.

Bedankingswoord by ontvangs van FAK-toekenning

Deur Prof. Kobus Krüger op 1 Maart 2017

.

Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te ontvang van die FAK by wie die nalatenskap van Van Wyk Louw so 'n sentrale rol speel. Hy was immers die een wat die begrip 'die oop gesprek' sentraal gestel het vir die Afrikaanse kultuur.

Ek het hierdie gedagte probeer toepas deur die eksperiment van 'n verbeelde oop gesprek tussen mistieke tradisies uit verskillende kulturele en religieuse agtergronde. Die veronderstelling was 'n gemeenskaplike gerigtheid op 'n laaste Ongrond, uitgedruk in die woord 'mistiek.' Groot, eenvoudige geeste van baie agtergronde het hulself in hierdie wye, stil ruimte gevind: Plotinus, Lao-Tzu, Sankara, meester Echart, Dogen, Luria, Rumi, Spinoza, Angelus Silesius en andersulke ek-sentrieses wat hulself in hierdie groot, stil ruimte gevind het. Hulle het nie almal dieselfde gesê nie, maar hulle is geesgenote. Daar kan brûe tussen hulle verbeel word.

Waarom in Afrikaans, juis in Afrikaans, doen wat ek doen? Afrikaans is nuut en vars op hierdie terrein. Gedrenk in die rykdom van beelde en begrippe van die Christendom, groeiend uit die Hebreeuse en Hellenistiese kulture, is dit ook brug tussen Europa en Afrika, geïntegreer tot 'n nuwe, unieke instrument van uitsonderlike skoonheid. Van die begin af was daar ook 'n Oosterse (Maleisiese) element as faktor in die taal aanwesig. Ook die Ooste in die sin van die Indiese sub-kontinent is minstens taalkundig aan Afrikaans verwant, familie, soos die woord 'moeder' in Afrikaans en 'mātar' in Sanskrit en Pali ons na aan die hart herinner.

Ek sien hierdie taal en die kultuurgroep wat dit praat, as belangrike skeppende faktor in al groter uitkringende sirkels van begrip, met volle behoud en uitbouing, juis so, van die unieke kosbaarheid van die taal. Ek sien Afrikaans as belangrike krities-konstruktiewe deel-vir-die-geheel in hierdie land en op hierdie kontinent, ingesuig in 'n proses van materialistiese globalisering – en tog ook omring deur 'n laaste singewende horison.

Mag die Afrikaanse taal, kultuurgemeenskap en religieuse denke asook die FAK wat dit beskerm en bevorder, skeppend en vriendskap-stigtend floreer.

Prof. Kobus Krüger

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.