Geestelike logika!

Deur Walter Muller op 1 Junie 2011

Kan ons sê daar is iets soos, "geestelike logika"? Meeste sal onmiddellik uitroep; onmoontlik, wie het al ooit met 'n gees gepraat, en as jy het kan ons jou nie glo nie, want ons kan die ding nie eens sien nie! Dit is net daar waar ons maar gelate die aftog blaas, en verder tob tot ons eendag self "die gees gee"!

Moet nie bekommerd wees nie, ek skryf nie van die "ander kant" af nie, ek is nog hier! My skoonvader is onlangs weg na die "ander kant" toe, die dag voor hy weg is het ons, ek en my vrou, die voorreg gehad om nog 'n redelike logiese gesprek met hom te voer. Op 'n stadium het hy na my vrou toe gekyk, (hy was reeds baie swak) en gesê; "My kind, daar staan twee manne daar in die hoek, en dit lyk my hulle wil 'n vuil truuk op my trek." Sy het na die hoek toe gekyk, niks gesien nie en hom gevra hoekom hy so sê? Hy antwoord toe; "Hulle bly vir my sê om daar na hulle toe te gaan, ons kan saam weggaan."

Dit was die Vrydag middag, die Maandag oggend kwart voor vier is hy oorlede. Hierdie soort verskynsel het meeste van julle al gehoor en ook baie ander soortgelyke verhale. Baie van ons het al wat genoem word "skyndood ervaringe" gehad, in meeste gevalle word dit afgemaak as verbeeldingsvlugte, baie wat dit oorgekom het steek egter vas by die "werklikheid" van hulle ervarings, ander bly maar still ter wille van hulle sosiale stand en die "bewyslas" wat nie moontlik is nie.

Baie skrywers het baie boeke oor lewe na die dood, en astrale ervaringe geskryf, baie spiritualiste het al op internasionale televisieprogramme hierdie geestelike lewe probeer verduidelik, en doen nog steeds, in pogings om aan die man op straat te "wys" dat hulle geliefdes wat oorlede is nog lewe en 'n bestaan voer in 'n wêreld wat ons nie kan sien nie en nie kan hoor nie, en dit is juis hierdie nie kan "sien of hoor" wat vir die meeste mense nie aanvaarbaar of geloofbaar is nie. Meeste van ons is slegs op die oppervlak gerusgestel, maar in ons wese twyfel ons maar nog steeds oor die waarheid agter al hierdie pogings, en met goeie rede, baie van hierdie skrywers en openbare spiritualiste is al verkeerd bewys en baie is al skuldig bevind aan "bedrog" rakende hierdie baie sensitiewe onderwerp.

Hoe lyk Bybelse verwysings na geestelike sake? Uit die Ou Testament is daar nie baie verwysings vanuit 'n positiewe oogpunt nie, maar redelik baie vanuit 'n negatiewe oogpunt en wel met betrekking tot die hel, ons vind hier dat indien jy 'n lewe vol sonde gelei het sal jy na die dood vir ewig brand in die hel, God het belowe dat diegene wat hulle goed gedra "ryklik" geseën sou word en 'n groot nageslag kry, verwysing deur hom na 'n "hemel" of ewige geestelike lewe is "yl".

Daar is egter op twee plekke in die Ou Testament verduidelikings wat 'n redelike logiese idee gee rondom dood, en 'n moontlike lewe na die dood. Kom ons kyk na hierdie twee verduidelikings: Die eerste kry ons in 1 Samuel 28 toe Saul die heks van Endor gaan raadpleeg het oor die uitslag van die Israeliete se oorlog teen die Filistyne. In vers 19 lees ons dat Samuel deur hierdie heks van Endor aan Saul vertel dat hy en sy seuns die volgende dag saam met hom sal wees! Hier is geen verwysing na "hemel" of "hel" nie, slegs na 'n plek van "bestaan", en ons weet almal dat Samuel na die "weë van God" gewandel het, hier lees ons egter net dat Saul en sy seuns saam met Samuel sal wees, volgens die Bybel was Saul nie in God se goeie boekies nie, dog hy gaan waar Samuel is.

