.

Resensie: Waar is God?

Waar is God?

Boek beskikbaar by skrywer, At Fourie. Navrae, e-pos: en telefoon: 0827194300. Prys R80 (posgeld uitgesluit).

Godsdiens per se en veral vir Christene, het sekere idees wat 'heilig' genoem word. Wat daarmee bedoel word is: hier is 'n idee, 'n denkbeeld, 'n begrip, 'n opvatting of geloof waaroor die mens nié toegelaat word om oor te redeneer of te spekuleer nie. Dit mag net nooit gedoen word nie! Hoekom nie? Want die Bybel leer so. In Genesis 2:17 staan die volgende geskryf: "...maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie." God , die kerk en meestal Christene, vereis van jou om nie lastige vrae rakende godsdiens te vra nie. Verskil eerder oor politiek of sport ... ja, jy kan oor verskillende gelowe verskil, of enige ander onderwerp, moet net nie die Bybel bevraagteken nie! Dit my liewe vriend word as godslasterlik in die ergste graad deur veral Christene beskou! Die mens mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie; so skryf die skrywer van die boek; Waar is God.

Die skrywer van genoemde boek beleef 'n diep persoonlike geestelike stryd met die traumatiese moord op sy predikant broer, sogenaamde geloofsgenesing van sy vader, sy jongste broer wat in 'n plofstofongeluk sterf, 'n kollega wat vermoor word, 'n neef wat vermoor word, die afgryslike verkragting van 'n vriendin en haar drie dogters, kennisse van hom wat op 'n plaas met bloudraad en kunsmis vermoor word asook die smart van 'n vriendin wat haar twee seuns en haar eggenote op tragiese wyse verloor het.

Dié insidente waaroor hy skryf gaan oor óf die mens enigsins kan staat of aanspraak maak op die bonatuurlike ingryping van 'n Almagtige God in tye van traumatiese noodkrete. Die manier waarop hierdie geliefdes gesterf het, het hom tot diepe nadenke en pertinente vrae oor die Christelike geloof, waarin hy van kindsbeen af opgegroei het, genoop.

Sy uitgangspunt was dat die Bybel die onweerlegbare Woord van God is en alles wat daarin geskryf is, onbetwisbaar is – dit sluit die Ou sowel as die Nuwe Testament in.

Met elke verskriklike insident wat plaasgevind het, het die vraag egter keer op keer by hom opgekom: Waar is God? Hoekom kom God nie Sy beloftes na nie? Hy beredeneer op eg menslike wyse of hy nog steeds moet glo aan 'n Almagtige , Liefdevolle God wat sal toesien, volgens die beloftes van Sý onfeilbare Woord en nie sal toelaat dat Sý kinders op hierdie ongenaakbare, wreedaardige maniere tot sterwe sal kom nie. Tereg vra hy of ons as gelowiges nog geregtig daarop is om God se weë te bevraagteken al dan nie, of moet ons maar berus by: "Broer ons kan nie die Almagtige, Liefdevolle, Alomteenwoordige God se weë bevraagteken nie. Eéndag sal ons weet wat Die Grote God se bedoeling was – nie nou nie broer, wees nou rustig en moenie toelaat dat jou geloof as gevolg van hierdie insidente 'vermoor' word nie!"

Die worstelstryd begin – agt jaar lank, kan nie meer kerk bywoon nie, bevraagteken alles, en uiteindelik, na die raad van 'n vriend gaan hy en pen sy diepe smart en ontnugtering neer. Hy begin vir die eerste keer in sy 67 jarige leeftyd, hiérdié Woord, wat veronderstel is om vir gelowiges rigtinggewend te wees, nie net te lees nie, maar om 'n in-diepte studie daarvan te maak. So ontdek hy vele ander boeke wat hom help om uiteindelik by sy eie 'waarheid' uit te kom.

Die skrywer kom op een of ander onverklaarbare rede by die webblad SES uit, en ontdek 'n magdom "gelowiges" wat met presies dieselfde vrae worstel! Wat 'n "openbaring"!

Die boek: Waar is God? is 'n eg, eietydse vertelling van hoe hierdie mens God se beloftes van kindsbeen af onvoorwaardelik geglo het. Hoe dan, verloor so 'n mens sy geloof? Óf, sterker gestel: Hoe word 'n mens se geloof vermoor? Die vraag kom onwillekeurig op: "Waar is God?"

Boekwurm

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.