.

My lewensreis van ontwaking na bewussyn/verligting

Deur Dr. John McClintock op 1 September 2019

.

1.  Inleiding. Ek het 'n boek geskryf waarin ek my persoonlike lewensreis oor 'n tydperk van 10+ jaar beskryf m.a.w. in die narratiewe sin van "om tot verhaal te kom" – "My Journey" from Christianity to Spirituality – awakening to consciousness and bridging the void.

My reis het in alle erns in Februarie 2007 begin, alhoewel ek vir baie jare net pligpleging gedoen het deur kerkbesoek en deelname aan aktiwiteite in die "eksklusiewe" gemeenskap. Dit was voor 'n geskeduleerde ernstige rugoperasie, te wete fusie van werwels S1 tot L3. 'n Vriendin het my 'n boek van Brandon Bays, The Journey gegee. Dit is toe dat ek ontdek het dat ek niks weet van my binnewêreld nie, want ons is geleer om emosies te onderdruk – kerk leer ons "vir jou is nie om te verstaan nie, maar om net te glo." Wat? Blindelingse geloof – nee wat!

Kortliks is die proses van The Journey kom eenkant, alleen en laat die emosies in jou opkom – laat dit sterker word tot dit wegsak en volgende emosie opkom. Wanneer 'n emosie aan 'n insident herinner – hou gesprek met persoon oor insident en praat met die persoon betrokke totdat niks meer te sê is nie, en as persoon gereed is, vergewe dan. Dit is belangrik om te verstaan dat vergifnis nie net op intellektuele vlak geskied nie maar ook op sellulêre vlak. Hou so aan totdat jy in 'n onbekende zone kom, plek van donkerte van nie weet nie – totdat jy by die bron/source, God, diep binne jou uitkom en besef maar ek en 'God'/Source is EEN onlosmaaklik.

Ek dink hier aan Psalm 64 "Wees stil en weet dat Ek God is. Wees stil en weet, wees stil, wees (be). Die taal van die Universe is stilte.

2.  As Christen gelowige het ek vasgehou aan Jakobus 4:16 – my reaksie – "God jy is nes my pa, belowe net en doen dan niks." Ek besef toe dat my geloof (Christelik) het niks te make met Spiritualiteit nie, wat alles gaan oor bewussyn (consciousness) – dit is Source energie lig. Die onbeskryflike, gans andere.

Ek het baie navorsing en ondersoek gedoen van die Geskiedenis van die Bybel en die kultuur van die pre-moderne mens (Christelike lewens- en wêreld beskouing, oor 'n tydperk van 10 jaar.

3.  Dit is toe dat ek besluit het om die grens oor te steek van Godsdiens wat alles ekstern is, na Spiritualiteit wat te make het met my binne wêreld van denke (mind) en onderbewussyn (subconsciousness). Ek vind toe uit ons gebruik net 5% van ons denke, 95% kom uit ons onderbewussyn, wat geprogrammeer is vanaf ons geboorte tot ongeveer 7-jarige ouderdom. Ons tree dan outomaties op (autopilot) soos motorbestuur – sonder om te dink.

Hier kom nou die insig dat 'n vakuum (void) kan ontstaan indien ek nie anders dink en doen as die aangeleerde gedrag van Christen gelowiges nie. Na alles is ek nie 'n Christen gebore nie! Dit is hier wat ek besef het ek moet my eie realiteit skep deur nuut te dink – vir my 'n nuwe Storie skep. Dit vertaal ek: in plaas van dinge reg te doen volgens Christelike tradisie, die regte dinge te doen vanuit my eie waarheid.

4.  Dit het alles tot gevolg gehad dat ek ontnugterd en teleurgesteld was met die kerk se God en Jesus en Bybel. Vandaar dan ook die besluit om my reis op aarde op die oorkantse wal van Godsdiens voort te sit. Ek wou nie meer reg wees en ander verkeerd maak nie. Ek wil my eie waarheid lewe deur in kennis en wysheid, Spiritueel te groei. Die alleensaligmakende absolute waarheid van die kerk, werk nie vir my nie, ek laat dit gaan.

5.  Ons grootste krisis wat godsdiens aanbetref, is die vermoë om nuut te dink, maar mense sit kritiekloos en denkloos week na week in die kerk. Is dit moontlik die rede waarom niks of baie min verander het sedert 325 N.C. (Konsilie van Nicea).

