot God? Rituele instellings, Hoe dink ons oor Jesus? Persoonlike spirituele groei en Dood en 'n ewige lewe.

Inderdaad een van daardie moet-lees boeke wat jou sal prikkel om jou eie opinie te formuleer en jou met selfvertroue aan die debat te laat deelneem.

Heleen Goosen

 

Al meer en meer mense is deesdae nie meer skaam om te sê dat hulle nie meer godsdienstig is nie, maar wel spiritueel. Wat beteken dit? En wat maak spiritualiteit anders as om godsdienstig of religieus te wees? "Spiritualiteit" is op die oomblik die gonswoord binne en buite die kerk. Dit het amper mode geword om by iets spiritueels betrokke te wees of om jouself te etiketteer as spiritueel.

In hierdie boek ondersoek die skrywer die term spiritualiteit en probeer hy in toeganklike taal die debat inlei en stimuleer sodat die leser sy eie opinie kan vorm en uiteindelik ‘n eie definisie vir spiritualiteit formuleer.

Die boek is geensins hoogdrawende teologie nie, maar plat op die aarde stimulerende leesstof vir soekers, twyfelaars en mense wat wonder of hulle dalk besig is om die pad byster te raak omdat hulle anders dink as die tradisionele en konvensionele manier van glo en godsdiensbeoefening.

Flip Schutte was vir 17 jaar voltyds predikant. Hy het doktorsgrade in Hebreeus, Praktiese Teologie en Nuwe Testament. Nadat hy die amp bedank het, was hy 'n stigterslid van Renaissance Spirituele Gemeenskap in Pretoria waar hy tans steeds 'n lewensafrigter en prediker is.

Hy doseer voltyds Bemarking aan 'n tersiêre instelling in Pretoria en tree gereeld as motiveringspreker op. Hy doen ook besigheidsafrigting en korporatiewe opleiding. Hy het pas 'n vierde doktorsgraad voltooi. Hierdie keer in Besigheidsleierskap.

In sy privaatpraktyk doen hy dan ook besigheidsafrigting en help hy veral jong entrepreneurs om hulle voete te vind, asook bestuurders wat hulleself gereed wil kry vir bevorderingsposte.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.