.

My geloofsprobleme opgelos

Deur Frank Wright op 1 Junie 2013

.

Die georganiseerde Kerk en sy lidmate het die Bybel 'n afgod gemaak. As jy 'n Christen enige vraag aangaande God vra, kan hy nie oor God praat nie, alewig is dit: "Die Bybel sê..." Dus die Christen weet niks van God nie; hy weet alles van die Bybel af, want die Bybel het tussen hom en God ingeskuif.

As mens 'n moeder het wat baie godsdienstig is, het dit ongetwyfeld invloed op jou godsdiens belewing. Elke oggend vieruur was sy wakker, dan het sy brood gebak of tertjies of kos gereed gekry vir die dag. Sy het bedags gewerk. Vroegoggend het sy die Bybel bestudeer: haar Bybel was van voor tot agter rooi gemerk; die bladsye omgevou met aantekeninge en vraagtekens.

Toe sy besig was om te sterf, was sy opgewek: sy sou binnekort haar skepper ontmoet – iets waarna sy haar lewe lank uitgesien het.

Ek het 'n baie gelukkige kinderlewe gehad – tog het ek van jongs af probleme met my moeder se geloof, die Bybel en die georganiseerde Kerk gehad. Toe ek in matriek was, het ek tot bekering gekom – op die boonste verdieping van 'n dubbeldekkerbus. Ek was op pad skool toe. Dit was 'n wonderlike ervaring en ek was vir dae daarna gevul met blydskap en vreugde. Die 'Heilige Gees'?

Op universiteit was ek aan diverse sieninge blootgestel, soos enige student, maar ek het altyd probleme met die preke van predikante gehad. Toe ek moes katkiseer en besprinkel word in die Hervormde Kerk (my ouers het aan die Apostoliese Geloofsending behoort en ek was nie as baba gedoop nie) het ek geweldige probleme met die Kerk se leerstellinge gehad. Gelukkig is my aandag afgetrek, want hier het ek my vrou ontmoet en ons was dadelik dol verlief op mekaar.

Ons was uiteindelik 53 jaar getroud toe sy dood is aan kanker.

Die probleme wat ek met die Kerk en die Bybel ondervind het, het mettertyd verdiep.

Ek was gekies as ouderling. As ek daar in die voorste gestoeltes gesit het, het ek soms gevoel of ek kan opspring en vir die predikant skree: "Jy pleeg sonde deur die mense so met onwaarhede te mislei!"

Dis eintlik ironies, want mettertyd het ek nie geglo dat mense sondig is nie – of selfs nie eers dat daar iets soos sonde is nie. Die mite van Adam en Eva het my dwars in die krop gesteek. Hoe kon God, wat veronderstel was om ALLES te weet, nie wéét dat as Hy Adam skape, Adam nie sonder 'n vrou kan lewe nie? Toe skep Hy Eva, wetende dat sy die vrug sal eet. Die wete dat dit simbolies opgeneem word, ten spyt, kon ek nie aanvaar dat hierdie mite die grondslag kon lê vir die onwaarheid dat alle mense nou sondig was nie. Bowendien: ek het die storie van die slang begin interpreteer as synde dat Eva aan die slang van Adam blootgestel was en dat hulle sonde gepleeg het deur seks te hê.

Die besef dat die Kerk dus eintlik leer dat: die feit dat ek bestaan, beteken my ouers het gesondig deur seks te hê! Dis so belaglik. As mens na die eenvoudigste voorwerp wat deur die mens gemaak is, kyk, besef jy dat dit nie deur enige dier gemaak kon word nie, Kortom: as daar nie mense was nie, sou die wêreld (as synde kulturele werklikheid as teenpool van die natuur wat deur God geskep is) nie KON bestaan nie. Dis dan tog duidelik: die belangrikste daad van alle dade wat die mens kan doen, is om seks te hê! Want: géén seks, geen mense en sekerlik dan ook geen wêreld nie!

Om dus seks as sondig en vuil voor te hou, soos dit tydens my kinderdae gedoen is, is om God en die natuur doelbewus te ondermyn! Alle diere het seks; trouens meeste plante het ook seks! Dit is 'n universele vereiste vir lewe om voort te gaan.

