Oop gesprek tussen Thys Lübbe en At Fourie

1 Maart 2012

Brief van Thys Lübbe, soos geplaas op SES in Februarie 2012. Ons plaas die brief weer hier vir die gerief van die leser. Hiermee saam At Fourie se antwoord op hierdie brief. Omdat SES 'n voorstaander vir oop religieuse gesprek is plaas ons hierdie twee briewe as voorbeeld van so 'n gesprek:

Abel goeiedag.
In die heel eerste instansie wil ek net konstateer, ek is nie van plan om te oordeel, veroordeel nie. Dit is Vader se voorreg.
Ek is maar net 'n doodgewone lidmaat van die Liggaam van Christus, maar ek wil dit graag onomwonde stel. As dit nie was vir die kosbare woorde in Luk 1:37 "Niks is vir God onmoontlik nie”, dan het ek dalk ook getwyfel. As dit nie was vir manne soos Brother Yun en Angus Buchan, vele ander soos hulle nie, dalk ook.
Vandat jy die eerste keer bepaalde opmerkings oor God gemaak het, al sou hy nie 'n persoon wees nie (hoop ek het reg verstaan), het ek al baie gewonder waarom dit regtig nodig was dat jy die media moes "misbruik" om jou standpunt aan die orde te stel. Nietemin jy het dit gedoen en so het ook vele ander mense van hulle laat hoor.
Ek het pas die boek OPGESTAAN van Ferdie Mulder gelees en dit is puik, maar ook baie hartseer. Ek twyfel vir geen oomblik daaraan dat dit nie die waarheid is nie. As dominees sulke dinge kwytraak dan weet ek nie wat se saad in die harte van gewone lidmate besig is om te ontkiem nie. Veral dominees wat anoniem wil bly en nie bereid is om hulle name bekend te maak nie. Onthou die gees van twyfel word aan lidmate wat voor sulke dominees in 'n erediens sit, oorgedra.
Indien voormelde betwyfel word, kom ons kyk 'n bietjie na God se skepping, veral na die skepping van die mens, die kwessie van LEWE waarvoor wetenskaplikes nog geen antwoord kon vind nie – ook die skepping van die HEELAL. Dan wil ek vandag getuig – God IS wat HY IS – Hy het alles gemaak en deur Sy Seun het alles tot stand gekom. Die Woord sê en daarom is dit so!!! Ek glo dit met my hele wese. Hoekom sal enigiets vir God onmoontlik wees as Hy lewe kan skep asook die heelal.

Dis wanneer "slim en geleerde" mense oor al hierdie dinge begin redeneer dat daar twyfel ontstaan. Dat die onfeilbare Woord van God nie meer die norm is nie. God wil nie hê ons moet redeneer nie, maar ons moet GLO DAT HY TOT ALLES IN STAAT IS!!!!!
Daarom kan ek van my kant maar net sê, manne en vroue julle wat twyfel, gaan lees gerus die boek van Gideon Joubert getiteld DIE GROOT GEDAGTE! O, gaan lees sommer ook THE HEAVENLY MAN van Brother Yun. 'n Persoonlike getuienis van 'n man wat in die 21 ste eeu waarlik in die krag van God geleef het en in wie se lewe daar aangrypende onverstaanbare bonatuurlike dinge plaasgevind het.
Dink ook aan die getuienisse van Andrew Murray, Hudson Taylor, Smith Wigglesworth, Watchman Nee, Broer Andrew en vele ander. Stephan Joubert sê DIT KOS GUTS OM TE BLY GLO. Gaan lees dit gerus, want dit was nooit die bedoeling dat alles "plain sailig" sou wees nie!
Laastens, op 'n dag bely 'n vriend van Ferdie "Die God van die Bybel bestaan nie regtig nie" en "Ek het my geloof in God verloor". Wanneer "slim en geleerdes" in veral die akademiese kringe met hulle "gesofistikeerde denke en wetenskaplike insigte van die 21 ste eeu" hierdie tipe uitsprake maak, dan skree dit ten hemele. Maar dan moet ons ook besef dat Jesus reeds in sy tyd daaroor gemaan het – Mat 11:25 & Luk 10:21. So, eintlik is dit nie 'n verrassing nie!
My dierbare broeder in Jesus Christus, los al die baie slim en geleerde redenasies en geredekawel. Bly weg van sulke mense – hulle het te slim geraak. Moenie na hulle luister nie! Moenie probeer om God te verstaan nie, bly weg van mense wat die saad van twyfel in julle koppe saai.
Dink maar net aan die effek van voëlent wat 'n doringbos uiteindelik vernietig! Raak onslae daarvan – knoop opnuut weer 'n persoonlike verhouding aan met Vader deur Sy Seun die Opgestane Here Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees!
Stefan Joubert het al verskeie kere gesê word weer soos 'n kindjie en glo!!!
Thys Lübbe (Pretoria)

At Fourie se antwoord:

Beste Mnr. Lübbe en ander Kritici,

Ek het in die briewekolom op SES se webblad jou gepleit gelees.

