.

Lig

Deur Frik Maré op 1 Desember 2015

.

Einstein maak toe die ontdekking dat ruimte in lig is en nié dat lig in ruimte is nie ... en skielik moes ons oor 'n hele paar dinge anders begin dink, ook oor onse teologie.

Maar waarin beweeg lig dan?

Lig maak sy eie reëls. En wanneer lig in 'n stroom (in lig quanta of fotone) beweeg, is daar geen medium nodig nie. Lig beweeg óf in deeltjies óf in 'n golf. Fotone versnel vanaf zero tot die spoed van lig in zero sekondes. Fotone beweeg dus altyd teen die spoed van lig, m.a.w. teen 299783 kilometer per sekonde en weer moes die mens anders begin dink oor nog meer dinge. Iets wat joune was, was nou net hier en een sekonde later is die iets 300000 km weg ... op pad na iewers. Is die heelal dan lewendig vol van bewegende en golwende elektrone en energie? Hierdie heelal is 'n lewende, nimmereindigende proses waar materie en energie in die golwende kleure-dans uitgeruil word tot volmaaktheid in kennis en ritme. Die Groot Misterie wat die mense graag sy god wil noem.

Vra jy dan nou vir die mens hoe sien hy God, dan sal jy verbaas wees om te hoor dat God menslike eienskappe het; dat hy meestal manlik is en dat hy baie miljoene mense in die ewige vuur gaan gooi om vir ewig te brand. Ander sien hulle God weer as die een wat net sekere mense uitverkies het om hemel toe te gaan. Nog ander sien hulle God soos 'n jas in die kas ... as dit nodig is, kan jy dit gou aantrek. Dié God pas jou op en skryf al jou lelike gedagtes op in 'n boek.

Vir dié wat in 'n lewe hiernamaals glo, vra ek net: Wie of wat was jy voordat jy, jy geword het?

Ons enigste regte identiteit is in lig en is nie te vinde in die materiële wêreld nie. En wanneer jy glo die materiële wêreld is voldoende eg en goed, dan maak ons 'n tronk van die geloof, wat ons totaal gaan verhinder om die spirituele pad van ontdekking na verligting te loop wat voor ons elkeen is.

Nuwe gedagtes kom na ons vanaf ons sienswyse of verstand, maar nie van die brein af nie ... en ons kan die wese van die nuwe gedagte noem inspirasie of insig. Daar is baie bewyse dat die verstand nie deur tyd en ruimte omsluit word nie. Ons uitgangspunt is dat die brein en die verstand binne die skedel gevestig is en daarom deel moet wees van mekaar, wat nie so is nie. Net soos kwantum energie kan spring tussen 2 of meer vlakke sonder om die spasie ooit tussen-in te kruis, op enige tydstip, gedra 'n gedagte homself net soos lig / kwantum energie.

Aanraking is nie nodig vir kommunikasie nie. So kan ook geen neuron verklaar dat dié gedagte net syne was nie, net hy het dit uitgedink nie. Ons kosmos hang in 'n geweldige onmeetbare veld van elektroniese kragte en kleur en energie en magnetisme, waar selfs gedagtes ook nie beperk word deur afstand nie en borrelend is van informasie en inligting ... Ek noem dit die Alles.

Die Alles of die Groot Misterie ... die godjies van baie mense en kerkies is eerder 'n belediging vir die Alles as iets wat geloof en geprys behoort te word ... in wese aanbid ons onsself.

Die volgende met erkenning aan Don Ruiz uit sy boek, The 4 agreements.

"Drieduisend jaar gelede het daar 'n man geleef net soos ek en jy. Hy het in 'n grot gebly naby die antieke stad van Pyramides net buite Mexico City met die naam Teotihuacan. Hy moes alles wat deur sy voorvaders as kennis deur soveel duisende jare oorgelewer is, bestudeer. Tog het hy diep binne besef daar moet tog iets meer en groter wees as waarmee hy tans besig was. Hy was besig om te studeer om hom te bekwaam as geneesheer (priester).

Een nag in die grot droom hy dat hy sy eie liggaam sien slaap ... en so beweeg hy na buite. Dit was nuwemaan en die sterre het alles buite helder verlig. In die hemelruim sien hy ontelbare hoeveelheid sterre. Alles om hom kon hy herken in hierdie helder silwer sterrelig ... Toe ervaar hy dat iets diep binne hom sy hele wese begin verander. Hy staar na sy hande en liggaam ... en hy besef toe hy sy eie stem hoor: "Ek is van lig gemaak ... ek is deur sterre gemaak..."

Hy kyk intens na die sterre en besef dat dit nie die sterre is wat lig maak nie, maar dat lig sterre maak. "Alles is van lig gemaak en dat alles, alles wat bestaan, is een groot eenheid van ALLES. Lig omvat alle informasie en kennis omdat dit lewend is en polsende energie is en deur die Alles daargestel. Alles is in een Alles. Ek is 'n spieël ... ek moet alles net so weerkaats in Lig.