Hieruit word ons bewus dat nie een van die genoemdes, Samuel, Saul of Saul se seuns, na die hel, of hemel toe gaan nie, maar slegs na 'n plek van "voortbestaan", of "geestelike voortbestaan." Die tweede boek waar ons met dood en lewe na die dood te doene kry in die Ou Testament is in die boek Prediker hoofstuk 12. Hier lees ons 'n erg verskuilde verduideliking van die doodgaanproses en waar die siel heengaan by afsterwe. In vers 6 tot 7 word dit so verduidelik; "Voordat die silwer draad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het."

Moontlik is 'n meer volledige verduideliking nodig, die skrywer was 'n filosoof, heel moontlik Salomo, ons is nie seker nie, maar soos dit dikwels met filosowe die geval is, is hulle beskrywende taal soms bokant die algemene begrip verhewe. Die silwer draad waarvan hier gepraat word is wat genoem kan word 'n lewens verbindings draad, dit is ook nie werklik 'n draad nie, eerder 'n soort verbinding wat die fisiese liggaam verbind met die siel of gees, 'n persoon wat bewustelike buite-liggaams ervarings beleef kan hierdie verbinding of draad sien. Wanneer die siel of gees naby die fisiese liggaam is, of in die onmiddellike omgewing is hierdie verbinding duidelik sigbaar en plus minus 75 mm dik. Dit lyk soos 'n lewende polsende watte-agtige stof, effe silwer in kleur. Soos die siel of gees wegbeweeg van die liggaam af word hierdie verbinding al hoe dunner, tot dit later nie meer sigbaar is nie.

Siel of gees (die werklike jy) kan letterlik duisende kilometer weg van die liggaam af kuier sonder dat hierdie verbinding breek of onder spanning kom. Wanneer die liggaam egter stukkend is of uitgemergel is deur 'n siekte soos bv. kanker, hartprobleme ens. en nie kan voortgaan nie, dan besef die siel of gees uiteindelik dat al die medisyne of operasies op aarde nie meer die liggaam kan red nie en wanneer die laaste asem uitgeblaas word, word die silwer draad se verbinding gebreek, en die liggaam sterf. Dit in kort is die doel van die silwer draad.

Die filosoof het egter van 'n goue oliekruik wat stukkend val by die fontein ook gepraat. Hierdie filosoof was nie net ryk nie, hy was ook 'n hoogs gekwalifiseerde geestelike navorser – laat my toe om te verduidelik: Hierdie oliekruik waarvan die man praat is wat bekend is in die metafisika kringe as 'n "aura", dit is basies die weerkaatsing van die siel. Hierdie weerkaatsing is in die vorm van 'n kruik rondom die fisiese liggaam, of soos 'n ovaal bal wat dunner by die kop en voete is, amper soos 'n rugbybal wat op sy een smal punt staan. Vanuit die smal punte lyk dit amper asof daar 'n veld vloei terug na die ander punt toe. Sou jy 'n magneet neem en fyn saagsels rondom dit strooi sal die effek amper dieselfde wees. Wanneer die liggaam sterf breek hierdie effek op en verdwyn. Dit is die verwysing na die goue oliekruik waarvan die filosoof praat, hierdie "aura" het ook 'n goue skynsel. Die wiel wat stukkend by die put val is 'n verdere verwysing, dit kan ook verwys na die energieveld wat rondom elke mens is, en moet nie verwar word met die "aura" nie. Die energieveld breek ook op by afsterwe, maar heel laaste net na die silwer draad se verbinding verbreek is.

Dit was 'n kortlikse verduideliking van die sterfproses. Laastens skryf die filosoof dat die gees dan terugkeer na God wat dit gestuur het. Dit is slegs 'n idee of waarheid bekend aan die skrywer oor wat met die siel gebeur nadat die liggaam dood is, die groter waarheid of fyner besonderhede is nie deur die skrywer bekendgemaak nie. Ons sal na die fyner besonderhede kyk uit die mond van Jesus, beter bekend as die Verlosser!