Dit is vir my baie duidelik dat jy en andere – net soos ek ook gewees het, so geïndoktrineer is deur eeue oue mens-ingestelde doktrines en so vasgevang is in kerklike dogmatiek en tradisies, dat jy en baie ander Afrikaanssprekende Christene vasklou aan 'n geloof wat nie sin maak nie.

Dit is ook duidelik dat julle Christen-wees gesentreerd is rondom die "onfeilbare" Woord van God met geen ander verwysingsraamwerk nie. Dit is verbasend om te lees wat jou en andere se mening is rakende "Christenskap". Julle totale beredenering is beperk tot dit wat in die Bybel geskryf staan.

Eintlik neem ek julle nie kwalik nie. Soos meeste Afrikaanse mense is julle Christenskap eintlik maar 'n oorerflike godsdiens. So gebore, so groot geword. Geleer om nie vrae te vra nie; veral nie oor dit wat Christenskap genoem word nie. Dit is taboe! Godslasterlik broer! Die Bybel is die onweerlegbare Woord van God. In Sý persoon geskryf.

Mnr. Lübbe weet julle hoe die Woord van God regtig tot stand gekom het? Weet julle regtig deur wie hierdie Woord wat julle so onwrikbaar aan glo, geskryf is? Ek twyfel. Ek twyfel werklik of julle enige kennis dra rakende die onderwerp. Ek wil nie in hierdie skrywe uitwei oor dié onderwerp nie. Lees die baie insiggewende artikels wat deur ander "geleerdes" en nie so geleerde skrywers, soos ek, geskryf is met 'n oop gemoed en oordink die feite en realiteite voordat julle uitsprake lewer. Hou sommer die Bybel byderhand en toets die artikels se geloofwaardigheid.

Laat my egter toe om 'n paar punte uit te wys wat vir die denkende, moderne mens net nie sin maak nie.

Eerstens, julle glo dat die Woord van God onfeilbaar is en dat dit deur die inspirasie van die Heilige Gees geskryf is. In teendeel, die Christelike geloof is gebaseer op dit wat 'n klomp Katolieke biskoppe 325 jaar n.C. onder leiding van Konstantyn die Grote, besluit het. Hierdie groep "geleerdes" het in die stad Nicea bymekaar gekom om te bepaal wat in die Bybel opgeneem moet word en wat nie. So die onfeilbare Woord van God is eintlik die weergawe van "feilbare" mense. Konstantyn, op wie se gesag die Bybel-inhoud vervat is, was 'n man wat van godsdiens bitter min geweet het. Hy het sy eie seun en vrou laat vermoor as gevolg van ongegronde suspisie. Dit word ook vertel, gedurende die sinode-sitting van dié "geleerdes" toe hulle moes besluit oor watter geskrifte in die Bybel opgeneem moet word, was daar soveel onenigheid dat hulle mekaar letterlik te lyf gegaan het. So erg was die verskil in opinies dat die een Biskop 'n ander een dood geskop het. Dit was ook Konstantyn wat 'n dekreet uitgevaardig het dat die Sabbatdag op 'n Sondag gehou sal word as gevolg van die feit dat hy eintlik 'n "sonaanbidder" was. Soveel dan vir die Bybel wat onder die inspirasie van die Heilige Gees geskryf is. Doen die moeite Mnr. Lübbe en gaan doen so 'n bietjie navorsing.

Tweedens, nadat die inhoudelike van die Bybel bepaal is, is hierdie "Godgeïnspireerde" godsdiens deur die kerk op die mense afgeforseer. Enige persoon wat nie saamgestem het met dit wat die "geleerdes" in die Bybel opgeneem het nie, is met geweld, uit die samelewing weggeneem, ja selfs dood gemartel. Dink maar aan die donker middel-eeue. Die sogenaamde "Inkwisisie", broer het julle al die geskiedenis nagevors? Letterlik duisende mense moes sterf sodat hierdie "Godgeïnspireerde" godsdiens kon gedy. Onskuldige mense, vroue, klein kindertjies is op brandstapels verbrand ter wille van 'n godsdiens wat waaragtig nie sin maak nie.

