.

Die mens se verstand is soos ‘n valskerm, dit werk net wanneer dit oop is

Deur At Fourie op 1 Januarie 2014

.

Maand vir maand verskyn daar "oningeligte skynheilige opmerkings" en "aanhalings " op SES se webtuiste deur Verlostes, Jesus se kindertjies, wedergeborenes, uitverkorenes. Onder andere persone soos Jan-Jan Venter, ene Pastoor Gert (Oos Rand) en dan die ander wat nie hulle self wil identifiseer nie en as "anoniem", niksseggende, oningeligte opmerkings probeer maak.

Nog nie een sogenaamde "Christen" het die moeite gedoen om een van die artikels waarteen hulle so vuur spoeg te ontleed en te analiseer om dan hulle perspektief rakende die artikel te weer gee nie. Dit is duidelik dat hulle nie daartoe in staat is nie, en hulle is nie onderleg nie! Hulle is slegs napraters. Die een-boek (Bybel) mense!

Indien hulle simplistiese opmerkings raakgelees word, is dit baie duidelik, ons het hier met 'n persoon(e) te doen wie se kennis strek van dit wat hulle oor geslagte heen, van een boek (Bybel) en sogenaamde self aangestelde gesante (predikante) van hulle gode ontvang het. Verder is hulle kennis so gebrekkig dat dit eintlik 'n vernedering vir hulleself behoort te wees om enigsins kommentaar te lewer. Die ontstaan van godsdienste, uit 'n historiese perspektief dra hulle geen kennis nie. "Ons volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis!!".

Huidige statistiek dui aan dat nét onder die "christelike" gelowe 36000 denominasies bestaan. Elkeen van hierdie denominasies roem hulle daarop dat hulle 'n God-gegewe boodskap ontvang het om weg te breek om hulle eie "waarheid" onder die oningeligtes te gaan vestig. So my geagte skynheilige vriende, pastore en dominees, die mens skep vir hom 'n god om te aanbid en die sogenaamde gesante van god teer op die mens se oningeligtheid. Daar was nog nooit 'n skeppende god sedert die bestaan van die mens nie. Enige "god" sit tussen oningeligtes se ore. Mensgemaakte gode. Let op die meervoud, want, dit is presies wat elke denominasie verkondig dat daar ten minste 36000 christelike gode is wat deur miljoene christene aanbid word. Watter een aanbid jy Pastoor Gert?; en jy Jan-Jan?; en al die anoniemes?? "Die een van die Bybel sal julle dadelik uitroep. Die een volgens ons verstaan van ons eie dogmatiek!" Maar daar is meer as 36000 christelike denominasies! Watter een is die "ware een?" Kom nou julle slim gelowiges, vertel die Volk watter een is die "Ware een van die 36000".

Ek maak die stelling dat julle nie die vaagste benul het waaroor godsdiens gaan nie. Julle het nie 'n idee, uit 'n histories perspektief aangaande die absurde dinge waaraan julle glo nie. Alle mense word ateïsties gebore – ongelukkig, daarna godsdienstig onnosel opgevoed. Die meeste mense het die geneigdheid om alles vir soetkoek op te eet sonder bevraagtekening.

Die mens wil nie verantwoordelikheid aanvaar vir sy/haar dade nie, daarom het hierdie gesante van god (predikers) dit goed gedink om sommer ook 'n duiwel te skep sodat die mens sy eie onvermoë na dié persoonlikheid kan projekteer.

"In myself is ek tot niks in staat nie – alle verkeerde dinge wat ek daagliks doen is die duiwel se skuld! Nee, nee, ek kan nie verantwoordelik gehou word nie – dit is die duiwel, hy is die vark wat my as "god-geskapende, wedergebore, witgewaste deur Jesus bloed, verlei het. Ek is tot niks in staat nie! Ek is te onnosel om te mag redeneer or dinge wat nie sin maak nie. Toe God my geskape het; en dit nogal na Sy beeld; het hy in sy voorsienigheid seker gemaak dat ek godsdienstelik onnosel moet bly. Dat dit 'n sonde is om vrae te vra, of om oor godsdienstige aangeleenthede rede te voer".

Enige godsdiens is maar net 'n verkoopbare produk. Dit verkoop aan jou idees, dogmatiek. Vir sommiges bring dit vertroosting. Kerke loop oor van armsaliges, gewondes, diegene met af-vlerkies. Die wat nie die lewe kan aanpak sonder pleistertjies vir die siel nie. Hulpeloses – maar deur 'n liefdevolle, barmhartige, vooruitsienende God aanbid word! Ek stel dit aan julle – hou op om wedergebore te word; word groot en neem verantwoordelikheid vir julle eie lewe en leef vir die nóú! Toon jou liefde en barmhartigheid teenoor jou mede-mens nou! Jy Pastoor Gert wat geen ander Christen wat nie glo soos jou kerk glo nie kan verdra nie. Ja ek huil ook oor jou ongevoeligheid en ek lag vir jou omdat jy jouself geopenbaar het as 'n huigelaar. Ek weet waarvan ek praat want ek was ook op 'n stadium van my leeftyd in die" Enigste Waaragtige Kerk van God" wat net die "waarheid" verkondig, naamlik die AGS!

