.

‘n Mens is nie. ‘n Mens word!

Deur Dr. Flip Schutte op 1 Februarie 2015

.

Jy is ook nie die produk van iets nie. Jy is 'n proses.

Jy is ook nooit maar net wat jy is nie. Jy is konstant besig om meer of minder te word as wat jy is.

Jy is ook nie so gemaak en so laat staan nie. Jy het 'n keuse van hoe jy wil wees.

Ek sê dit omdat 'n mens se denke jou hele lewe beheer. Daar gaan feitlik nie 'n oomblik van die dag verby dat 'n mens nie in jou denke besig is om jouself te vorm nie. Hier in ons agterkop is ons knaend besig om dinge te bedink. Om met onsself te redeneer. Om opinies te vorm. Om oorloë te veg of vrede te maak. 'n Mens is nooit sonder jou denke nie en dis vir ons feitlik onmoontlik om ons denke stil te maak en om aan niks te dink nie! 'n Mens se denke en jou lewe, jou identiteit en jou wese is interafhanklik van mekaar.

Die Franse filosoof René Descartes het gesê: "Ek dink, daarom is ek." Met ander woorde jou denke en jou bestaan het iets met mekaar te doen. Die Spreukedigter lê dieselfde verband. Hy het geskryf: "Die mens is wat hy dink!" So, volgens hom bepaal jou denke jou wese! Die skrywer van die brief aan die Filippense sê: "Bedink alles wat lieflik en loflik, reg en rein is." By implikasie sê hy dan dat 'n mens dit word wat jy dink. En so is mens op die ou einde jou denke!

Jy kry mense wat hulleself siek dink. Hulle koop elke week daardie gewilde gesinstydskrif om te lees waaraan kan hulle nog alles ly. As daar 'n verhaal geskryf word oor 'n persoon wat 'n rare siekte het, sien hulle simptome daarvan in hulle eie lewe raak. As hulle lees of hoor van 'n vreemde operasie wat iemand gehad het en hulle is nog nie daar gesny nie, dan maak hulle seker dat hulle ook vir daardie operasie kwalifiseer.

Daar is mense wat dink hulle is vet en dan eet hulle hulleself om te lyk soos wat hulle dink hulle lyk. Mense wat dink hulle is altyd reg, dan laat hulle geen ruimte vir ander se opinies nie. Mense wat dink hulle weet als, daarom kan hulle by niemand iets leer nie.

Mense dink hulleself oud. Mense dink hulleself dood. Dalk is ons denke een van die kragtigste stukke gereedskap wat ons in ons lewe het om mee te werk.

Maar net soos wat daar 'n verband te trek is tussen ons denke en ons wese is daar ook 'n verband tussen ons denke en ons emosies. 'n Bepaalde gebeurtenis of situasie of 'n ander mens kan 'n positiewe of negatiewe emosie in jou wakkermaak.

Maar 'n mens kan bloot net deur te dink ook 'n emosionele reaksie in jouself ontketen. Jy kan jouself ook hartseer dink. Jy kan jouself moedeloos dink. Jy kan jouself depressief dink. Jou denke is die outeur van baie van jou emosies. Meeste van jou emosies word in die denkproses gebore wanneer jy data wat na jou brein toe kom interpreteer en bedink en deur jou hart na jou lyf toe stuur!

Maar wat het al hierdie nuttelose inligting met my spirituele groei te make? Want dit is tog waaroor ons praat!

Dit het alles daarmee te make, want onthou, ons het al dikwels gesê dat spirituele groei, groei in my menswees is. Dat dit die proses is waardeur ek 'n beter mens kan word. Dis die proses waar ek kan kies om die mens te word wat ek graag wil wees.

As ek dan bewus is van die feit dat daar 'n verband tussen my denke, my gekose reaksie en my emosies is, kan ek meer analities by myself betrokke raak. Medeskeppend aan myself! Herskeppend aan myself!

As ek 'n bepaalde emosie beleef, kan ek eerlik met myself wees en die emosie erken. Dit 'n naam gee. Maar meer as dit! Ek kan myself vra waarom ek daardie emosie beleef. As dit 'n negatiewe emosie is, kan ek in myself soek na die wortel, die rede, die dieper geboorteplek van daardie emosie.

Dit lê dalk bloot in my denke. Dalk lê dit in 'n stuk selfsug of dalk in seer; In 'n ou stuk pyn wat nog in my woon, of in iets wat ek nog nooit aanvaar of verwerk het nie!

En as mens dan so 'n plek in jouself ontdek, bied dit 'n geleentheid vir groei! Dit stel jou in staat om 'n nuwe denkproses van daar af aan die gang te sit.

Jy kan kies om positief en oorwinnend te dink. Om lig en liefde uit die fontein in jou binneste te laat ontspring.

So, as jy bewus is van die proses wat in jou afspeel en jy hanteer jou negatiewe gevoelens, jy kies om dit nie te troetel nie, maar om met jou denke en jou reaksie die klip voor jou donker grafgemoed weg te rol en uit die dood van swart emosies op te staan, wel, dan het jy gegroei.

In die proses het jy aan jou menswees geslyp. Jy het aan jou karakter gewerk. Jy het 'n beter mens geword. Jy het beweeg in die rigting na waarheen jy met jouself op pad is. En dit is spirituele groei. Om eienaarskap vir jouself en jou lewe te aanvaar...

Maar as jy kies om in die donker te bly, om slaaf van jou negatiewe emosies te bly, saboteer jy jouself. Offer jy toekomstige geluk op, en kies jy om slagoffer te wees.

Hierdie tyd van die jaar het mens nogal die geneigdheid om te herbesin, ou wonde oop te krap, seer te troetel en besluite te neem oor waarheen ek op pad is en wat ek met my lewe wil maak. Onthou dan dat jou denke die instrument is waarmee jy jou toekoms vorm en slyp en skep. Dat jou denke jou emosionele welsyn bepaal en dat jy met jou denke as instrument, as skepper en herskepper by jouself betrokke is, maar ook kan en moet wees.

Ek word wat ek myself toelaat om te wees!

Ek is wat ek myself toelaat om te dink.

Lees hier meer oor Dr. Flip Schutte.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.