.

Resensie: The Three Lost Keys of Christianity

Met die lees van hierdie indrukwekkende werk kan 'n mens verstaan as jy hoor dat die skrywer, Dr. Piet Odendaal, meer as sewe jaar aan die boek gewerk het. Sy navorsing is intensief en deeglik. Sy bronnelys bestaan uit bykans 700 boeke en meer as 1600 internet-bronne.

Odendaal begin in sy boek met die uitwys van die institusionele Christendom wat duidelike tekens van afsterwe wys. En een van die hoofredes wat hy gee is dat meeste kritiese denkers en die sogenaamde "afvalliges" nie meer irrasionele dogmas en leerstellings aanvaar nie, en daarom elders begin soek na spirituele substans. Hy wys egter uit dat baie van hulle, hulle sodoende in 'n niemandsland bevind, sonder duidelike opsies hoe om hul geestelike behoeftes te bevredig.

Dit is hier waar die boek dan interessant word. Odendaal identifiseer die sogenaamde 'verlore sleutels'. Hiermee poog hy om insigte te bied vir die herontdekking van die innerlike soeke – die binne-pad – na geestelike ontwikkeling, soos dit beoefen is deur die vroegste volgelinge van Christus.

Hy gaan in detail in die gebeure rondom Keiser Konstantyn by die Konsilie van Nicaea in 325 nC en die ontstaan van die Christelike kerk. Die geloofsbelydenis wat daar saamgestel is, wat nog steeds die dogmas en leerstellings van ortodokse kerke onderlê. Hy wys uit hoe dit eintlik gegrond was op die letterlike vertolking van verhale oor die histories Jesus en dat daar bitter min verwysings na die leringe van Christus is nie.

Oor baie eeue heen het die kerk (ortodokse Christendom) sy dogmas en leerstellings – soos gegrond op die letterlike vertolking van die Bybel – meedoënloos en genadeloos afgedwing oral waar hy politieke beheer bekom het. Die kerk het sowat sewentien eeue kans gehad om sy saak te bewys, en het gefaal. Jesus het gesê, "'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie." Die vrugte van die kerk was geweld, vervolging, wreedheid, bygeloof, die Inkwisisie, heksejagtery, anti-Semitisme en die onderdrukking van kennis en wetenskap.

Daarom, in die soeke na Christelike spiritualiteit, maak dit rasioneel sin om die alternatiewe weg te ondersoek, naamlik die allegoriese / simboliese vertolking van die Bybel, en te volg waarheen dit lei. Dit is die eerste 'verlore sleutel van die Christendom'. Odendaal wys dan dat deur die sleutel te gebruik – soos bespreek in die teks – kom die ander twee sleutels logies na vore.

Die finale afdeling van die boek handel oor "die draai van die sleutels": Hoe kennis van die drie sleutels lig werp op die betekenis van die lewe; en op die vertolking en implementering van wesenlike insigte wat verdraai is deur die letterlike vertolking van die Bybel.

Hierdie is 'n boek vir elkeen wat wonder oor hoekom die kerk is wat hy vandag is en veral hoe om op 'n nuwe manier allegories te werk te kan tot ontdekking van 'n eietydse spiritualiteit.

Die boek kan vir R220 bestel word by Dr. Piet Odendaal, 0128043599 / 0828765087 /

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.