Hy besef dat die menslike persepsie maar net lig is wat lig waarneem!!!

Einstein het ontdek dat daar nie so iets as tyd is vir 'n foton nie ... was nog altyd 'n foton en sal 'n foton bly, sterf of vergaan nooit nie. Lig tree sonder wette in ruimte op, omdat lig nie in ruimte is nie ... ons kan sê dat lig visuele bewustheid is (consciousness).

In Duitsland het 'n Duitse fisikus met die naam van Fritz-Albert Popp ontdek dat alle lewende dinge vanaf die eenvoudigste eensellige plant tot die ingewikkeldste organisme soos die mens, gedurig 'n konstante stroom van fotone uitstraal ... klein pakkies of deeltjies lig. Hy noem die liguitstralings "biofoton-uitstralings." Alle lewende organismes het, of kan dan lig gebruik om met alles anders wat is, te kommunikeer of inligting uit te ruil. Ons moet ook onthou dat die ligpakkies teen die spoed van lig beweeg en dus onmiddellik inligting uitruil. In ons dag tot dag lewe weet ons dat ons soms, net voor iets gebeur soos 'n foonoproep van siekte van iemand naby jou ... dat ons 'n gevoel of 'n aanvoeling kry oor die effek, iets het ons gewaarsku of ingelig. Aanvanklik het ons gemeen dat dit hormone (limbiese stelsel) of chemiese oordragstowwe in die liggaam moet wees. Maar waar kon die chemiese stowwe dié soort van inligting kry en die tyd om so te kon reageer?

Hierdie ligpakkies het ook die vorming en ontwikkeling van die mens van EEN enkel sel tot 'n volwaardige mens verduidelik. Hoe kan vanaf 'n enkel akker so 'n magtige akkerboom ontwikkel? Nie lank hierna, kon vasgestel word dat die lig (ligpakkies) vanaf die DNA van die sel uitgestraal word.

Popp het ook uitgevind dat die liguitstraling vanaf die sel konstant is teen 'n paar honderd uitstralings per sekonde. Hulle het ook baie proewe en eksperimente gedoen met die frekwensies en uitstralings by genesers (healers). Hy het vasgestel dat gedurende heling 'n "stroom" fotone uit die vingers "vloei". Gedurende normale omstandighede sal jou hartklop en asemhaling verantwoordelik wees vir elektrostatiese energie van 10-15 millivolts op die EEG versterker, maar gedurende 'n spesifieke gefokusde intensie (soos heling), sal die energie verhoog na 3 volt en hoër. Die volgende wat nou deur baie lande nagevors word, is die kwantum gehalte en gevolge van denke en 'n spesifieke intensie, want dit is bo enige twyfel nou al vasgestel dat 'n mens 'n uitsender (transmitter) en 'n ontvanger is van lig kwanta. By spesifieke intensie / direkte intensie kan elektriese en magnetiese energie waargeneem word. Alle lewende weefsel het 'n elektriese lading en stuur lig uit in die vorm van fotone met die spoed van lig en ook reëlmatig. Ek en jy is in verbinding met die heelal met ons fotone wat teen die ongelooflike spoed iewers in die ruimte voortsnel, maar so ook ontvang ons fotone vanaf alles rondom ons en vanuit die ruimte ... en dalk van baie ander mense. Daar kan bykans nooit genoeg klem gelê word op die feit dat positiewe denke jou lewe net totaal gunstig kan beïnvloed en so ook jou gesondheid. Negatiewe gedagtes is gif vir die mens!

Die brein ontvang aaneenlopende rapport van die liggaam se stand wat betref chemiese balans, temperatuur en suurstof benodigdhede, met ook 'n aanhoudende stroom van senu-impulse. Hierdie groot hoeveelheid data begin as chemiese verbindings met gepaardgaande elektriese ladings. Hierdie rou data beweeg in sekondes in die bloedstroom na die brein waar die korteks die boodskap verwerk ... en die korteks vertel ons dan wat buite in die wêreld aangaan ... ons herken smake, reuke, voorwerpe. Ons kan sê die skepping (die wêreld daar buite) word gesien deur die chemiese inligting wat die korteks ontvang ... dit is al direkte verbinding tussen die buite wêreld en wat ons uiteindelik sien of gewaar. Daar is 'n aaneenlopende stroom van inligting wat deur elektrone gedra word na die korteks in die brein deur die liggaam van iewers buite is jou waarneming.

Jou brein is die maker van die prentjie van die boom wat jy sien en die gesig wat vir jou so mooi is, die natuur en al die ander dinge wat jy daagliks dink jy sien. Jy sal nooit byvoorbeeld in die chemiese reaksies in die brein en in die oordragstowwe wat hierdie rol speel, 'n vorm of prentjie soos 'n boom of 'n gesig sien nie. Al die buite info is alleenlik op mikrovlak as elektrone en molekules vervat. Jy is eintlik NIE in die wêreld nie maar die wêreld is in jou!

