.

Seks en spiritualiteit

Deur Jaco Steyn op 1 Maart 2016

.

Godsdienstige mense beklemtoon dikwels die belangrikheid van monogame heteroseksuele verhoudings. Daar is wel uitsonderings, soos byvoorbeeld Mormone wat voorheen toegelaat het dat een man meer as een vrou mag hê; asook hedendaagse Moslems in sekere Arabiese lande vir wie dit toelaatbaar is dat een man meer as een vrou mag hê, terwyl 'n vrou slegs een man mag hê! Daar is heelwat Bybelgedeeltes wat spesifiek homoseksuele dade duidelik veroordeel, soos bv. Levitikus 20:13, "Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood." Die letterlike interpretasie hiervan het al baie hartseer en verdriet veroorsaak. Die tradisionele Christelike opvatting waarvolgens één man seksueel getrou behoort te bly aan slegs één vrou en andersom, is gebaseer op 'n letterlike interpretasie van veral twee verse in Genesis:

Genesis 2:18, "Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens [man] alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp [vrou] maak wat by hom pas."
Genesis 2:24, "Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees."

Gnostici was baie jare gelede egter méér toegeeflik wat betref seksuele verhoudings en daar was selfs gerugte van orgies wat plaasgevind het onder die vroeë Gnostiese Christene. Romeinse heidene was bekend vir hulle gereelde orgies. Die priestersklas (parfait) van die Gnostiese Albigensers het gedurende die Middeleeue verkies om selibaat te lewe, terwyl hedendaagse Rooms-Katolieke en Boeddhistiese nonne en monnike dit óók verkies. Daar is 'n gerug wat die rondte doen dat sommige Boeddhistiese monnike maandeliks toegelaat word om "ongure" plekke te besoek om sodoende hul seksuele drange te bevredig. Die doel hiervan is waarskynlik om 'n té streng onderdrukking van hul seksuele drange te verhoed. Daar is gevind dat 'n oordrewe onderdrukking van seksuele begeertes lateraan miskien kan aanleiding gee tot 'n obsessie met seks. Die aaklige molestering van kinders deur Rooms-Katolieke priesters is welbekend en is heel waarskynlik in baie gevalle die gevolg van die onderdrukking van seksuele begeertes.

Een van die redes waarom ek vroeër jare toenemend ontnugter geraak het met die tradisionele Christendom, was juis hul eng opvatting aangaande wat ook al "regte" seksuele norme en waardes is. Ek het begin wonder waarom elke jongmens eers 'n verhouding met iemand anders moet hê alvorens dit toelaatbaar is om seksuele omgang met die ander persoon te hê. As so 'n jongmens jarelank sukkel om iemand anders te ontmoet met wie hy/sy 'n verhouding kan hê, kan die onderdrukking van seksuele behoeftes lei tot onnodige frustrasies en sielkundige probleme. Baie predikante se onvermoë om hierdie kwessie voldoende te adresseer het my nog meer laat twyfel aan die geldigheid van baie Christene se bewering dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is en dat ons daarin antwoorde op al ons kwelvrae kan vind.

Emosionele betrokkenheid by seksmaats en metgeselle lei tot geneentheid aan hulle, wat dikwels lei tot die toenemende verknogtheid aan tydelike, materiële dinge soos groot huise en duur motorkarre. Dit lei dan dikwels tot toenemende pyn en lyding wat gepaardgaan met die verlies wat mense ondervind wanneer hulle besef dat álle voorwaardelike dinge – selfs liefdesverhoudings, van verbygaande aard is. Die opsie om seksueel-getrou te bly aan slegs één persoon word daarom as 'n hindernis ervaar deur baie "spiritueel-bewuste" mense. Sommige wysgere het vervolgens beweer dat die opsie om seksuele omgang met verskeie seksmaats te hê sonder die "las" van emosionele betrokkenheid by hulle, dikwels minder lyding veroorsaak. "Tantra" seksuele tegnieke is vir baie jare gebruik om mense meer spiritueel-bewus te maak. Tantra is meer as 1500 jaar oud en het soortgelyk aan joga, in Indië ontstaan. Dit is 'n versameling van leerstellings en praktyke wat spesifiek ontwerp is om jou te help om méér te "voel" en meer bewus te wees van die energie binne en om jou. Tantra gebruik die verkenning van seksuele energie om hierdie doelwitte mee te bereik. Daar is egter baie askete en jogi's wat tot so 'n mate fokus op die "nie-fisiese" spirituele werklikhede, dat hulle alle belangstelling in seks verloor het.

Die oorweldigende invloed wat eienaars van die hoofstroommedia uitoefen op miljoene mense se lewensuitkyke, is duidelik in die toenemende mate waarop mense se aandag gefokus word op seks deur veral die sepies op die TV en skinderstories in die koerante. Die oordrewe fokus op sportgebeure, seks en skinderstories oor vermaaklikheidsterre, word deur sekere belangegroepe gebruik om baie mense se aandag af te lei vanaf die ware oorsake van hul probleme. Selfs kerkleiers oorbeklemtoon dikwels die belangrikheid van seksualiteit met gedurige geskille oor voorhuwelikse seks, homoseksualiteit en pornografie. Ons is bewus van die huidige sirkus binne die NG Kerk wat betref die status van hul gay lidmate. Kerklidmate het in hul derduisende alreeds die kerke verlaat omdat hulle voel dat hul daaglikse bekommernisse nie na behore geadresseer word nie.

Seksualiteit is 'n uiters belangrike deel van menswees, maar daar is ook ander belangrike dele van menswees wat mense se lewenskwaliteit beïnvloed. Die belangrikheid van seks word dikwels oorbeklemtoon, terwyl die belangrikheid van die nastreef van 'n beter wêreld vir almal, onderbeklemtoon word. Sodoende word 'n moontlike beter toekoms opgeoffer ter wille van selfsug en kortstondige genot. Die oordrewe fokus op die seksuele bevorder die hedendaagse verbruikerskultuur, terwyl gemeenskaplike kulturele waardes en doelwitte wat betrekking het op die verbetering van alle mense se welsyn, op die agtergrond geskuif word. Die handhawing van 'n gesonde balans van alles wat deel is van menswees, is nodig vir die verbetering van lewenskwaliteit. Dit sluit in 'n gesonde sekslewe, 'n gemeenskap wat omgee vir mekaar, die bevordering van die wetenskap en tegnologie, lewensverrykende spirituele norme en waardes en die nastreef van 'n beter toekoms vir ons almal.

Hierdie artikel en die kommentare daarop, kan gelees word op my blog.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.