Voor ons kyk wat sê die Nuwe Testament moet ek dalk 'n eenvoudige voorbeeld gebruik om die liggaam en siel verhouding beter te verduidelik. Motor-vervaardigers bou of skep daagliks derduisende nuwe motors. Hierdie motors wanneer hulle van die vervaardiger by die handelaars aankom, gaan deur 'n finale inspeksie proses om seker te maak alles is reg. Dan word hulle verkoop. 'n Motor kan nie die pad gebruik sonder 'n bestuurder nie, m.a.w. die nuwe eienaar word die hanteerder van daardie voertuig. Op 'n soortgelyke wyse word ons ook die eienaar van die liggaam wat ons kry hier op aarde om van punt A na punt B te beweeg. Die motor maak afstand vir ons "korter" en spaar vir ons tyd. Die liggaam hou ons egter vas en verplig ons om sekere dinge te leer vanuit 'n soort tronk. Ons is vry maar nie heeltemal vry nie.

Beide hierdie voertuie verouder en breek nou en dan. Party "sterf" onverwags in ongelukke, ander word in stand gehou deur dit gereeld te diens, maar uiteindelik bereik beide die einde van hulle lewensduur en word dan verwerp deur hulle eienaars. Ons weet dat in die geval van die motors koop die eienaars bloot 'n nuwe, en leef dan voort met die gebruik van 'n nuwe voertuig – maar wat word van die regte jy, die ou wat die liggaam bestuur het?

Meeste, of baie van ons het al gelees van reïnkarnasie. Dit is 'n naam gegee aan die idee dat wanneer ons sterf word ons weer gebore, maar in 'n nuwe liggaam. Bitter min van ons glo aan hierdie gedagte, maar die gedagte bestaan en diegene wat daarin glo is meer gerus rakende die proses wat ons ken as doodgaan. Maar wat sê die boek wat deur 'n groot deel van die wêreld gesien word as 'n riglyn vir die lewe, die Bybel?

Jesus of hy geleef het of nie, of hy slegs die idees van 'n groep mense versinnebeeld het, en of daar werklik so 'n fisiese mens hier op aarde geleef en gesterf het is nie hier so belangrik nie. Wat belangrik is, is dit wat hierdie uiters kontroversiële "mens" vir ons nagelaat het. Kom ons begin sommer by reïnkarnasie. Ons lees in Mattheus 11 verse 7 tot 15 dat hy Johannes die Doper aan ons voorstel as die profeet Elia waarvan ons ook lees in die boek 1 Konings in die Ou Testament. Elia het geleef in plus-minus 850 voor Christus en hier kry ons hom as Johannes die Doper in die tyd van Jesus!

In die bogenoemde verse word Johannes ook vergelyk met diegene wat in die "koninkryk" of geestelike lewe 'n permanente plek ontvang het. Jesus noem dat Johannes as mens een van die bestes is, maar in vergelyking met die ouens in die geesteswêreld is hy minder as die minste daar. Hier vind ons dat toelatingskap 'n baie hoë graad van lewe hier vereis, en in alle waarskynlikheid kan daardie graad nie bereik word in slegs een lewe hier op aarde nie. Ons het gedink dat Elia 'n suiwer ou was in 1 Konings, dit wil egter voorkom dat hy nie eens as Johannes genoeg gedoen het om daardie ewige geesteslewe te ontvang nie. Jesus het geweet dat hy gaan sterf en tog nog steeds die vergelyking gedoen en in daardie vergelyking is Johannes "minder as die minste" in die geesteswêreld, in alle waarskynlikheid moes Johannes nog 'n paar dinge hier kom leer voor hy kon "graad vang."

Dit wat Jesus ons leer hierbo, vertel aan ons dat liggame, net soos motors ashoop toe gaan, nie die siel (die regte jy) nie. Die regte jy voor ons "graad vang" bestuur 'n hele paar nuwe motors (liggame) voor ons genoeg weet om een van sy "vriende" te word. Die konteks van "vriende" kom daarop neer dat indien ons begin verstaan dat die "lewe" eintlik die gees is en die liggaam slegs een van baie voertuie is wat die gees gebruik om te groei en te ontwikkel, daardie verstaan maak dan dat ons deur die geesteswêreld as vriende gereken kan word. Johannes 6 vers 63 gee vir ons bevestiging hiervan: "Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie." Daar is ander woorde wat hierdie direk volg, maar in 'n ander konteks. Kom ons praat oor die aangehaalde woorde!

