.

Op pad na optimale ongeloof

Deur Thys Human op 1 September 2016

.

Terwyl ateïsme en nou-verwante sieninge in lande soos Amerika, Brittanje en verskeie Europese lande sterk aan die groei is, is daar nog hier in Suid-Afrika en in besonder onder Afrikaners 'n aansienlike huiwering en versigtigheid om openlik ateïsme as siening en oortuiging te bely en verkondig.

Dis slegs 'n handjievol mense wat onbeskaamd hulle ateïsme of verwante sieninge in die openbaar of op webblaaie stel en uitspel. En dis verstaanbaar want persoonlik het ek die ervaring dat ek reeds van minstens drie webblaaie afgeskop is oor my nie-christelike oortuigings en standpunte. Maroela Media was die eerste en ek vermoed ek is ook van die Nuwe Hervorming Netwerk se webblad verban omdat ek vir sy baas vertel het dat hy nog bietjie moet groei in sy sieninge! En dit wil al lyk of ek pas van 'n derde verban is, maar ek wag nog op bevestiging.

Dit sal sommige mense dus dalk verbaas dat ek in hierdie inset 'n groot stap verder wil gaan as blote ateïsme en bepleit dat ons sterk en doelgerig ons oortuiging in optimale ongeloof uitspreek – non-teïsme, algehele en totale nie-geloof in die bestaan van enige godheid. Dis tyd dat ons nie-gelowiges dit duidelik stel dat daar nie die geringste aanduiding is van enige godheid of enige vorm van bonatuurlik dinge nie en dat ALLE godsdienste besig is om mense liederlik te bedrieg en belieg en mislei. Dis tyd dat ons hierdie sieninge betuig en bely met iets soos "evangelistiese" ywer, selfs onbeskaamde aktivistiese en militante non-teïsme.

Ek wil my veral wend tot diegene wat hulle nog tuis voel in halfweghuise van "spiritualiteit," teosofiese denke, meditasie, ja selfs nog iets daarbuite wat dan "groter" is as die mens, en dalk het die mens nog 'n "siel" ook!

Ek het eintlik net lof en waardering vir die sterkte van baie van hulle se oortuigings en helderheid van insig wat hulle laat wegbeweeg het van enige geloof of godsdienstigheid, maar ek wil by hulle aandring om nou 'n stappie of twee verder te neem en selfs die geringste sweem van "geloof" te verwerp.

Ek dink hier in besonder aan die lede of aanhangers van 'n beweging soos Eietydse Spiritualiteit en die Renaissance Gemeenskap. Dis mense wat diep spore getrap het in die wegbeweeg van godsdiens en geloof in 'n goddelikheid, maar dis vir my asof daar 'n versigtigheid is om verder te beweeg op 'n reeds ingeslane weg.

Daar kan aanvaar word dat sommige van hulle – veral die pasoortuigdes – nog skrikkerig is vir veroordeling en verwerping. Om darem as 'n ateïs bestempel te word is nog verskriklik en die begrip "sekulêr" is nog bietjie van 'n vloekwoord en 'n skelnaam!

Maar dis tyd om uit te breek uit die benoudheid en bekrompenheid van "geloofagtige" sieninge en enige iets wat kan ruik na erkenning van die "bonatuurlike." Dis tyd vir webblaaie soos hierdie en verwante organisasies om mense uit te lei, vorentoe te vat na volledige non-teïsme, na totale sekularisme, na optimale ongeloof. Dis bevrydend, dis opwindend, dis stimulerend, dis 'n nuwe wêreld en 'n nuwe, oop visie. Nie net wat godsdiens betref nie, maar ook in die politiek, in kultuur, en veral in etiek – die verwantskap met ander mense.

Vra ek hiermee dat die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit toegemaak word? Glad nie! Ek beskou die organisasie as 'n belangrike en doeltreffende instrument om mense wat begin twyfel oor godsdienstige beskouinge by te staan, van raad en daad te voorsien en na nuwe denke te lei. Behou en gaan voort met die goeie werk. Dit is 'n belangrike "halfwegstasie." Die sprong van geloof na totale ongeloof is vir die meeste mense net te groot.