Hierdie wanopvatting oor seks wat direk daartoe gelei het dat die mens sondig is, kon ek nie aanvaar nie. Dit het my God in 'n baie negatiewe lig laat sien: Hy moet waansinnig wees, want Hy weet alles; nogtans laat Hy toe dat biljoene mense gebore word, WETENDE DAT HY HULLE IN DIE EWIGE VUUR GAAN WERP! So het ek bewus geword van die boosheid: God word deur mense geskep – as 'n soort mond-ster (monster). Allerhande belaglike attribute word aan God toegedig: vader, vriend, jaloerse God, politieke fanatikus wat Sy koninkryk op aarde wil stig; waansinnige reeksmoordenaar wat biljoene mense skep om hulle daarna vir ewig in 'n vlamme hel te werp: Verwaande, ydele vent wat daagliks geprys moet word en herinner moet word hoe goed Hy is. Hoekom? God weet mos wie en wat Hy is – Hy is nie idioties nie.

Die feit dat God verder ook as 'n God van liefde gemaak word, 'n getroue God wat ons nooit in die steek laat nie, kompliseer nou baie dinge. Hierdie argumente wil onversoenbare dinge versoen deur die skep van 'n ander mitologiese figuur: die duiwel. En die duiwel staan selfstandig en onafhanklik van God – Sy teenpool. Nou het die Kerk 'n sondebok geskep wat die probleem moet oplos, maar dit eintlik kompliseer. Dit impliseer dat die duiwel ook 'n god is. Dan kan jy mos nie iemand verkwalik as hy die duiwel as 'n god aanbid nie.

Kortom: sulke onwaar leerstellings skep dinge wat nie bestaan nie: sonde, duiwel, hel, hemel ens.

Hierdie onwaarhede lei tot verdere onwaarhede: bv. dat die gelowige sy rug op die aarde en die aardse goed moet draai, want dit is sondig. Belaglik! God het besluit om die aarde 'n werklikheid te maak en Hy het besluit om die mens te skep om op hierdie aarde te leef en sy heil hier te vind. Die aarde en die mens se lewe is 'n geskenk van God! As 'n mens 'n geskenk aan iemand gee, gee hy dit uit liefde – nie omdat hy jou haat nie. Dit is sekerlik ook die geval met God? As Hy vir ons die lewe skenk en die aarde, skenk Hy dit uit liefde. As jy nou jou rug daarop draai, dit minag en trouens verag, dink ek jy beledig God! Want dan sê jy as't ware: "Dê, vat terug Jou gemors – ek wil dit nie hê nie!" Hoe rym hierdie situasie dan met woorde soos: "So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste seun gestuur het om ... te sterf?"

Selfs die Jesus-geval word uiters problematies: die mens moes sy rug op die wêreld draai, maar God was bereid om sy seun te laat vermoor, omdat hy die wêreld so lief gehad het, dat hy moord toegelaat het. (Om dit eufemisties te stel).

Hierdie is maar enkele onwaarhede van die Kerk en die Bybel wat vir my en die mens in die algemeen, problematies is.

Ook het ek dermate besef dat die Kerk ander swakhede openbaar: die feit dat die politiek nie van die georganiseerde Kerk losgemaak kan word nie. In die Ou Testament gaan die historiese gegewens dikwels eintlik oor politieke aangeleenthede. Dit is nog altyd na die buite-Bybelse werklikheid deurgetrek. Dink aan al die godsdienstige oorloë. Dit is nie per se die skuld van die Bybel of die Kerk nie, maar beslis die skuld van die fanatici wat deur onwaarhede in die Bybel en in die georganiseerde Kerk verkondig word. Ons almal is bekend met die politieke onderstrominge van Jesus se kruisdood; die inkwisisie, die moderne oorloë bv. in Ierland en die Ooste (Islam), ens. Die politiek is ook 'n religie!

