.

Ultra-spiritualiteit

Deur Willie Booyens op 1 Augustus 2017

.

Vir soveel mense is en word hul spiritualiteit kosbaar, selfs uiters kosbaar veral met veroudering en die opbou van wysheid en ervaring. Om spiritualiteit te beskryf in woorde is geen geringe taak gesien die veelkantigheid daarvan.

'n Groepering mense, van dwars oor die wêreld, beoefen en ervaar spiritualiteit wat volgens een persoon van hierdie groepering dit beskryf as Ultra-spirituality – "ultra-spiritual and makes very little sense to the rest of the world as it is."

Die "ultra-spirituals" het begin groepeer nadat klein groepies oor die wêreld heen, gedurende samesyn en gebeds-geleenthede, boodskappe van "celestials" / hemelwesens begin ontvang het. Hierdie hemelwesens het hulleself geïdentifiseer as leermeesters / onderwysers van die groot EK IS, die Universele Vader, die Bron van Alles.

Uiteindelik is die ontvangers gevra om die boodskappe en leringe op skrif te stel en te bewaar en is verskeie webwerwe in die vorm van forums geopen waarin die boodskappe geargiveer voortbestaan. Daar bestaan dus bronne van boodskappe en leringe, toeganklik vir die publiek, met 'n geskiedenis wat strek oor 'n paar dekades.

Met die bestudering van die bronne, kom mens tot die konklusie dat daar tog 'n besondere eenheid en samehang te bespeur is sou jy die agtergrond verstaan.

'n Spesifieke forum in die VSA het my aandag getrek en my belangstelling gewek. Ulta-spiritualiste, lede van die spesifieke forum word aangemoedig om hul kommunikasie vermoëns met hemelwesens / "celestials" uit te bou met daaglikse gesprekke. Lede en besoekers aan die forum word opgelei en voorberei vir asemrowende veranderinge op die planeet aarde. Lede van die forum beskou onthullings as "revelation, which is the mind of God on paper."

Woorde wat gebruik word rondom en in verband met hierdie komende veranderinge sluit in: Die aarde "...is so deeply defaulted it cannot be retrieved by normal means", "...how bankrupt the planet is."

Die leser van forum-onthullings was ingelig dat, na jarelange beplanning, die proses van herwinning van die planeet amptelik, hoewel nog op "papier" en onderworpe aan verandering in die detail, begin het die 2e week van Junie 2017. Die doelwit is om die planeet te herskep na 'n model soos wat God se bedoeling is daarmee. Die proses beteken ingryping van hemelwesens in die lewens van sterflinge, veral die in posisie van mag, volgens streng riglyne. Een van die sterk riglyne is dat die wil van mense ten sterkste gerespekteer word. Mense moet dus oortuig en opgevoed word van die "regte manier – God se wil."

Dit herinner sterk aan Jesus se gebed "Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied."

Die hemelwesens waarsku die forumlesers dat natuurveranderings, wat as op hande beskou word, uiterste uitdagings op die mensdom gaan opdwing. Maar daarom is die ingryping juis dan die geskikste geleentheid, vanuit hul perspektief, om vanuit die spirituele, hulp en leiding te bied. Ontvanklikheid van die mensdom in nood sal dan op 'n hoogtepunt wees en sal veranderings soveel makliker en oortuigend geskied.

Die ingryping om die aarde te hervorm word beplan om voltooi te wees na sowat twee duisend jaar. Die proses word in vier fases verdeel. Fase 1 tree in werking Oktober 2017 en sal sowat drie jaar duur. Fase 2 daaropvolgend sal sowat 5 jaar duur en fase 2 en 3 duur geslag op geslag tot ongeveer die jaar 4043. Daar word geglo dat die aarde dan omskep sal wees in "hemel op aarde."

Hierdie ingryping is glo die grootste operasie van sy soort in die geskiedenis van die skepping.

Miljoene hemelwesens het hulp aangebied as vrywilligers om van die Proses van Regstelling 'n sukses te maak.

Aanvanklik is vanuit Hoë Gesag besluit dat Jesus op 'n later fase sou aansluit by operasie "Herstel".

Soos ek kon aflei egter, en so tussen die lyne gelees, is sterk vertoë gerig deur forumlede dat Jesus, weens sy status op aarde, eerder vroeër as later moet aansluit om sukses te verseker. Tot groot vreugde van die forumlede is aangekondig op 21 Julie 2017 dat Jesus wel aan die hoof gaan staan van fase 1. Sy verskyning op die aarde op 'n geskikte geleentheid gedurende fase 1 sal dan ook so Sy belofte aan sy dissipels, om weer terug te keer, vervul.

Ultra-spiritualiteit is na mening nie 'n moderne verskynsel nie. Die stem van God "vanuit diep binne" is dikwels deur mense in afsondering ervaar. Ek kan my voorstel dat so 'n persoon met sodanige ervaring met sterk oortuiging die boodskap kon verkondig en met oortuiging kon spreek "So spreek die Here." In ander kulture is sodanige aankondiging egter volgens daardie kultuur byvoorbeeld het Mohammed gespreek "So spreek Allah."

Dus gaan die planeet aarde 'n aardskuddende nuwe bedeling binne, glo binnekort. Tyd sal leer.

Willie Booyens –

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.