My pleidooi vir non-teïsme berus hoofsaaklik op twee oorwegings – die onware maar steeds klewende stigma wat gelowiges aan die begrip "ateïsme" gehang het dat dit ook maar net nog 'n geloof is. Dit is natuurlik nie. Ateïste stel dit altyd duidelik dat hulle oortuiging en standpunt dat daar nie iets soos enige godheid kan wees nie, is nie 'n kwessie van geloof nie. Dis nie dat hulle in 'n "nie-god" GLO nie! Dis so goed as om te sê dat mense wat nie van sokker hou nie, maar net aanhangers is van die sport van "nie-sokker"! Daarby word daar ook aangevoer dat die "a" in ateïsme eintlik staan vir "teen" en dat ons eintlik net TEEN "god" is en "hom" eintlik verloën en vervloek. Wat weer eens twak is want mens kan nie iets vervloek wat na jou mening nie bestaan nie! Ek dink nie ons hoef skaam te wees vir die woord "ateïsme" nie. Maar ons moet voortdurend duidelik maak dat met daardie woord bedoel ons eintlik "non-teïsme" – geen godheid of bonatuurlike!

Die tweede oorweging is dat danksy die werke van mense soos Victor Stenger en ook Dawkins, Hitchens en andere, is daar nou meer as voldoende gronde om met groot sekerheid te kan verklaar dat daar hoegenaamd nie die geringste bewyse is vir die bestaan van enige godheid nie. Inteendeel, soos Stenger dit so netjies bewoord het, daar is voldoende gronde en feite beskikbaar om te kan stel dat die nie-bestaan van 'n godheid of die bonatuurlike BO ALLE REDELIKE TWYFEL bewys kan word want met al die hoogs gesofistikeerde instrumente en metings tot ons beskikking kon daar nog nooit enige golf of uitstraling of deeltjie of wat ook al van 'n godheid gevind word nie.

In terme van wiskundige kansigheid is die "kanse" dat daar iets soos enige godheid en die bonatuurlike kan wees, eintlik NUL. Die fisika en die proses van evolusie maak dit duidelik dat daar nie 'n skeppende godheid was of selfs nodig was nie. Die totale gebrek aan die geringste bewys vir die bonatuurlike, vir iets soos 'n "siel van die mens" of vir enige vorm van 'n hiernamaals NA die dood, is sekerlik nou voldoende bewys dat daar nie so iets is nie.

Natuurlik gaan daar nou mense opspring en goed soos skyndode en visioene en die vermeende uitwerking van gebede aanhaal as bewyse. En natuurlik gaan mense hulle Bybels en Korans, Torahs, Vedas of wat ook al aangryp as bewyse van die bestaan van hulle godheid, maar al die dinge is uiteindelik geen bewyse van enigiets nie behalwe nog meer bewyse dat daar nie sulke goed kan wees soos hulle beweer nie weens die teenstellinge en verdraaiings wat daar in al hierdie godsdienstige geskrifte voorkom – en ook onderling tussen al die geskrifte.

Ek glo niks en glo IN niks. Nie eens in jouself nie? sal van die godgelowiges vra. Nee, ek het nie nodig om IN myself te GLO nie. Ek is wat ek is, ek weet wie en wat ek is en ek is gemaklik, selfs tevrede en gelukkig daarmee! Ja, ek het my foute, maar ek het nog nooit 'n enkele "sonde" gepleeg nie!

Ek "glo" nie in die einde van my lewe by my dood nie. Ek WEET dit is die einde, dat daar niks aan die anderkant van die dood is nie – geen hemel of hel of oordeelsdag of wat ook al nie. Ek leef in die "hier en die nou," soos Abel Pienaar dit gereeld so netjies stel. Ek leef na die beste van my vermoë as deel van 'n gesin, 'n familie, 'n Afrikaner-volk, en 'n wêreldburger – met al die vryheid, maar ook al die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan.

Ek is 'n optimale ongelowige, 'n ten volle non-teïs. Kom sluit by my aan!

Thys Human, Pretoria

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.