Resensie: Diaspora van die nuwe Christene

Flip Schutte: Diaspora van die nuwe Christene

Jaco Steyn het vir ons 'n resensie van Dr. Flip Schutte se nuwe boek Diaspora van die nuwe Christene geskryf:

Die tradisionele dogmas van godsdienste soos o.a. die Christendom, Islam en Judaïsme, word gekenmerk deur geloof in 'n persoonlike God wat deur middel van beweerde heilige geskrifte en profete, riglyne aan mense geopenbaar het waarvolgens hulle veronderstel is om te lewe. Moet mense wat nie langer glo in die persoonlike God van hierdie monoteïstiese godsdienste nie, ophou glo in enige Goddelike, of is daar alternatiewe maniere van dink oor die Goddelike? Miskien moet die beeld van 'n persoonlike God wat slegs sekere mense voorwaardelik liefhet, vervang word met 'n ander godsbeskouing waarvolgens die Goddelike gedefinieer kan word as die "Grond van alle bestaande dinge"?

Daar is deesdae baie mense wat begin wonder oor die geldigheid van dogmatiese geloofsbeginsels soos die geloof in God Drie-Enig, Jesus se fisiese opstanding, die erfsonde, die Bybel as onfeilbare Woord van God, ens. Die skrywer verduidelik dat baie "afvalliges" nog steeds in 'n Goddelike wíl glo, maar dat hulle probleme het met die teïstiese godsbeskouing van ortodokse kerke en veral die karaktereienskappe van die Ou Testamentiese God.

Ongelukkig is daar weinig verwysings in die boek na mense wat die kerke verlaat en gevolglik enige geloof in 'n Goddelike verwerp. Die skrywer verwys byvoorbeeld op bl. 11 na verskillende godsbeskouinge soos panteïsme, teïsme en panenteïsme, sonder om na ateïsme of agnostisisme te verwys. Baie van die Nuwe Hervorming mense glo nie meer in die bestaan van enige Goddelike of lewe na die dood nie, en miskien moes die boek tog hierdie mense se besware aangespreek het.

Die invloed van postmodernisme is nogal opvallend in die denke van Dr. Schutte. Hy beweer byvoorbeeld op die laaste bladsy "Daar is geen objektiewe waarheid nie". Hierdie relativisme en postmodernisme is hoofsaaklik 'n simptoom van materialistiese ateïsme en rym nie vir my met sy ander bewerings dat mens veronderstel is om minder selfsugtig te wees en nader aan die Goddelike te lewe nie. Indien mens veronderstel is om die Goddelike na te streef, moet die Goddelike tog sekerlik ten minste as die ware "Een Werklikheid" of enigste "Objektiewe Waarheid" beskou word? Miskien verskil my definisie van "objektiewe waarheid" van dié van Dr. Schutte, maar ek is net bekommerd dat die bewering dat daar geen objektiewe "reg" of "verkeerd" is nie, gebruik kan word om ongeregtighede en wandade te verontskuldig.

Hierdie boek is die beste inleiding tot alternatiewe denke oor godsdiens en spiritualiteit binne die Afrikaanssprekende gemeenskap, waarvan ek bewus is. Die boek adresseer kontroversiële onderwerpe soos o.a. verskillende idees oor die Goddelike, die maagdelike geboorte, die bewering dat die Bybel die "Woord van God" is, die mitiese aard van Ou Testamentiese verhale, die Evangelie van Thomas, gnostisisme en die sin daarvan om buite-kerklik te wees. Die skrywer gebruik nié hoogdrawende filosofiese konsepte wat slegs deur geleerde teoloë verstaan kan word nie, en daarom is hierdie boek 'n ideale geskenk vir iemand wat bereid is om ten minste 'n bietjie na te dink oor ernstige dinge in die lewe. Sodanige mense kan deur die inhoud van die boek gestimuleer word om die onderliggende eenheid in alles raak te sien en om verder ondersoek in te stel na die geskiedenis van die vroeë Christene. Ek hoop dat soveel as moontlik Afrikaanssprekende mense – tradisionele Christene sowel as andersdenkendes, die boek sal lees!

Jaco Steyn

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za