.

Kerk is verniet so versigtig – baie lidmate is reeds weg

Deur Ds. Rudi Swanepoel op 1 Maart 2015

.

Statistieke en peilings kan op verskillende maniere gelees word. En ons doen dit in elk geval, nie waar nie? Ons interpreteer omdat ons wil verstaan en redeneer.

Wat is die opsies dus wanneer 'n mens jou in die gesprek oor Rapport se leserspeiling (en gepaardgaande statistieke) oor geloof en die Christelike kerk wil begewe? Is net een afleiding te maak? Is die prentjie wat 'n mens hieruit kry lelik of mooi? Lees jy dit met of sonder hoop vir die kerk, die wêreld en die mensdom?

Miskien sien almal wat na hierdie onderwerp en die bevindinge van peilings kyk bloot skakerings raak. (Dalk nie heeltemal 50 nie, maar amper...)

Dit is fassinerend dat 90% van respondente in Rapport se peiling hulle met die Christelike tradisie vereenselwig. Dít na 'n paar dekades wat baie mense gevrees het inklusiewe en liberale grondwette sou onkeerbare sekularisasie tot gevolg het.

Ek lig enkele aspekte uit wat na my mening verdere nadenke / gesprek verdien:

Sekularisasie? Spiritualisering?

My eie ervaring is dat mense wat die term "spiritueel" gebruik, voel hulle het die (institusionele) kerk ontgroei. Wat ook waar is, is dat 'n groeiende getal mense 'n geïntegreerde geloofsbelewing en Godsbelewing het. Wat beteken dit? Dit beteken dat die "geestelike" en die "beestelike" wêreld vir baie nie meer bestaan nie.

'n Groeiende groep mense, baie van hulle steeds aan te tref binne die mure van sogenaamde "gevestigde" kerke, sien die wêreld as God se wêreld. Hulle beskou hul dagtaak as 'n integrale deel van God se roeping en hul alledaagse aktiwiteite as God-deurdrenk. Dié beskouing is radikaal anders as die dualistiese (geestelik en beestelik aparte) wêreld wat kerke dikwels verkondig het. Na my mening is hierdie 'n geweldig positiewe beweging.

Was sekularisasie dus 'n slegte ding? Blykbaar nie. Net soos Afrikaans nie dood is toe ons land verruim is met tien ander landstale nie, het God ook nie gesterf toe die Grondwet nie meer die Christelike drie-enigheid by naam genoem het nie.

Die ander S-woord

'n Deel van die erfenis van die absurde dualisme hierbo genoem, is dat die meeste geïnstitusionaliseerde kerke nie gemaklik omgaan met mense se liggame nie. Volgens daardie model bestaan 'n mens uit 'n goeie, suiwere, ewige, red-waardige gees of siel met hoër funksies en 'n verderflike, tydelike, afskeepbare liggaam met laer funksies. Die dualisme het ons so op die geestelike (gees) laat konsentreer dat ons verleer het om in eredienste oor ons liggame se funksies (soos seks) te praat.

Dit was 'n kwade dag toe die kerk wel besluit het om 'n groep mense uit te sonder en oor húl seksualiteit (en seksuele praktyke) te begin praat. In die gesprek het talle mense seergekry, is etlikes dieper in eensaamheid en isolasie in "bespreek" – en is baie mense wat lankal die erkenning van menswaardigheid van byvoorbeeld die Grondwet aanvaar het en dit uitleef, dalk vir altyd vir die kerk verlore.

Wie dreig om te loop, wie het al geloop?

Baie van die besluite op byvoorbeeld die NG Kerk se agenda (soos die voorgestelde wysiging aan art. 1 van die kerkorde/die Belydenis van Belhar) word onhoudbaar kompleks gemaak deur die vertrekpunt om akkommoderend te wees en die behoefte om nie (nog) lidmate te verloor nie.

Hoekom is dit problematies? Omdat sommige lidmate voel dat vooruitgang gestuit word deur behoudendes wat die kerk (en sommige ampsdraers!) as gyselaar hou met die dreigement dat hulle "gaan loop."

In hierdie argumentering word gerieflikheidshalwe vergeet dat baie lidmate reeds geloop het. Hulle het vertrek, nie omdat die kerk te vrydenkend geraak het nie, maar omdat die kerk nie insluitend (en vrydenkend) genoeg is nie!

(Ook gepubliseer op Netwerk24.)

Ds. Swanepoel is leraar van die NG Kerk Andrew Murray in Johannesburg.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.