Ek het 'n paar pogings aangewend om met verskillende predikante in gesprek te tree, op soek na antwoorde, bv. waarom genees God net sekere mense, of 'red' net sekere mense, wat dan van ander buite Christelike geloof? Waarom, volgens die Protestantse huweliksformulier, is die huwelik 'n Heilige instelling van God en wie God saamvoeg mag geen mens skei nie, en dan... wag vir dit... Uit die Heilige staat van die huwelik word kinders in sonde ontvang en gebore? Antwoorde? God werk op misterieuse wyse – Sy weë is nie ons weë nie. Jy moet verstaan van die sondeval in die Paradys. Wat? Dit het vir my na afgodery geklink. 'n God deur beeld van mense geskep (soos goue kalf van Israeliete – toe God geswyg het). Verder "hoe durf jy Woord van God bevraagteken"? En "Ek, (dis nou die predikant) hoor van God wat ek moet preek, ek preek nie om die mens tevrede te stel nie." WOW!! – Nee, prediker, jy is reg want dan bly jy in beheer deur die gelowiges (Christene) skuldig te hou oor oersonde in die verlede en bang en vreesagtig te maak vir die toekomstige hel.

Ek ontdek – die godsbeeld in Christen tradisie kom van Michelangelo se skildery teen die plafon van die Sistynse kapel, in die Vatikaan. Die beeld van die hel kom van Dante se skildery "die Inferno" af. As dit nie afgodediens is nie, wat is dit dan? Die GOD eis vergifnis maar is skynbaar nie bereid om self te vergewe nie. Kyk na Ou Testament. My vraag – kan Hy nie, of wil Hy nie? Indien so, is die God NIE almagtig of liefdevol nie. En Jesus? Hy staan eenkant as redder van die hel en versoener met God. Kan jy nou meer? Terloops dit is Paulus se teologie (Johan Cilliers).

6.  Dit bring my by 2 ervarings wat te doen het met reïnkarnasie en alles is een in die Universe. Eerstens in 'n sessie met 'n psigiater wat hipnotiese regressie doen. Ek sien myself as soldaat in die Eerste Wêreldoorlog in 'n loopgraaf in Europa, dan koud, nat, en baie modderig. Toe die fluitjie blaas en ons met ons gewere, met bajonette aan moet uitspring na die vyand (Duitsers) word my kameraad langs my in die kop geskiet en sak stadig in die modder en reën af. In gesprek met sielkundiges het ek ontdek dat ek tot op die ouderdom van 10 jaar 'n onredelike vrees vir reën en modder gehad het. Ek het onder die bed weggekruip en gesoebat vir wie weet ek nie, dat dit tog moet ophou reën en die modder, die modder wat alles verswelg. Bevryding het gekom uit die insig, dat my ervaring van die loopgrawe as fobie in die huidige lewe gemanifesteer het.

Tweedens bevind ek myself as monnik in 'n klooster en ek sien die "cowl", "langrok met gordel" en sandale. Ek bevind my in 'n lang donker gang in die klooster loop, met 'n sterk gevoel van "stuckness" en kom nêrens op reis na nêrens. Later in gesprek met Sielkundiges wat energie heling doen, word vir my gesê dit is nou, nl. my huidige leeftyd, die derde maal wat ek reïnkarneer om van godsdiens ontslae te raak. Om my gees (spirit) vry te stel. Ook het ek vasgestel dat my voorvaders in Skotland en Ierland in die tiende en elfde eeu Katolieke priesters was.

Vir die vroeëre Christene d.w.s. voor 325 N.C. – was reïnkarnasie nie ongewoon nie. 'n Voorbeeld, toe Jesus se dissipels vra of Johannes die Doper Elia is wat teruggekom het. Jesus antwoord toe: "Ja dit is."

Die volgende 2 ervarings was van besondere belang vir my om te besef alles in die Univers is een. Eerstens – terwyl ek en my vrou op die strand sit en mediteer, het ek vir 'n nanosekonde gevoel ek is een met die sand, see, wolke en bries van die see. Toe ek in die oomblik wou bly, het dit verdwyn. In gesprek met Ron Martoia, (van Quantum Integrated Life) voor ek my sin kon voltooi, sê hy "en toe jy in die oomblik wou bly, is dit weg." Sy raad aan my, bly geduldig mediteer. Dit is 'n werklikheid, ek het dit beleef en ervaar. Tweedens – ek bevind my bo-op die Magaliesberge met 360 grade uitsig oor Hartbeespoortdam. Hier het dieselfde gebeur. Al wat ek kan sê, wonderlik – vol vrede en 'n gevoel van liefde vir alles en almal.

7.  Waar is ek nou? Ek lewe in die krag van die oomblik. Ek lewe my nuwe lewensstorie. Ek laat alle ou geprogrammeerde programme gaan. My lewensfilosofie "live in the moment with gratitude. Master your ego and free your spirit. Unlimited abundance surrounds me. Stop being right and making wrong."

Dr. John McClintock

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.