Sewe Silinders vir die Lewensreis

Deur Dr. Willem Nicol op 1 Maart 2010

Geen mens bly konstant dieselfde nie. Soos die jare aanrol, word jy òf mensliker òf minder menslik, òf vryer òf minder vry. Die kanaal waardeur God se heilige liefde na almal om jou vloei, kan voortdurend verstop wees, òf die lewende water kan moeiteloos sy loop neem.

Die Christelike lewe is 'n weg, 'n reis. 'n Mens moet beweeg, vorentoe òf agteruit.

Watter kragte help ons beweeg?

1. Lewenskeuse

Wat is die diepgewortelde, soms onbewuste, grondkeuse in elkeen se lewe? Is dit ek, my en myself, of is dit die verlange dat God my toenemend in Hom moet intrek?

2. Voeding

Die ou Indiaan het vir die jongeling gesê hy het twee wolwe binne-in hom. Hulle is die heeltyd besig om met mekaar te veg. Die een is 'n goeie wolf en die ander is 'n slegte wolf. Die jongeling beaam dit. Hy is al te goed bewus van sy twee wolwe. Hy vra die wyse man of hy weet watter wolf gaan wen. "Die een wat jy voer", was sy antwoord.

As aanhangers van die Blye Boodskap, weet ons waar die goeie wolf sy kos kry. Voer ons hom genoeg daarvan?

3. "Bonding"

My broer bou maklik hegte vriendskappe. Telkens inisieer hy jagekspedisies, fietsuitstappies of 'n kuier om die kampvuur. Sy motivering, so vertel hy, is om die band tussen manne te bevorder.

Die mens is van nature geneig om van God weg te beur.

Ons elkeen se ekkigheid is besonder taai en skelm. Tyd in God se teenwoordigheid is die enigste manier om dié weerstand stadig maar seker af te breek. Hou aan om maniere te soek om stil te word sodat die intieme band tussen jou en God versterk kan word. En hou aan daarmee totdat dit 'n gewoonte word. Jy sal mettertyd daarna begin smag.

4. Wins maak uit probleme

Wanneer jy 'n probleem het, kan jy 'n probleem daarmee hê dat jy 'n probleem het. Só verdubbel jy nie net jou probleem nie, maar neutraliseer jy ook die waarde wat dit vir jou kan inhou.

Dit is jammer dat die lewe so vol probleme en pyne is – ons moet hulle nie soek nie – maar wanneer hulle tog daar is, is hulle kosbare oefeninge om ons meer afhanklik van God se wysheid en krag te maak.

Deur probleme en pyn te omhels, kan 'n mens net nader aan Hom beweeg. Neem jou probleme aan as joune. Hulle kan vir jou kosbaar word.

5. Oefen met keuses

Ons is geneig om baie van ons groot én klein keuses sonder God te maak. Dit raak dan 'n dubbele verlies, want ons maak swakker keuses. Boonop verloor ons die groeipotensiaal wat die proses van keuses-maak inhou. Jy kan jou keuses uitoefen met die houding dat jou lewenskeuse God se wil is, in die geloof dat Hy jou denke en gevoelens en gesprekke wil gebruik om jou te help om Sy wil te onderskei. Dan help elke keuse jou verder op jou reis.

6. Dien

Met die hande en voete kan dit alles geoefen word. Sien jouself as dienaar van God en mense. Dien oral waar jy kan. Goeie diens beteken nie jy degradeer jouself tot 'n slaaf wat jouself uitbrand nie, want goeie dienaars pas hulleself op om in staat te wees om die beste diens te kan lewer.

7. Groter glo

Wanneer jy die heeltyd probeer, sonder om te vertrou, gaan jy nie die pad enduit kan loop nie. Die een wat jou vir die reis aktiveer, is die Here. As jy nie werklik daarin vertrou nie, as jou "doen" nie in hierdie groter geloof ingebed is nie, gaan dit 'n "ek"-poging wees. Dit gaan tussen jou en die Here staan. Jy mag miskien dink jy vorder, maar omdat jy nie in afhanklikheid groei nie, vorder jy op pad na geestelike hoogmoed wat een van die lelikste sondes is. Die reis gaan ten diepste om meer en meer van God afhanklik te word.

Dr. Willem Nicol is direkteur van Sentrum vir Spiritualiteit, Meditasie en Gebed. (Ned. Geref. Kerk, Ring van Suidoos-Pretoria.)
E-pos:

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za