Leiding, wie weet van waar?

Deur Dr. Piet Pieterse op 1 Maart 2011

Ek het St. 6 in die eerste klas op Bray in die Molopo geslaag! My weduwee moeder het toe besluit om agter my ouer broer aan te trek waar hy aan die PUK vir CHO gestudeer het. Sy het besluit om 'n studentelosieshuis te bedryf wat reg langs die "Dopperhemel" (die studente se verwysing na die Gereformeerde Kerk se Teologiese Skool) geleë was. Onder die loseerders was daar bekende aspirant predikante soos Sol Strydom, Philippie Snyman, Skillie van Rensburg en Jannie Uys met wie ek dit gewaag het om my probleme te bespreek. Hulle was almal baie ordentlik en het na my geluister en op 'n mooi manier probeer om my terug in die kraal te kry. My moeder was 'n opregte Christen. So, my milieu was 100% christelik georiënteerd aan huis, by die skool (Potch Gimnasium) en later ook by die PUK.

Ek het die agtergrondskets hierbo gegee omdat dit ietwat verskil van die stelling wat jy gemaak het op bladsy 61 toe die student jou gevra het: "Waar kom jou geloofsoortuiging vandaan?" As dit so sou wees, dan moes ek 'n uitgesproke christen gewees het. Ek probeer leef soos wat dit van 'n christen verwag sou word met bepaalde uitsonderinge wat maak dat ek nie mooi sal inpas in bv. 'n NG-Kerk of enige ander kerk met sy eie rituele en dogmas nie. Christus was vir my 'n wonderlike mens en een van die grootste profete. Maar, so was daar onder baie ander gelowe net sulke wonderlike profete wat ook hul regmatige plek verdien.

Op 13-jarige ouderdom het my brein begin rigting aanneem en my eerste stokperdjie was sterrekunde. Vroeg het ek verstom gestaan oor die grote van die heelal en die Skepper daarvan. Ek het begin indringende vrae vra, soms tot groot ontsteltenis van my moeder. So het sy eenkeer vir my gesê: "My kind, al maak die christelike geloof net van jou 'n beskaafde mens, dan het dit ook al iets bereik."

Omdat ek nog 'n kind was en die indruk by my geskep was dat God 'n wese is wat heers oor die aarde, was daar iets wat vir my ontluikende brein gesê het, iewers is alles nie pluis nie. Aangesien ek op daardie stadium van my lewe maar 'n gebrekkige kennis gehad het om met 'n antwoord vir my probleem vorendag te kon kom, het die beeld wat ek in my kop gehad het van 'n manlike God wat ons moes aanbid en vrees, vir my totaal onaanvaarbaar geword. Gevolglik het ek besluit om die lei heeltemal skoon te maak en op my eie van voor af te begin redeneer. So skoon was die lei dat daar op 'n stadium ook geen God bestaan het nie! Die lei het gelukkig nie lank so skoon gebly nie en is geleidelik ingevul onder andere met die aanvoeling dat daar wel 'n Godheid moet wees. Ek het in die tussentyd toe ook al gehoor van Darwin en sy evolusie teorie. Dit het toe vir my baie sin gemaak en ek kon toe al beskou word as 'n kwassie-evolusionis met die verskil: dat daar evolusie was en is, het ek geensins oor getwyfel nie, maar dat daar 'n onbeskryflike "intelligensie" agter al die prosesse gesit het, het ek geensins oor getwyfel nie. Soos iemand gesê het: "Sommige noem dit die Natuur, ander noem dit God." Ek het verkies om dit maar God te noem.

Ek het as kind dan ook gereeld kerk toe gegaan en gekatkiseer en ek moes beloftes aflê wat my soos 'n huigelaar laat voel het. Ek het my skoolloopbaan voltooi, universiteit toe gegaan, nagraads gedoen en 'n heel normale christelike lewe gelei hoewel daar altyd iets in my binneste was wat gekrap het. Ek het uitgehou totdat ek 'n studiebeurs om verder in die VSA te gaan studeer verwerf het. Daar kon ek vir die eerste keer myself wees en het in die 3 jaar nooit 'n kerkdiens bygewoon nie. Om te verduidelik wat ek met die vryheid bedoel, is nie so maklik nie, want dit raak aan my Afrikanerskap waarop ek baie trots is. Maar, ons Afrikaners het heel dikwels oogklappe aan en is geneig om net in die stroom te bly en enige iemand wat daarvan verskil, word veroordeel en verdoem. Ek was seker te bang om in so 'n samelewing met my andersheid vorendag te kom. Terwyl ek in die VSA was, was daar nie Afrikaners wat my veroordeel nie en die Amerikaners het my gelos om my gang te gaan. Terloops, ek was ook later lid van die AB, maar ek het soos 'n lafaard my innerlike siening van my geloofsoortuigings verswyg en maar saam met die stroom beweeg. Ek het die heeltyd weereens soos 'n huigelaar gevoel en het 'n paar jaar so uitgehou voordat ek bedank het.

