.

Die sosiale gevolge van die aanvaarding van sekulêre lewenswaardes

Deur Jaco Steyn op 1 September 2013

.

Bewerings en idees aangaande die aard van die Goddelike en die hiernamaals is "metafisiese" aannames waarvoor mense hoegenaamd géén genoegsame wetenskaplike getuienis het nie. Soortgelyk hieraan is daar sekere politieke ideologieë wat gebaseer is op sekere aannames waarvoor daar óók geen genoegsame bewyse is nie. Heelwat mense neem byvoorbeeld sonder meer aan dat 'n demokratiese regeringsvorm die enigste moreel-regverdigbare en mees doeltreffende regeringsvorm is. Daar is ook ander raakpunte tussen sekere godsdienstige oortuigings en politieke standpunte. Sommige politieke partye ondersteun 'n politieke beleid wat gebaseer is op een of ander godsdienstige of selfs nie-godsdienstige beginselbasis. Sodoende ondersteun "regse" politieke partye soos o.a. die Herstigte Nasionale Party en Afrikaner Volksparty, beide die beleid van Apartheid én Calvinistiese beginsels en die SA Kommunistiese Party, beide historiese én dialektiese materialisme. Die Marxisme-Leninisme van die SAKP is 'n kommunistiese politieke ideologie wat gebaseer is op ateïsme en dialektiese materialisme.

Baie mense het standpunte oor beide godsdiens en die politiek. Wanneer hulle wegbeweeg vanaf hul tradisionele godsdienstige idees, probeer hulle om politieke idees te ondersteun wat darem nié teenstrydig is met hul nuutgevonde lewensbeskouing nie. Twee van die mees prominente politieke ideologieë wat die afgelope 100 jaar ondersteun is deur "ongelowige" mense, is Marxisme-Leninisme en Sekulêre Humanisme. Eersgenoemde strewe na die totstandkoming van 'n toekomstige utopie waarbinne alle middele gemeenskaplik aan alle mense sal behoort en waarin aan almal se (materiële!) behoeftes voorsien sal word, terwyl laasgenoemde beweer dat aanvaarding van sekere basiese etiese norme en waardes deur die breë gemeenskap, progressiewe vooruitgang sal verseker. Mense behoort na dese meer gesond, intelligent, vredeliewend en gelukkig te wees. Die begrip "Sekulêre Humanisme" waarna ek hier verwys, is gebaseer op "A Secular Humanist Declaration" wat in 1980 deur die "Council for Democratic and Secular Humanism" saamgestel is.

Die gevolge van beide Marxisme-Leninisme en Sekulêre Humanisme was egter nié so rooskleurig soos die op die oog af mooiklinkende teorieë waarop dit gebaseer is nie. Miljoene mense was vermoor en onderdruk in beide die ou Sowjetunie en Rooi-Sjina. Tussen 85 en 100 miljoen mense is deur Kommunistiese regimes vermoor gedurende die 20ste eeu! Die tradisionele Christelike waardes van veral Wes-Europeërs is die afgelope dekades toenemend vervang met meer Sekulêr-Humanistiese lewenswaardes. Postmodernisme, liberalisme en die toenemende gebrek aan gemeenskaplike, saambindende kulturele waardes gee daartoe aanleiding dat veral Europeërs weinig weerstand bied teen die aanmatigende houding van Moslem-fundamentaliste wat poog om húlle Sjaria-wette op ander mense af te dwing. Die joernalis en menseregte-aktivis Mark Steyn, het onlangs deeglike navorsing gedoen aangaande die verwagte toekomstige vervanging van die grootliks inheemse Europese bevolking deur Moslem-immigrante.

Beide Marxistiese eenparty-diktature én "liberale" demokrasieë ontaard naderhand in samelewings wat gekenmerk word deur 'n al groter wordende kloof tussen die super ryk elite en die "gewone" man op straat. Die elite skroom dikwels nie om die omgewing te besoedel en om gebruik te maak van die goedkoop arbeid van derde-wêreldse immigrante nie. Die hoofstroommedia in hierdie lande word besit en beheer deur die super ryk elite en hul bondgenote in die regering. Die meeste kiesers word gevolglik mislei deur eensydige nuusberigte en word "vermaak" deur hul aandag op minder belangrike dinge te fokus. Sodoende word hul stemme en ondersteuning gewaarborg vir politici wat die doelwitte van die elite slaafs navolg. Die verbruikerskultuur en gepaardgaande kleinlike selfsug in veral Westerse lande, gee gewoonlik aanleiding tot 'n bevolking wat apaties is teenoor die vergrype van korrupte regeringsleiers en magsugtige belangegroepe.

Wysgere en mistici het al dikwels verwys na die stryd wat daar binne elke mens is tussen die ego en die Ware Self. Die eise van die ego voer gewoonlik die botoon in die lewens van die meeste mense. Watter regeringsvorm kan aan mense wat meer "spiritueel-bewus" en altruïsties is, béter geleenthede bied om húlle insigte met die meeste ander mense te deel? Miskien 'n regeringsvorm soortgelyk aan dié een waarna Plato verwys het in sy boek Die Republiek, waarbinne (spiritueel-bewuste) filosowe wat al hul besittings gemeenskaplik deel, die land regeer? Daar is 'n geringe kans dat mense mislei, misbruik en onderdruk sal word deur sodanige "filosoof-konings" (Engels: Philosopher Kings). Daardie filosoof-konings se lewensbeskouing sal gebaseer wees op die geloof in die inherente Goddelike "binne" alle lewende wesens en die strewe na die moontlike eenwording van elke lewende wese met die Goddelike. Hul gemeenskaplike doelwit en geloofsbeginsels sal die filosowe aanmoedig om die welsyn van almal sodanig te verbeter, dat dit aan die hele gemeenskap beter geleenthede sal bied om die Goddelike in hul lewens te manifesteer. Dit behoort die gemeenskapslede ook meer geredelik daarvan te weerhou om hulleself te bevoordeel ten koste van die welsyn van andere.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.