Jy sal natuurlik my dadelik aanvat en redeneer maar dit is hoekom Jesus op die toneel verskyn het. Jesus is liefde, barmhartigheid en al die mooi en goeie morele dinge van die lewe. Weereens is die koms van Jesus ingelyf met die vloei van bloed. Nog steeds moes duisende sterf in die naam van Christenskap. Het julle al die Nuwe Testament bestudeer? Weet julle van die geval waar Herodes duisende baba-seuntjies laat vermoor het toe hy van die nuwe Koning wat gebore is gehoor het? 'n Liefdevolle God laat toe dat 'n mens, wat Hý geskape het hierdie allerverskriklike moorde op onskuldige kindertjies pleeg. Mnr. Lübbe het u en al die ander wat dink soos jy al terug gesit en dit wat in die Godgeïnspireerde Woord geskryf staan, oordink? Ek stel dit aan julle; Indien daar in ons tyd, nou, die hede, so 'n gebeurtenis sou plaasvind, en dit word van julle verwag om julle baba-seuntjies te laat vermoor ter wille van 'n sogenaamde verlosser, sou julle dit toegelaat het? Nee Mnr. Lübbe en kie, julle sou waaragtig dit nie toegelaat het nie! Jy sien die Bybel word deur meeste mense so oorsigtelik gelees dat hulle nie die implikasie besef van wat gelees word nie.

Indien julle sou redeneer dat die vloei van bloed die gevolg is van die sondeval, dan wil ek vir julle dit so stel: Wanneer 'n mens hierdie saak goed oordink, wie is nou eintlik verantwoordelik vir die sondeval? Lees baie goed wat daar in Genesis staan. God het in die middel van die tuin van Eden 'n boom aangeplant. Die boom van kennis van goed en kwaad. Hoekom sou God so 'n boom wil aanplant? Want my liewe Christene, God het reeds voor die skepping van die mens geweet dat die mens gaan sondig wees. As Hy nie sonde voorsien het nie, hoekom so 'n boom aanplant? God is mos almagtig en alwetend. Hy ken die weë van die mens toe die mens nog in die moederskoot was. Hy weet alles vooruit. So, as dit waar is dat God alles voorsien, hoekom dan die vervloekte boom daar gestel het? Daar was nie sonde voor Hy die boom aangeplant het nie!

Verder skryf jy dat God, Jesus na die kruisiging uit die dood opgewek het. Het julle geweet dat voor Jesus se tyd, letterlik dosyne sogenaamde gode uit die dood opgewek is. Net so was daar sogenaamde gode wat uit 'n maagd gebore was, gekruisig was, wat ter helle afgegaan het en weer na 'n paar dae lewendig geword het. Wat ook net soos in Jesus se geval opgevaar het na 'n hemel toe? Weereens, doen 'n bietjie navorsing vriende. Julle is bereid om ongesubstansieerde, twyfelagtige geskiedenis te glo maar is nie bereid om die werklikhede na te vors nie.

Verder beweer julle dat God (Jesus) tot alles in staat is. Weet julle dat dié God, Jesus, die Heilige Gees nie in ons moderne tyd aan die mens verskyn nie? (behalwe in die psige van die mens). Indien hulle wel bestaan, dan vra ek julle, waar is Hulle wanneer duisende klein dogtertjies (Godgeskape mense, na julle bewering) wreed verkrag en vermoor word? Waar is Hulle toe 'n ma en haar drie dogters reg deur die nag deur vyf mans verkrag was in die teenwoordigheid van haar man en hulle pa? Waar was Hulle toe die pa om God se genade gesmeek het? Waar was Hulle toe 'n Christen-egpaar van die kerk af gekom het, toe drie mans hulle vermoor het deur kunsmis in hulle kele af te gooi en hulle met blou-draad vermoor het? WAAR MNR. LüBBE, EN JULLE ANDER CHRISTENE, WAAR IS DIE LIEFDEVOLLE, BARMHARTIGE GOD WAT 'N BELOFTE GEMAAK HET: "AL GAAN JY OOK DEUR 'N DAL VAN DOODSKADUWEE MOENIE VREES NIE WANT EK IS MET JOU AL DIE DAE VAN JOU LEWE"!!!

Ten slotte, julle maak so maklik aantygings dat dit die "geleerdes" is wat julle Christene op 'n dwaalspoor bring. My vriend ek beskou myself nie as 'n geleerde nie, maar baie lank terug (die 70 kyk my ook al in die oë) voordat ek bewus geword het van SES se webblad, baie jare terug het ek onder die besef gekom, dit wat aan die mens voorgehou word as die Woord van God is 'n mite. Godsdiens, ingesluit die Christendom is eeue terug deur 'n instansie op die mens afgedwing ter wille van mag en gesag. Gedurende die tydperk toe die Bybel geskryf is, was 92% van die mense ongeletterd en kon nie lees of skryf nie.

Weereens vriende, julle wat so krities is, en met soveel venyn mense aanval wat anders dink as julle, ek wil julle aanraai, gaan verbreed julle kennis rakende geloof en godsdiens. Of is julle bang julle kan dalk julle geloof her-evalueer?

Vrede vir julle almal.
At Fourie (Mosselbaai)

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za