.

Resensie: An Appetite for Wonder: The Making of a Scientist

An Appetite for Wonder: The Making of a Scientist

Richard Dawkins het in sy lewe tot dusver twee soorte boeke geskryf.

Enersyds is daar nogal middelmatige en swak beredeneerde ateïstiese tirades soos The God Delusion. En andersyds werklik briljante populêre wetenskap soos in The Selfish Gene.

Die tragedie is dat daar van The God Delusion net in Engels en in net ses jaar twee keer meer eksemplare verkoop is as wat van The Selfish Gene in drie dekades en in 25 tale verkoop is.

So, 'n mens moet seker maar verwag mense gaan Dawkins se An Appetite for Wonder, die pas gepubliseerde eerste volume van sy outobiografie, ook lees op soek na stekies na die religie.

Dié mense sal spyt wees. Trouens, in groot dele van Appetite is daar rede om dubbelteleurgesteld te wees – Dawkins skryf nóg oor religie nóg oor biologie.

Dawkins verloor sy geloof in een of twee paragrawe en borduur nie daarop voort nie. En hy noem sydelings dat hy as pasgebore baba in die hospitaal byna met 'n biskop se kind geruil is. Hoe sou sy lewe anders gewees het as hy in 'n pastorie grootgeword het, tob hy.

Verder word die boek se eerste helfte oorheers deur allerlei details oor sy erg onopwindende vormingsjare.

Dawkins, as enigiemand dit sou wou weet, het sy maagdelikheid op die ouderdom van 22 in Londen verloor in die arms van 'n tjellis en dit was glo baie lekker.

Daar is een of twee ontstellende weggooi-aanmerkings in die boek, maar Dawkins wei nie genoeg daarop uit dat mens veel kommentaar kan lewer nie. Só beskryf hy byvoorbeeld dat seksuele molesterings in sy skoolkoshuis algemeen was en dat hy self deurgeloop het.

Maar, skryf Dawkins, dié seksuele aanrandings was meestal nie ernstig nie en sonder veel skade.

Waar dinge wel interessant raak, is die tweede helfte van die boek, waar Dawkins oor die ontwikkeling van sy wetenskaplike denke skryf.

Hy vertel hoe hy al in die 1970's fassinerende werk met primitiewe rekenaars gedoen het, hoe hy eksperimente oor dieregedragspatrone met kuikens uitgevoer het en hoe sy teorieë oor natuurlike seleksie later vorm aangeneem het.

Só sien mens stap vir stap hoe die denke in The Selfish Gene ontwikkel het. Vir iemand wat die wetenskaplike proses van binne wil aanskou, is dit waardevol.

Hy skryf die laaste stuk sonder jargon of fieterjasies, die soort populêre wetenskapskryfwerk waarvoor hy tereg gereken word. Mens wens hy wou hom daarby hou.

Hierdie bydrae het oorspronklik verskyn in Beeld, By. Johannes de Villiers is 'n skrywer en 'n Rykie van Reenen-genoot aan die Universiteit Stellenbosch se departement joernalistiek.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.