.

Resensie: Die Evangelie volgens Jesus: ‘n Bloemlesing van Jesus-spreuke. Versamel uit verskillende tradisies

Die Evangelie volgens Jesus

Die Evangelie volgens Jesus – is 'n boek waaraan Dr. Piet Muller die afgelope paar jaar al werk. Dit gaan oor verskillende spreuke van Jesus wat nie net vanuit die Christelike tradisie kom nie maar uit 'n hele klomp verskillende godsdiens tradisies.

Dit help 'n mens om op 'n radikale nuwe manier na Jesus te kyk en so ook hom en sy eintlike boodskap beter te verstaan.

Sekerlik daarom dat Dr. Piet begin met die eerste hoofstuk getitel: Die Onbekende Jesus. Want die Jesus wat ons hier leer ken is soveel dieper en meervlakkig as die Jesus wat ons in die Bybel raakloop.

Hierdie is 'n boek wat op elkeen wat spiritualiteit, wysheidsleer en Jesus ernstig opneem, se boekrak moet wees. Hierdie is 'n belangrike werk wat so nodig in ons tyd is.

Hier is 'n voorsmakie:

Die Onbekende Jesus

Jesus is stellig die mees miskende persoonlikheid in die Nuwe Testament. Nie die "Liewe Jesus" van kindergebedjies of die "offerlam" van die kruis nie, maar die Jesus van vlees en bloed. Die een wat deur Johannes in die Jordaan gedoop is; wat met sy leerlinge tussen Galilea en Jerusalem gereis het; en wat invloedryke vroue as leerlinge gehad het in 'n patriargale tydperk toe vroue, soos kinders, veronderstel was om gesien maar nie gehoor te word nie; die Jesus wat met armes en rykes tafelgemeenskap gehou en wat baie lief was vir blomme.

Hierdie Jesus moes 'n baie besondere mens gewees het, want sy volgelinge het in sy lewe en optrede 'n afspieëling van die goddelike gesien. Hy inspireer vandag nog mense van verskillende godsdienstige oortuigings. In Islam is Jesus, oftewel die profeet Issa, 'n geliefde persoonlikheid, wat sulke tipiese Jesus-spreuke kwytraak soos:

Die wêreld is 'n brug, stap daaroor.
Moenie daarop gaan sit nie.

In die Boeddhistiese Zen-tradisie is daar die verhaal van 'n student wat aan Zenmeester Gasan gevra het: "Het u al die Christelike Bybel gelees?"

"Nee, lees vir my." Waarna die student uit Mattheus lees:

"Waarom bekommer julle jul oor wat julle sal aantrek? Dink aan die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle vermoei hulle nie en hulle spin nie ... en tog het Salomo in al sy heerlikheid nooit so mooi aangetrek nie ... Moet julle nie bekommer oor more nie, want more sal vir homself sorg."

Waarop Gasan antwoord: "Wie ook hierdie woorde gesê het, beskou ek as 'n verligte man."

Die student het aangehou lees: "Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want aan elkeen wat vra sal gegee word, elkeen wat soek sal vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word."

Gasan antwoord: "Uitstekend. Wie dit gesê het, is nie ver van Boeddhaskap af nie."

Om te verstaan wat Gasan bedoel het moet 'n mens besef dat prins Gautama, wat die Boeddha (Verligte) genoem word, deur die Mahayana skool, waartoe Zen behoort, nie net as 'n buitengewone leermeester beskou word nie, maar as 'n kosmiese godheid. Wat Gasan dus sê is dat die Jesus van Mattheus al byna God is.

Mohandas Gandhi, die Indiese vredesaktivis, wat Indië sy onafhanklikheid van die Britse Ryk help verkry het deur hy en sy Hindoe volgelinge se veldtog van geweldloosheid – wat op Jesus se leerstellings gegrond was – het eenmaal gesê: "(Jesus) is waarskynlik die beste voorbeeld van iemand wat bereid was om alles te gee en niks in ruil te vra nie, en wat nie omgegee het watter geloof deur die vraer bely word nie. Ek is seker as hy vandag onder ons gewoon het, hy die lewens van talle sou geseën het wat waarskynlik nog nooit van hom gehoor het nie, maar wie se lewens sy voorbeeld beliggaam: die deug van jou naaste lief te hê soos jouself en om goeie en liefdadige dinge aan jou medemens te doen."

Dit is hierdie Jesus wat vergete geraak het onder al die godsdienstige dogmas wat rondom hom geweef is; toegegooi onder al die vroomheid rondom die aanbidding van "Liewe Jesus." Daar het selfs in die kloosters van Europa 'n erotiese mistiek ontstaan rondom die idee van die "bruid van Christus."

Kontak Dr. Piet Muller by as jy die boek in die hande wil kry.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.