.

Die Antichris

Deur Walter Muller op 1 Maart 2013

.

Hierdie woord "Antichris" word so maklik en so vinnig gebruik deur die kerk, en vernaam die Christen Kerke as hulle dink dat iemand hulle dogma dalk moontlik te na kom of skaad. Maar wat is 'n Antichris, hoe word so 'n persoon geoordeel, of hoe bepaal ons wie en wat is 'n Antichris?

Die Christen Kerk verkoop hulle geloof of dogma as die een regte geloof. Hierdie geloof bevat die standpunt van die Ou Testament en ook die standpunt van die Nuwe Testament. Die Ou Testament se standpunt is redelik konstant; nl. Yahweh of God die Almagtige is God en in beheer van alles en almal. Die Nuwe Testament is egter nie so konstant nie. Daar bestaan 'n organisasie bekend as "Die Jesus Seminaar". Hierdie organisasie probeer al vir plus-minus dertig jaar om die uitlatinge van Jesus wat nie rym met hulle ou dogma nie, te verander of aan te pas daarby wat uit die Ou Testament kom.

Jesus, soos almal weet is algemeen bekend as die seun van God en ook as God in eie reg. Hy word ook die Messias of Redder van die mensdom genoem. Almal wil dit hê dat hierdie man dood is, opgestaan het uit die dood, en in fisiese vorm opgevaar het na die hemel toe. Die Bybel en so ook die kerk verkoop hierdie gedagte al vir die laaste plus-minus tweeduisend jaar. Een van die uitlatinge van Jesus waarmee die Jesus Seminaar stoei is iets wat ons in die boek Johannes raakloop. In Johannes hoofstuk 8 vers 44 sê hy dat die mens al sedert die begin die Duiwel aanbid en nie sy Hemelse Vader nie.

Hy gaan ook verder en noem dat daardie duiwel die mens geskape het, maar ook 'n leuenaar, dief, en moordenaar is. In hoofstuk 10 vertel hy dat almal wat voor hom hier was en hulleself as gode engele ens. voorgestel het gelieg het, en eintlik wolwe was wat die mens kom bedrieg het. Hy noem ook daar dat hulle op 'n ander manier hier ingeklim het en nie soos hy, hier gebore is nie. In Mattheus 23 vers 29 tot 36 beskuldig hy ook die mens dat hulle sekere profete wat hy gestuur het vermoor het soos Sagaria, en dan lees ons in Sagaria dat God die opdrag gee om Sagaria te vermoor. Hy noem ook daar dat Abel 'n profeet was, ons ken hom volgens die Ou Testament slegs as Kain se broer wat hy vermoor het oor jaloesie.

Dan lees ons in Genesis 4 vers 15 dat "God" enigeen wat Kain te na wil kom hieroor dreig, en dat hy hulle sekerlik sal doodmaak, en nog sewe lewens neem net om seker te maak Kain word uitgelos. Uit die mond van Jesus en uit die heilige Ou Testament kry ons bevestiging vir sy woorde in Johannes en Mattheus en ons begin wonder, wat probeer die Jesus Seminaar nou eintlik toesmeer. Ons kry ook in Johannes 11 die beplanning om Jesus dood te maak deur die kerk, die huis van God! Maar dan kry ons ook baie ander uitlatinge ook blykbaar deur Jesus dat hy die kerk en die Ou God ondersteun en dit laat mens wonder oor sy woorde in Mattheus 24 waar hy vertel dat daar pogings sal wees om selfs sy woorde te verdraai.

Dit laat mens dus met 'n groot vraag oor hierdie Jesus, wat het hy gesê en wat het hy nie gesê nie, was hy vir geloof of was hy daarteen? Kajafas se opdrag laat onwillekeurig die gedagte posvat dat hy beslis nie vir geloof was nie, maar daarteen, hoekom iemand vermoor wat alles kom bekragtig het? Jesus se woorde in Mattheus 24, Johannes 8 en 10 gee groot rede vir Kajafas se opdrag en gepaardgaande vrees.

Vanuit hierdie perspektief moet die vraag gevra word, wie en wat is 'n Antichris nou eintlik? Jesus word ook genoem; die Christus. M.a.w. diegene, wat hom teëgegaan het en nog steeds doen, is dus Anti Christene! Die Kerk sal onmiddellik skree; maar Jesus is die seun van God, en ons kan antwoord; ja, maar watter een s'n, die Ou Testament se Yahweh, of sy Vader in die Hemel wat hy uitdruklik gesê het "die mens ken Hom nie"? Die kerk en die mense self het aan hom gesê dat God hulle vader is en Jesus het daardie God 'n Duiwel genoem! Lieg ek; nee, ek haal slegs aan uit die Heilige boek!

Die kerk verkoop 'n fisiese opstanding, die Nag Hammadi geskrifte wat ontdek is in 1947, is erken en bekragtig as 'n ware egte historiese geskrif en verkoop Jesus as mens wat dood is en in die "gees" aan sy vriende verskyn het vir 'n klein rukkie voordat die "geestelike verskynings" gestop het. Jesus homself het in die Bybel gesê, geeneen kan die geestelike "koninkryk" binnegaan in die vlees nie, jy moet sterf voordat jy daar toegelaat word in die gees. Dit beteken jou liggaam bly net hier. Sedert 1980 word daar navorsing gedoen op wat bekend staan as die Talpiot Graf, hierdie graf word beskou as die Jesus familie graf. Wat daar gevind is gee 'n baie sterk aanduiding dat hierdie graf tog die is van Jesus, sy ma (Maria) Maria Magdalena (die vrou wat altyd by hom was) sy broer Jakobus, en 'n kind Jude, wat moontlik Jesus en Maria Magdalena se kind kan wees.

Daar is later 'n ander kis gevind by 'n antieke handelaar wat bewyse bevat dat dit ook eers in dieselfde graf was en bevat die inskripsie "James brother of Jesus". Die kiste wat gevind is in die graf het almal inskripsies op wat die persoon aandui en die een van Jesus bevat die inskripsie "Jesus son of Joseph". Ander minder belangrike fondse is al gevind wat met baie minder bewyse bekragtig is deur die Israeliese Antieke Departement. Hierdie fonds se bekragtiging sal beteken die einde van die Christen Kerke. Jesus self het sy dood beskryf en gesê geeneen kan in die vlees hemel toe gaan nie, die Nag Hammadi geskrifte bevestig dit, sy dood, en "geestelike verskynings". Hierdie Talpiot Graf fonds is in lyn met die bogenoemde.

Wat het die kerk gedoen en verkoop, wat het Jesus gepreek en verduidelik, wie en wat is 'n Antichris? Kan die kerk en sy lidmate enigiemand 'n Antichris noem, sonder om die vinger ook na hulleself te draai? Hierdie is bloot 'n kort verduideliking, in my boek We Question! verduidelik ek hierdie Jesus vanuit 'n perspektief wat moontlik meer duidelikheid vir baie kan gee.

Walter Muller

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.