Die dogmatiek wat vir jou, die mens, die mees aanvaarbare is, koop jy. Dit gaan oor vraag en aanbod. Hoe meer ervare die verkoopsman, hoe groter sy getal aanhangers. Hoe groter die gemeente hoe voller word die koffers. "Dit verg net 'n paar vernuftige opportuniste om miljoene oningeligtes (godsdienstige onnoseles) te oorrompel!"

Jy Pastoor Gert, en andere, het die vermetelheid om andersdenkende mense te oordeel. Wie dink julle is julle? Julle wat sogenaamde ander gelowiges afkraak as gevolg van die feit dat hulle nie julle dogmatiek aanhang nie. In jou eie geledere is daar weereens soveel ander denominasies met wie julle gedurig in struweling is oor wie verkondig nou eintlik die waarheid. Ek noem net 'n paar in die Pinkster geledere:

Die AGS wat die drie-onderdompeling grootdoop aanhang; Die Volle Evangelie Kerk van God – wat die enkel onderdompeling grootdoop verkondig. Die verskille tussen die Pinkster Protestante; The Jesus Only's, ens. Hordes van hulle! Dan die drie sogenaamde Afrikaanse susterskerke – wat in stryd is oor die bediening van die Nagmaal! Almal sogenaamde Christelike instansies wat die liefde van Jesus kwansuis verkondig. Hoe kan enige een van hulle daarop roem dat hulle die "waarheid en liefde" verkondig indien daar nie eers onder die verskeidenheid van Christelike kerke met mekaar in harmonie geleef kan word nie? Hoe is dit moontlik dat die méns hom so maklik laat mislei? Veral in 'n modern tegnologies era waar informasie en inligting vrylik beskikbaar is? Die gevolgtrekking wat ek as vrydenkende mens kom, is dat die mens deur ander opportunistiese mense (predikers) oor eeue heen geïndoktrineer is, en nog steeds besig is met absurde dogma's en met die inboeseming van vrees, so gemanipuleer word dat die godheid altyd met vrees en bewing gepaard moet gaan. Hou die "gepeupel" godsdienstig onnosel en ons verryk ons in die proses. Predikante sal altyd hierdie stelling wil weerlê, hulle kan nie anders nie, want hulle beroep is op die spel.

Ek sluit af met nog 'n huigelaar (anonieme persoon) se stelling dat dit vir hom voorkom of die artikelskrywers die publiek wil oorreed dat die Bybel onnodig is en dat daar geen verlosser is nie. Jy is reg met jou aanname, alhoewel jy dit nie summier sal glo nie. Hoekom nie? Want jy is nog 'n kind in die wysheid. Jy glo nog soos 'n kind. Jy moet nog groot word. Nie in statuur nie maar in jou denke. Indien jy toelaat dat jy gevoer word, dat jou denke beheer word deur opportuniste wat op jou gevoel speel en wat jou met die ewige vuur dreig- met menslike dogmatiek – sal jy nooit tot volwassenheid kom nie. Glo my, ek was daar.

Twee duisend jaar gelede het dit vir die mens van daardie tyd sin gemaak om aan 'n god(e) te glo. Daar was soveel wat die mens nie van die wêreld verstaan het nie en om aan 'n god(e) te glo was verstaanbaar. Dink maar aan die ontberings in die natuur wat hulle beleef het; orkane, vuurspuwende berge, verskietende sterre, oorstromings, ens. Mense van dié tyd het geglo indien hulle goed doen was hulle in guns van die gode. Wanneer hulle egter een of meer natuurrampe beleef het was dit gesien dat hulle verkeerd teenoor die gode opgetree het en moet hulle derhalwe boete doen. Dit was gewoonlik deur een of ander offergawe aan die gode om hul weer tot ruste te bring. Baie male 'n onskuldige jong maagdelike vrou.

Ons kan vandag met sekerheid weet dat nie een van die Nuwe Testamentiese skrywers ooit Jesus persoonlik ontmoet het nie en dat die oorvertellings van Hom meer die tydperk waarin die gemeenskap geleef het weerspieël as wat dit geskryf is deur die Messias self.

Daar is soveel teenstrydighede in die vier Evangelies oor Jesus dat die Bybel wat veronderstel is om die grondslag van die Christelike geloof te wees nie as geloofwaardig beskou kan word nie. Die stelling deur Christene dat die Bybel deur die Heilige Gees geïnspireer is verval derhalwe. Indien die Christen dit nie kan aanvaar nie, moet geglo word dat "God – die Heilige Gees" ook foute kan maak.

Iets om te oordink – "Indien Jesus 'n blinde kon laat sien; hoekom het hy nie die siekte "blindheid" genees nie? Indien daar 'n God is, wie het Hom geskape?

Skuus, het vergeet; God het ons godsdienstig te onnosel geskape om dit te begryp!

Groetnis

At Fourie

NS: Ek verwelkom kommentaar, beledigings, geskel van die oningeligtes, so julle kan my aanvat.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.