Resensie: Gays & God. ‘n Onmoontlike vriendskap?

Gays en God

Gays & God. 'n Onmoontlike vriendskap? Dr. Ralph Barnard. Griffel Media, Kaapstad (Sagteband, 104 bladsye), R90.

Toe hierdie boekie in Julie 2011 by die Vryfees (Volksblad Kunstefees) in Bloemfontein bekendgestel is, was dit ook die titel wat tydens dié fees die beste by Exclusive Books se stalletjie verkoop het. Dít is myns insiens meer as net 'n bevestiging daarvan dat die outeur hiermee 'n krities belangrike saak aanraak. Dit sê dat hy dit góéd gedoen het.

Ralph het reeds sy stem oor gays en God tot hierdie belangrike gesprek gevoeg met sy publikasie, Dis tyd dat Christene anders dink en praat oor seks (Hugenote Uitgewers, 2000) en verskeie radiopraatjies op onder andere RSG. Dat hy die vraag, "Wat sê die Bybel vandag vir ons oor seks?", ernstig en eerlik benader, is baie duidelik. Die manier waarop hy die Bybel hanteer, die tipe vrae wat hy vra, asook sy deurdagtheid en deernis getuig hiervan.

Die boek is vir 'gewone lesers' geskryf om hulle met die vraag: "Is dit oukei om gelowig en gay te wees?" te help. Barnard bied 'n eenvoudige, bondige uiteensetting en samevatting oor die gay-vraagstuk. Dit doen hy deur sy inhoud in 48 gemaklik-leesbare stukke onder drie hoofdele weer te gee. Elf stukke gaan oor "Die gays is hier om te bly", agtien oor "Wat sê die Bybel oor gayverhoudings?" en die laaste negentien oor "'n Christelike evaluasie van gayverhoudings." Die boek se inhoud is slim saamgestel en onder opskrifte soos "Wie is die gays?", "Word gays so gebore?" en "Skewe verhoudings, skewe seks" sal die leser gou-gou oor spesifieke sake kan lees.

Teksgedeeltes uit Genesis, Levitikus en Paulus se literatuur en nog – wat gereeld in gesprekke oor gays opduik – word vars en behoorlik behandel. In "Gays en God? Natuurlik, ja!" voltooi hy die sirkel van sy beredenering en word gestel dat God se vriendskap met mense onvoorwaardelik is (Stuk 45 op bladsye 54 en 55). Die skrywer se konklusies oor verskeie vrae bring die lesers telkens by nuwe beginpunte vir verdere nadenke. Een voorbeeld: "Om te sê dat jy gaymense 'aanvaar', vertoon 'n gevaarlike stukkie arrogansie", omdat aanvaarding 'n reg is wat net Gód het, skryf hy.

Omdat die grootste groep gaymense in Suid-Afrika hulleself as Christene identifiseer en die meeste van hulle binne Christengemeentes grootgeword het, sal die kerk (nog) moet antwoord op die feit dat die meeste van hulle – veral as gevolg van veroordeling en verwerping – nie meer binne die kerk tuis voel nie. "Voorwaardelike aanvaarding is nog steeds verwerping – maak nie saak watter vroomheid-sousie ons daaroor gooi nie" (p 59). Die aanhaling van die woorde op 'n bordjie by die Holocaust-museum in Washington in die boek se slot kan nie ignoreer word nie: "Thou shalt not be a victim. Thou shalt not be a perpetrator. Above all, thou shalt not be a bystander." (p 59). Hierdie boek oor Gays en God is 'n moet-lees.

Dr. Gerhard Bothma
Dr. Bothma is predikant in die NG Gemeente Bendorpark, praktiese teoloog en vryskut skrywer.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za