.

Resensie: KOM ONS BID, gebede vir vandag

KOM ONS BID, gebede vir vandag

Redakteur en samesteller, Dr. Piet Muller. Griffel Uitgewers.

Saam met die Westerse denke en wetenskap het ons begrip van God meer abstrak begin word. In Kom Ons Bid vertel agt bekende skrywers hoe o.a. Christene op ander tye in die geskiedenis gebid het en wat ons daaruit kan leer. Daarin word 'n nuwe sin vir gebed vandag ontdek, dat gebed in die eerste plek die gemeenskap van die gees met God is, wat ons geestelike lewe voed – en nie 'n pleidooi om gunste en gawes nie. Die boek wys op die soeke deur gewone en diep spirituele mense wat nie meer gebed net as 'n rituele, resepmatige handeling kan sien nie. En saam met hulle godsbegrip wat besig is om 'n ingrypende verandering te ondergaan, weg van die opvatting van God as 'n Persoon; verander hulle verstaan van gebed.

'n Geestelike lewe sonder gebed moet noodwendig verskrompel en verdroog omdat daar geen gebedsdialoog is wat dit voortdurend voed nie. Daarom kan die moderne mens nog steeds Paulus se vermaning om "te bid sonder ophou" ernstig opneem.

Die redakteur en samesteller van Kom Ons Bid, Dr. Piet Muller, is 'n toekomskundige, skrywer en spreker, wat filosofie aan die universiteite van die Vrystaat, Kaapstad en Pretoria gestudeer het. Die laaste drie dekades skryf hy dan ook gereeld oor meditasie en spiritualiteit. Dit maak hom dus die ideale persoon om (saam met ander soos: Abel Pienaar, Fanie Cronje, Gerhard Bothma, Ronell Bezuidenhout, Gert Janse van Rensburg, Willem Nicol en ander) vrae te vra soos: Is dit nog relevant om te bid? Het gebed vandag 'n tyd en 'n plek in ons gejaagde bestaan? Of het party van ons padlangs ontnugter en vertwyfeld geraak en word die kosbare gawe van gebed nie meer gekoester of gereeld beoefen nie?

Kom Ons Bid, is dus 'n boek vir almal wat nog wonder of dit "help" om te bid of wat reeds opgebou bid het. Dit ondersoek metodes waarmee gebed weer sentraal gestel kan word, nie net as 'n "spirituele oefening" nie maar as 'n middel tot groei en diepe gemeenskap met die Onsienlike. Lesers word op 'n paar plekke genooi om uit te reik na die Groot Misterie: of dit nou in die privaatheid van jou binnekamer is, waar jy stap of onder 'n boom sit, of slegs deur die stilte in en uit te asem.

Nadat Mariëtte Snyman van Rooi Rose 'n week lank een van die gebedspraktyke in die boek – die gebruik van 'n bidsnoer – beoefen het, skryf sy: "Dit is goed vir my siel om gereeld tot stilstand te kom wanneer ek die gebedskrale aftel en die woorde bid ... 'n eilandjie van stilte midde-in 'n besige dag" (Rooi Rose, April 2012). Abel Pienaar skryf dat "gebed nie net 'n oomblik op jou knieë is nie. Alles is gebed, elke gedagte en elke handeling – die strewe om goddelik te lewe deur liefde, sagtheid, vergifnis, omgee en nederigheid uit te straal." Fanie Cronje haal 'n staaltjie oor Moeder Teresa aan: 'n Joernalis het haar oor haar gebedslewe uitgevra: "Mother Teresa I understand that you pray a lot," waarop sy bevestigend geantwoord het. Die joernalis gaan toe voort: "But what do you say to God when you pray?" Sy antwoord hom toe: "Nothing, I just listen." Die joernalis, effens van stryk gebring deur haar antwoord, probeer haar toe onkant betrap met sy volgende vraag: "And what does God say to you?" Hierop sou Moeder Teresa toe antwoord: "Nothing, he just listens." Iets hiervan het neerslag gekry in my eie belewenis van gebed, sê Fanie.

Ek beveel hierdie boek aan! Dit is 'n maklike maar baie diepsinnige boek.

Agt van die voorste denkers oor spiritualiteit het geskryf aan Kom ons Bid. Dit is in die boekhandel beskikbaar teen R160, of kan direk bestel word by boekblik.co.za.

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.