My radeloosheid oor die Bybel, die Kerk en die wanopvattings oor God, het my nooit gelos nie. Een nag het ek omtrent die hele nag hieroor gewroeg. Toe besluit ek: tot hiertoe en nie verder nie! Dis toe dat ek God, of die skare gode, of die klandestiene Mag van alle bestaan, of wie ook al, uitgedaag het om eerlik met my te wees, om die moed te hê om my die waarheid mee te deel oor: wat was sy of hulle se droom, se begeerte, se ideaal of gejuk om te besluit het om die ganse heelal en die mens te skep? Was dit sommer net; was dit uit haat, of was dit uit eensaamheid, of was dit uit 'n behoefte om sigself waar te neem, of was dit uit liefde?

Toe het ek op die naat van my rug gelê en gewag op iets om te gebeur. Toe gebeur daar iets: ek het letterlik gevoel hoe ek soos 'n bottel vol troebel water daar lê. Toe verbeel ek my (dalk) dat 'n prop onder my voete uitgetrek word en al die modder water sypel uit my. Uiteindelik het ek daar gelê: geheel en al leeg. En verskriklik eensaam!

Ek het gewag vir die volgende ding om te gebeur: dat ek van vooraf gevul sou word met helder wete oor alles. Ek was so opgewonde, die verwagting was so groot. Maar ... absoluut niks het gebeur nie! Ek het ontsettend leeg – en eensaam – gevoel. Ontnugter, teleurgesteld, geskok, amper bitter!

Hoe kon ek so in die steek gelaat word? Was ek soos Jesus, soos Judas, soos die biljoene mense wat tog in die hel sou beland, soos al die soldate in oorloë wat tevergeefs gesmeek het, soos die sterwende siekes wat so graag wou lewe...?

'n Paar dae later het ek en my vrou na Johannesburg vanaf Pretoria gery. Ons het geluister na pragtige musiek oor die radio. Ek het om my gekyk. Dit was 'n pragtige dag: blou lug bo, groen velde om ons, die bome, die heuwels in die vêrte. En toe gebeur dit: skielik was dinge glashelder: ek het besef: die bome is presies net die regte grootte; nie reusagtig groot of belaglik klein nie; die heuwels, net reg, die lug net die regte kleur, die atmosfeer net die regte hittegraad, die suurstof wat ons inasem – perfek reg. Hoekom is alles so volmaak reg?

My gedagtes het begin hardloop soos 'n duisend sneltreine: ek het besef die aarde as planeet is net die regte grootte sodat dit sonlig kan verwerk en met die draai van die aarde dag en nag moontlik maak; die beweging van die aarde – net reg om die seisoene moontlik te maak; die water: net reg sodat ons kan lewe; die klimaat, die bewegings van lug wat nie staties is nie, sodat ek dalk die asem wat 'n man in Amerika uitgeblaas het, hier in my kar inasem. (Iets daarvan, ten minste). Ek het besef: op daardie presiese oomblik sterf iemand iewers, word iemand gebore. Die ewige verandering van alles; die wonder van gravitasie wat verhoed dat ons in die eindelose afgrond bo ons koppe stort.

En net daar het besluit om te begin lees, veral boeke oor die fisika, die sterre, ens.

Tot my verbasing het ek my eie gedagtes, openbarings eintlik, in boeke van Stephan Hawking, Paul Davis, ook die Oosterse sienings van Capra oor die ooreenkomste tussen die Westerse wetenskaplike ontdekkings en die Oosterse mistieke openbaringe, gelees. Dit was asof ek my dors onophoudelik geles het.

Terselfdertyd het ek na soveel jare weer begin dig, want die ervaring van die lewe wat ek van Hom ontvang het, was onbeskryflik vreugdevol.

Ek het in werklikheid God ontdek. Die herdefiniëring van bv. die begrip intelligensie of intelligent, was nodig. Ook dan die her omskrywing van God. Ek het vanaf die kwantum-wêreld en die kwantum ontdekkings van die gedrag van partikels, tot die vêrste sterrestelsels met al die biljoene sterre, die donker materie, die donker energie en dinge wat nog nie eers as idees of teorieë in wetenskaplikes se koppe bestaan nie, besef: alles is volmaak intelligent. Daar is nie eers iets so klein soos 'n sandkorrel wat dom is nie. Geen ding is dom nie: inteendeel, dit is uiters kompleks. Die begrip 'domheid' is net beperk tot dom dinge wat ons soms doen. En niks is lelik of boos nie: die hond se ekskresie is net so wonderbaarlik en nodig as 'n sterrestelsel. En die intelligente aard van die ganse heelal, alle bestaan, word dan nog oortref deur die grootste Intelligensie: God. God is die super intelligensie, die uiteindelike skoonheid, die volmaakte liefde.