Met my terugkeer, het ek later in die huwelik getree en na die geboorte van my eerste kind wou die dominee nie die kindjie doop nie, omdat hy my nooit in die kerk sien nie. Ek besluit toe om maar weer kertoe te gaan en was binne 3 maande hoofdiaken! So het dit gegaan totdat al my kinders gedoop was.

Ek was egter so in my werk betrokke dat ek nooit tyd gekry het om my "geloof" geformuleer te kry nie. Dit moes wag tot my aftrede op sestigjarige ouderdom! Toe het ek my stokperdjie die filosofie van godsdiens gemaak wat later spiritualiteit geword het. Ek is ook gelukkig baie bevoorreg om met 'n vrou getroud te wees met 'n oop kop wat baie begrip getoon het vir my sieninge en dit in 'n groot mate gedeel het. Daar is klein graadverskille in ons geloof. Sy is baie meer van 'n christen as ek.

As fisioloog was die maagdelike geboorte van Christus vir my totaal onaanvaarbaar. Ek het egter gerusstelling gevind toe ek die geslagsregister van Christus in Mattheus 1:16 lees wat sê: "en Jacob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word".

Ek glo ook nie aan 'n duiwel nie. My God is almagtig. Hy is liefde. Hy het almal lief. Daarom glo ek ook nie aan 'n oordeelsdag nie. God is nie 'n wese nie. Ek het hom nog nooit hoor praat nie. Jy weet net Hy het gepraat.

Die Chinese het vir my so 'n mooi uitdrukking wat sê: "Diegene wat sê hulle ken God, ken Hom nie en dié wat sê hulle ken Hom nie, ken Hom." Hoe kan ons Hom ken? Hy leef totaal in 'n ander dimensie wat ons met al ons gevorderde tegnologie nooit sal kan beskryf nie. In my verbeelding sien ek Hom as 'n onsigbare, oneindige hoogs intelligente bron van kreatiewe energie. Verder het Hy mos vir Moses net gesê Sy naam is "Ek is." Miskien kan ek maar net namens myself praat, maar weens gebrek aan kennis wat in daardie ander dimensie aangaan, noem ek dit maar 'n energie. Dit mag dalk totaal iets anders wees. Wie weet?

My God is alomteenwoordig, ook altyd binne-in my. Ek hoef Hom nie Sondae in die kerk te gaan soek nie. Hy is altyd by my. Daarom is ek nooit eensaam nie. Ek glo natuurlik dat niemand en ek bedoel NIEMAND, nou, in die verlede en in die toekoms, ooit sal weet wie of wat God is nie. Diegene wat beweer hulle weet, vertel, wetend of onwetend, 'n leuen. So is die mensdom oor duisende jare mislei en het weldeurdagte stories wat onder die vaandel dat dit direk van God afkomstig is, vir die waarheid verkoop. Maar, ek glo tog dat die bedoeling goed was omdat die stories daartoe bygedra het dat die mensdom daardeur altyd probeer het om 'n beter lewe te lei en so het 'n beskaafde en ordelike leefwyse ontwikkel.

Ten slotte, ek glo dat elke mens daarna moet strewe om hom/haarself te vind en as sodanig uit te leef. Gun elke mens sy siening, want ons sal nooit almal dieselfde kan wees nie. As ek met my siening nie 'n ander mens benadeel of 'n onreg aandoen nie, gun dit ook vir my.

Indien ek soos 'n afvallige klink, kan u miskien vertroosting daarin vind dat my leuse die volgende is: Ek glo en vertrou, deurentyd, onder alle omstandighede en volkome op die Here, my God.

Sedert my aftrede 'n hele klompie jare gelede het ek nog nooit 'n enkele vervelige dag beleef nie. My stokperdjie wat ek na aftrede beoefen het, was om so veel as moontlik te lees oor, ek sal maar sê, die filosofie van spiritualiteit. Verder is ek en my vrou baie aktiewe rolbalspelers. So eenkeer 'n week speel ons brug. So tussendeur werskaf ek in die tuin. Nou is ek lid van SES en het vir die eerste keer in my lewe my sieninge openbaar gemaak!!!

P.J.S. Pieterse (PhD, Purdue), natuurwetenskaplike.
Piet kan gekontak word by

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za