.

Hoe ‘n ideologie ontstaan

Deur Dr. Flip Schutte op 1 September 2017

.

Baie van hierdie sogenaamde charismatiese kerke het hulle totale bestaan te danke aan die boek Openbaring. Die hartseer ding is egter dat hulle niks van Openbaring verstaan nie omdat hulle nie Harry Potter en Star Wars mag kyk nie. Te duiwels vir hulle! Nou lees hulle Openbaring verkeerd en maak mense of bang of lus daarmee.

Die punt is: Openbaring voorspel nie die toekoms nie; sê niks oor hoe die politiek eendag gaan uitspeel nie; en, bied nie een of ander geheime berekening van die dag en datum vir die einde van die wêreld nie. Dit is eintlik 'n baie kontroversiële boek dwarsdeur die kerkgeskiedenis en baie debatte is al gevoer oor die bevoegdheid van die boek om deel van die Christelike Bybel te wees.

Die Latynsprekende deel van die kerk het dit van die begin af as deel van die kanon aanvaar want hulle het die simboliek verstaan. Die Grieks-Ortodokse kerk het dit in die vierde eeu aanvaar. Die kerkvader Eusebius het dit as 'n bedenklike boek beskou en Cyrilius van Jerusalem het dit uitgelaat uit sy kanon. Die Bizantynse kerk het dit in die jaar 810 uit die kanon gehaal en dit in die elfde eeu weer teruggesit. In die sestiende eeu tydens die Reformasie het Luther gesê hy wens hy kan die boek Openbaring in die Elberivier gooi en hy het 'n sekondêre status daaraan gegee. Ulrich Zwingli het dit uit sy Bybel gehaal en dit is die enigste boek waaroor Calvyn glad nie 'n kommentaar geskryf het nie.

Die inhoud van die boek is baie dramaties. Johannes sit op die eiland Patmos en hy kry hierdie visioen wat hy dan deel met sewe gemeentes. Die visioen begin met God wat die hemelse troon bestyg en al hierdie vreemde diere uit 'n ander wêreld om die troon. En daar lê 'n boek. Maar net die Lam wat geslag is, is waardig om die seëls van boek te breek. En hier staan 'n vrou, geklee in die son en sy bring 'n kind in die wêreld. Maar voor haar staan 'n groot rooi draak wat die kind wil doodmaak. En toe kom die aartsengel Michael en hy maak die draak dood. In 'n ander toneel is daar 'n sedelose vrou op die sewe heuwels en sy ry op 'n ondier wat Babilon genoem word. Dan breek daar 'n oorlog uit wat bekendstaan as die slag van Armageddon en Christus ry uit op 'n wit perd en verslaan die Satan, toe daal die nuwe Jerusalem uit die hemel neer. Die gordyn sak. Almal los hulle popcornbokse net daar en gaan huis toe.

As jy nie die argetipe van die kosmiese oorlogsmite ken nie, het jy geen kans om Openbaring te verstaan nie. Johannes skryf nie vir ons nie en ook nie oor die toekoms nie. Hy skryf in kodetaal om mense van sy tyd hoop te gee oor die benarde politieke situasie waarin hulle hulleself bevind. In ons dag en tyd sou Openbaring dalk kon lees: Moenie worry oor ou stortkop nie. Hy en sy maatjies van Dubai gaan êrens hulleself in 'n hoek vaslieg. Die bloues en rooies is moeg vir sy korrupsie. Dinge sal swaai. Eendag sal dit hopelik weer regkom! Die bose sal nie vir altyd seëvier nie. Die waarheid en lig sal oorwin!

En dit is presies wat Openbaring sê. Dit spreek die politieke probleme van die tyd aan waarin dit geskryf is. Sedert die tyd van keiser Nero (die jaar 60) word Christene vervolg, onderdruk en uitgebuit. Rome het die tempel in Jerusalem verwoes. Na Julius Caesar se moord het daar 'n burgeroorlog uitgebreek wat aangehou het totdat keiser Augustus 'n einde daaraan gemaak het en die Pax Romana ingelei het. Van daar af is die keisers vergoddelik en het hulle titels gekry soos deus (god), of filius deus (godeseun) of dominus (here). Augustus self is die prins van vrede / redder en verlosser genoem. Die geskiedenis oor sy lewe vertel dat met sy geboorte as god het 'n nuwe era vir die wêreld aangebreek. Dit was die begin van die evangelie. Dwarsdeur die Ryk is tempels vir die keiserkultus opgerig.

Nou wil Johannes vir die Christene troos en sê dat hierdie vergoddelikte keisers wolwe in skaapsklere is en dat Christus die ware Here is. Hulle moet net vasbyt in hierdie tyd van vervolging. Die Lig sal die duisternis oorwin.

Maar hy gebruik volgens Carl Jung en Joseph Campbell die argetipiese verhaal van die kosmiese oorlogsmite om sy boodskap in te giet. Die mitologiese grondpatroon is in alle kulture bekend. Die plot is die kosmiese konflik tussen goed en kwaad; die magte van die lig en die duisternis wat dit uitbaklei met simbole soos monsters en drake. Enuma Elish; Star Wars; The Matrix; Harry Potter; die dood en opstanding van Jesus. Alles is hierdie dramatiese grondmotief van die kosmiese oorlog tussen goed en kwaad.

Openbaring is 'n antieke weergawe van Star Wars. Die verhaal is goed bekend in die Griekse mitologie. Toe Zeus se seun Apollo gebore is, was die slang gereed om die kind te verslind, maar Leto, Apollo se ma, het veilig geboorte geskenk en Apollo het, toe hy groter word die slang doodgemaak. Dieselfde gebeur in Openbaring. Die vrou gee geboorte en die draak wil die kind verslind.

Openbaring is eintlik The Tale of Two Cities, want Johannes teken die val van Rome en hoe dit dan vervang word met Jerusalem wat uit die hemel neerdaal. Lig oorwin donker. Die drama van die kosmiese oorlog.

Volgens Jung is hierdie templaat so diep in die menslike psige gegraveer, daarom dat die verhaal so gewild is en bly, en daarom dat elke nuwe geslag hulle daarmee kan identifiseer, hulle politiek daarin kan raaklees, want in elke geslag is daar 'n stryd tussen lig en duisternis.

En die hoop vir elke geslag is die nuwe Jerusalem waar 'n goeie God in beheer van alles is.

Dit is dus 'n universele storie waarmee almal deur alle tye kan identifiseer. Johannes vertel dit vir mense van sy tyd. Die pastoor vertel dit vir sy mense. Hollywood vertel dit vir die massas: Avatar / Star Wars / Harry Potter / Battlestar Galactica / I am number four ... alles stories wat resoneer met die oerkosmiese mite in ons onderbewussyn. Die lig sal die duisternis oorwin. Dis 'n storie van hoop. Byt net vas ... alles sal regkom! Dit sal beter word. Die lig sal weer skyn, al lyk dit nou ontsaglik donker ... die wiel draai.

There is another city, I've been told, where the streets are paved with gold!

Lees hier meer oor Dr. Flip Schutte.

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.