Wanneer die brein sterf, sterf die breinselle ... heel dramaties. Weens 'n tekort aan suurstof / bloed, verhoog die kalsuim inhoud drasties in die breinselle en die laasgenoemde bars oop soos 'n ballon. So 'n sel kan nie weer heel nie. Die brein as 'n orgaan sterf dus sel vir sel.

As ons kan bewys dat jou gedagtes en brein apart kan bestaan, kan ons redelik maklik bewys dat daar 'n lewe hierna is. Die stelling myns insiens is op geloof gebaseer en nie op wetenskap nie.

Ons sien seker almal die siklus van om gebore te word en dan te sterf. Sterf bring normaalweg by almal 'n reaksie van vrees omdat ons nie weet wat anderkant is nie. Is dit dan hel, of is dit dan hemel?

Sit daar 'n God met 'n groot boek waarin al ons sondes opgeskryf is, op 'n wit troon ... gaan ons ons vriende en familie weer sien en op watter ouderdom sal hulle dan wees ... sal ons almal herken?

Dit is ook baie waar dat elk van ons elke dag 'n bietjie sterf en sterf kan dus 'n verlenging van die proses wees. Lewe is onlosbaar in dood ingedraai soos wat jy sal besef dat daar daagliks baie selle vervang word in jou liggaam, nadat hulle afgesterf het. Dit is 'n proses soos wanneer 'n boom herfstyd blare verloor om plek te maak vir volgende jaar se somergroei van blare en vrugte.

Jy is al ver in jare en jou baard en hare is grys en jy vergeet darem al vreeslik baie deesdae. Die jongman in jou lewe is al lankal dood, daardie suksesvolle besigheidsman en vader van sy kinders, is ook al lankal dood. Jy besef dat die GORDYN stadig toeskuif. Die siklus is stadig besig om ook uit te loop en jy kan dood beleef; heel anders as die jongman van jare terug. Maar wat is aan die ander kant ... strate van goud ... en gaan ek kan kies of ek die jongman of middeljarige man kan hemel toe vat?

Die groot ou geelhoutboom is omgewaai in die bos. Sy volgende siklus het begin. Vogtigheid en reën laat die trotse ou boom vrot en kewers en al wat 'n gogga en klein diertjie, begin in die ou boom in boor en vreet. Die eens groot en magtige groot stinkhout verdwyn stadig op die bodem van die woud. Die kleinste boublokkies van die eers magtige boom, is nie meer nie. Al die fotone, al die elektrone is weg, al die molekules is iewers anders, iewers in ruimte. Eers het al die selle en molekules in die ou boom geleef, toe sterf die boom om plek te maak vir 'n ander boom. Al die fotone en elektrone en molekules is nou iewers anders vasgevang deur dalk 'n ander vorm. Die afsterf was net die begin van 'n nuwe lewe in die ewige siklus van Alles ... of dalk is alles in 'n golwende, dansende wolk van magnetiese kragte en energie en kennis en flitsende lig van alle kleure denkbaar, besig om die dans van liefde te dans in perfekte harmonie ... op die kleur fantasieë van geel en rooi en alle kleure denkbaar ... hier in die Alles.

Ek lees in Johannes 1 vers 4 en 5: "In Him was Life, and the Life was the Light of men. And the Light shines on in the darkness, for the darkness has never overpowered it." En Hand. 17:28.

Lig reflekteer lewe ... lig en lewe is skeppend ... lig is onbegryplike potensiaal.

As jy wil sien, sal jy moet erken en ervaar dat lig binne-in jou is ... dit kom nie van buite af in nie.

As die lig binne-in jou is sal jy sonder dat jy besef, self die pad begin soek ... want jy soek die ewige lig ... en jy sal begin stap. Dit is 'n moeilike swaar pad maar dit is AL PAD NA VERLIGTING en die lig sal jou altyd laat sien wat jy moet sien.

Die groot vraag is: Sien jy Die ALLES? Of sien jy goue strate en engele en in die agtergrond die vlamme van die hel teen die hoë mure figure teken? Hoor jy die gekerm van verlorenheid toegevou in ouderdom van doktrines en halwe waarhede?

As jy deel is van Die ALLES, is jy Alles en dan dans jy saam in ewige, golwende energie en liefde oor die illusie van menswees; deur lig in die ALLES.

En niemand sal vir jou hoef te sê dat jy lig uitstraal nie ... want jy sal weet.

Die Groot Misterie se kleure moet die hele aarde oorspoel ... dit was te lank misverstaan en 'n "geheim," tot almal se verlies.

(Ek dink die kleur van die golwende dans is blou vandag ... en jy?)

Frik Maré is 'n apteker in Botswana. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.