.

Resensie – Op Pad, spiritualiteit vir ‘n nuwe tyd

Op Pad, spiritualiteit vir 'n nuwe tyd

Outeur: Dr. Piet Muller
Uitgewer Naledi. 165 bladsye
Prys R220. Beskikbaar in boekwinkels
Gratis gekoerier as dit direk van die uitgewer bestel word:
Tertia@naledi.co.za

Kan die Christendom in sy huidige – verhelleniseerde gedaante – die aanslae van die 21ste eeu oorleef? En mag 'n mens jouself nog 'n Christen noem as jy nie langer die geloofsbelydenisse kan aanvaar, of die mites rondom Jesus se geboorte en lewe nie? Hoewel Dr. Piet Muller se jongste boek, Op Pad, spiritualiteit vir 'n nuwe tyd, nie spesifiek oor hierdie vrae handel nie, is dit tog die versweë rede waarom hierdie boek geskryf is.

Die skrywer is nie iemand wat buite staan en klippe na die kerk gooi nie, maar iemand wat in die aand van sy lewe sy spirituele praktyk aan 'n litmustoets onderwerp en sin en betekenis daarin moet vind. Hy vra dus weer die vraag wat die heel eerste volgelinge van Jesus gestel het: Wie is Jesus, wat is ons verhouding tot hom en wat is sy verhouding tot God?

Hierdie vraag is ook die vraag wat alle soekendes vandag weer moet stel. Hoe intenser die soektog na die historiese Jesus word, hoe duideliker besef ons dat die gemitologiseerde beeld van Jesus, wat ons van die Grieks-Romeinse wêreld geërf het, nie meer geloofwaardig is nie. Die Christendom bevind homself in 'n bestaanskrisis, nie weens sekularisasie – soos na die Tweede Wêreldoorlog – nie, maar omdat sy simbole en mites hul numineusiteit verloor het (om Rudolf Otto se woord te gebruik) en nie langer die geestelike honger van ons tyd kan stil nie.

Geestelike voedsel soek die skrywer by Jesus voor die ontstaan van die Christendom; die Jesus van die byna vergete Judese tradisie, wat met sy dissipels die stofpaaie van Galilea bewandel het en wie se volgelinge "Mense van die Weg" genoem is. Dit verklaar ook die titel van die boek: 'n Weg of pad veronderstel 'n begin en 'n duidelike bestemming. Of in die geval van Jesus en sy dissipels, 'n geestelike leerplan vir die navolging van Jesus, toe die Christendom nog nie 'n ortodoksie was nie maar 'n ortopraksie. Die skrywer sien dan ook die toekoms van 'n nuwe en viriele Christendom in die terugkeer na 'n ortopraksie. Soos hy dit in die boek stel: "'n Mens word nie wat jy glo nie, maar wat jy gereeld doen."

Hy voeg by: "Die vroeë Christendom het in Jesus se lewe en woorde iemand gesien wat die teenwoordigheid van God in 'n mens se lewe kon weerspieël. Dit is ons plig om Jesus se "Thomas", sy lewende tweeling te word, sodat die teenwoordigheid van God ook in ons lewens sigbaar kan word. Dan sal ons in vrede kan lewe, te midde van sowel die lyding as die vreugde wat die lewe bied; en in vrede kan sterwe met die wete dat niks ons van God kan skei nie – want God is in ons en ons is in God, en lewe en dood is twee kante van dieselfde munt."

Vir hierdie insigte delf hy diep in die bronne van die vroeë Christendom, en veral in die Evangelie van Thomas, waarmee hy al meer as drie dekades intiem saamleef en ook omvattende kommentaar oor geskryf het (en wat gratis afgelaai kan word van SES se hoofblad). Dr. Piet Muller is nie net 'n baanbreker van nuwe, ontdekkende en skeppende spirituele denke nie, maar ook 'n brugbouer en rigtingwyser vir baie as dit kom by die verstaan en ontsluiting van ou wysheidstekste vir 'n nuwe generasie.

Soos Johannes de Villiers in 'n aanbeveling oor die boek skryf: "Piet Muller myn die antieke en mistieke wortels van die godsdiens, asook die moderne sielkunde, om 'n aangrypende prent te skets van hoe 'n spiritualiteit vir die 21ste eeu kan lyk. Enigeen wat 'n spiritualiteit met sowel diepte as relevansie nastreef, behoort van hierdie boek kennis te neem."

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.