Net soos 'n motor niks werd is sonder 'n bestuurder nie, net so kan die liggaam nie "werk" sonder 'n gees of siel (die regte jy) nie, en daardie regte jy sterf nie, gaan nie dood nie. Jy bly leer en ontwikkel tot jy uiteindelik 'n groter begrip van lewe het. Slegs dan kwalifiseer ons, en "vang ons graad." Dan word ons toegelaat om deel te word van 'n ander meer bevredigende geesteslewe, waar ons vriende word met mense soos hierdie Jesus, waar ons vry word van die tronk wat ons 'n liggaam noem – 'n plek waar skepping skielik meer sin maak.

Baie het voor Jesus hierdie kennis gehad en dit probeer oordra, soos Gautama. Ongelukkig het geloof vierkantig in die pad van die ontwikkeling van die mens kom staan en ons het onsself onder die "straf" van "God" geplaas. Slegs wanneer ons verstaan wat geesteslewe werklik beteken kan ons onder daardie straf uitkom en aanbeweeg, kan ons "graad vang."

U sien liewe leser, geestes-logika is eintlik 'n werklikheid, ons leef dit elke dag, maar soek dit iewers onder 'n klip. Dit is nie onder daardie klip nie, dit is die regte jy, die drywer van hierdie voertuig bekend as "mens". Geloof soos uit die Bybel aan ons opgedis is daardie klip, en as jy onder daardie klip staan dra jy jouself dood en sien die werklikheid nie raak nie. Gooi af daardie swaar juk, en leef. Die boek wat julle daar plaas gee ook die toestemming om dit af te gooi. Hierdie Jesus het ons vertel om die swaar juk af te gooi en die ligte een te vat en daarmee te hardloop. Hy was ook nie bang om geloof by die regte naam te noem nie; leuenaars, moordenaars en diewe!

Waaroor lieg geloof? Geloof vertel ons, ons is niks, nietige simpel mense wat nie sonder die daaglikse hulp van God die Almagtige kan leef nie. Hierdie Almagtige vertel ons dat hy vir ons baie geld en 'n klomp nasate sal gee as ons hom aanbid. Hy vra ook 'n tiende van al jou geld as betaling vir hierdie beskerming. Klink amper soos 'n mafia sindikaat wat daagliks of weekliks hulle beskermingsgeld kom haal by die arme siele wat per ongeluk in hulle gebied 'n besigheid gaan oopmaak het. Betaal jy nie, en glo jy nie, laat hy jou vyande toe om jou te vernietig. Basies noem ons dit afpersing.

Wie is deur geloof vermoor? Meeste van die ouens wat aan die mens probeer vertel het presies wat geloof is. 'n Paar voorbeelde is Abel en Sagaria, lees maar net hoofstuk 13 van die boek met dieselfde naam. Jesus homself! Moses het met die teenwoordigheid van gees wat sy vrou aan die dag gelê het 'n oorlewingskans gekry (Eksodus 4 verse 24 tot 26) anders het ons nooit van hom geweet nie. Hoeveel ander vermoor is, sal ons seker nooit weet nie.

Wat is deur geloof gesteel? Behalwe die tiendes, iets baie belangriker, jou en my vryheid om die lewe te ondersoek en ons eie waarhede te ontdek. Die kennis om die lewe beter te verstaan is onderdruk, en word in 'n groot mate vandag nog onderdruk deur geloof. Mattheus 23 vers 2 – "Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses." Hier is 'n duidelike aanduiding presies wat Moses gedoen het, hy was 'n skaapwagter wat die wolf sien kom het en om sy eie bas te red het hy die wolf toegelaat om hulle te verstrooi en te vermoor soos dit die wolf gepas het. Vers 13 "Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie."

In hierdie laaste aanhaling kom die besef deur dat wat Jesus geleer het direk teen dit was wat geloof geleer het – en geloof was, en is bewus daarvan. Maar hulle het ten spyte van die feit dat hulle die waarheid ken nie die kennis bekend gemaak aan die mens nie. Die filosoof in Prediker se verskuilde verduideliking wat ons hierbo bespreek het is net nog 'n bewys daarvan.

Geestelike logika is eintlik onlosmaaklik deel van leef. Daarsonder sou nie een van ons hier wees nie.

Tot volgende keer.

Walter Muller

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za