En om hierdie goddelike intelligensie te eer, moet ons dit en mekaar liefhê. Ek het ontdek: die rede waarom God die mens geskape het, was nie om hom te laat ly of om hom in 'n vlamme hel te gooi nie, maar om hom lief te hê, WANT GOD HET DIE MENS NODIG OM GOD SE GROOTSHEID TE AANSKOU! Die grootsheid van God lê eerstens in die fisiese natuur en tweedens in die kulturele wêreld wat die MENS GESKEP HET! Die kulturele wêreld maak nie van die mens God nie, maar weerspieël die goddelikheid van die mens. Ek het besef: die mens is die medewerker van God. Nie die sondige wese wat verlos moet word van die wêreld en die hier en nou en die sonde nie. Die mens se verantwoordelikheid is om God se skepping voort te sit. Dit is waarom ek glo: die komplekse menslike brein met die biljoene chemiese reaksies en elektriese impulse IS NIE DIE OORSPRONG VAN DIE IDEES WAT LEI TOT DIE SKEP VAN DIE KULTURELE wêreld NIE. Die idees kom van God, die mens gee gestalte daaraan.

Kortom: ek is weer bekeer. Maar nou is my geloof ook 'n soort wete. Nou wéét ek: die grootste is die liefde, maar die grootste daad is die seksdaad. Nie die aanbidding of verheerliking van God nie. Hoekom sou God dit nodig hê? Hy is nie 'n mens wat gedy op ydele komplimente of soetsappige kruipery nie!

Onthou: die onwaarhede is nie beperk tot net die Bybel en die Christelike geloof nie. Dit dek die hele spektrum. Die Boeddhistiese wêreld siening (ek glo nie Boeddhisme is essensieel 'n geloof nie, want Buddha word nie as 'n God beskou nie) is eweneens problematies. As ek hierdie lewensbenadering reg verstaan, is die afsterwe van begeerte die oplossing om lyding te oorwin. Maar dan versaak hulle die aardse en die wêreld deur asketiese afsondering. 'n Deug vir hulle is om nie aan seks verknog te wees nie. Hulle verwerp God se aarde en die doel waarom die mens hier geplaas is. Watter bydrae het die Boeddhiste al tot die skepping van die kulturele wêreld bygedra?

Eweneens die Islam geloof: amper identies aan die Christelike geloof, maar met dieselfde en ander onwaarhede.

So ver my kennis strek, is die Hindoeïsme die geloof wat die naaste kom aan die insigte wat ek bevoorreg was om te kry: hulle geloof word gekenmerk deur vreugdevolle aanvaarding en genieting van die aardse. Daarom vier hulle bepaalde dae en gebeure deur te dans.

Ek het besef, lank voor ek dit by geleentheid van dr. Abel Pienaar gehoor het, dat alle religieë het snert wat verkondig word, maar ook en belangriker is die feit dat alle religieë siel-juwele het wat mens kan soek en met groot vrug kan gebruik op jou reis deur die lewe.

Ek het besef: my moeder het haar hele lewe in die Bybel gesoek na waarhede en dit gevind. Vir haar was die Kerk en die Bybel die sleutels tot geluk en vreugde en vrede. Sy het gelukkig gesterf, want sy het haar skepper gaan ontmoet. My bede is dat ek met my insigte eendag dieselfde van my kan sê.

Tog is ek heeltemal gelukkig, want ek geniet God se geskenk aan my en ek prys hom deur dit te aanvaar. Ek wéét egter ook: van alles wat bestaan, van God weet ek eintlik niks. Mag God self vir my die oë gee om effens nader te kom aan die waarheid – as daar so iets is!

Frank Wright

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.